Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "fogad"

HU

"fogad" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
fogad {kt krj}

HU fogad
volume_up
{kata kerja}

1. lazim

fogad (juga: köszönt, üdvözöl)
volume_up
to greet {kt krj}
Halkan megkerülöm a házat, és óriási, fehér színű műanyag zsákok hatalmas kupacának látványa fogad.
I step softly around the house and am greeted by a tall stack of huge white plastic bags.
A pervasive alarmism greets every advance.
Who greets us, what is our fate?
fogad
fogad (juga: fogadást köt)
fogad
volume_up
to salute {kt krj}
fogad
volume_up
to wage {kt krj}
fogad
volume_up
to wager {kt krj}
"Úgy tűnik, egy okos játékos csak az első körben fogad, és ha nem nyer, visszalép, s csak a következő játszma elején tesz újabb fogadást," mondta az Oltalmazó.
It would seem that a wise player would risk wagering only on the first pass, and unless he wins, withdraw until the beginning of the next round, the Guardian said.
Õ az én sáfárom, aki szívesen fogad majd, ha eljössz házamba.
This is my steward, who will welcome you the night you come to me.
Örömmel fogad minket, bármikor is érkezzünk.
He'll welcome us any time we get there.'
A korisi chya klán bizonyára barátsággal fogad engem.
And the Chya of Koris gave me clan-welcome, and gave me lord-right, ilin.

2. "lóra"

- Ha végeztem veled, nem fogad többé vissza.
When I am done with you, he will not have you back.
Az addig rendben van, hogy mindenki a saját elképzelése szerint fogad.
Besides it's all very well to say back your fancy.
Melissa 500,000 dolláros ügyvédet fogad.
Melissa will throw $500,000 back at you.

3. "vire"

fogad
volume_up
to bet {kt krj} (on sth)
Aki az euró ellen fogad, el fogja veszíteni a pénzét.
If you bet against the euro, you will lose your money.
S gondolom, tudja, milyen az, ha valaki fogad.
You ought to know what a bet means.

4. "lóversenyen"

Leakasztotta a táblát az ajtó üvege mögül, amely szerint érdeklődőt csak bejelentésre fogad, és másikat akasztott a helyébe.
He took down the sign in the window, the one which said he was open by appointment only, and put up a new one.

Contoh penggunaan untuk "fogad" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianA Bizottság zöld könyvet fogad el a közlekedés környezetre gyakorolt hatásáról.
The Commission adopts a green paper on the impact of transport on the environment.
HungarianBennünket, táltosokat, tárt karokkal fogad be az egyházba Krisztus és Kolumba atya.
We, the Taltos, had been welcomed into the church by Christ and Father Columba.
HungarianSzlovákiában van egy mondás: "Aki nem fogad el tanácsot, azon nem lehet segíteni”.
In Slovakia we have a saying that 'he who accepts no advice cannot be helped'.
HungarianÁm a nép nem fogad el olyan királyt, aki nem maga esküdött föl a Nagy Áldozatra.
But the people will not accept a king who is not himself vowed to the Great Sacrifice.
HungarianEmellett két fontos nyilatkozatot fogad el a közel-keleti és kínai helyzetről.
It also adopts two major declarations on the situation in the Middle East and China.
HungarianA Bizottság zöld könyvet fogad el az Unió idegenforgalomban betöltött szerepéről.
The Commission adopts a Green Paper on the role of the Union in the field of tourism.
HungarianMert megfenyíti az Úr, akit szeret, s megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.
For whom the Lord loveth he chastiseth: and he scourgeth every son whom he receiveth.
Hungarian- Az lesz a legjobb, ha szót fogad - tette hozzá John iskolázott spanyolsággal.
It is best that you do what he says, John added, in his educated Spanish.
HungarianTudtad, hogy a földi Termékenységi Tanács albínókat nem fogad el apa-jelöltnek?
Do you know that the Fertility Board of Earth won't accept albinos as potential fathers?
HungarianMagam elé képzeltem a haldokló Augustus Caesart, amint ágyban fekve fogad bennünket.
I deliberately pictured the Emperor Augustus receiving us on his deathbed.
HungarianAmit mi akarunk, abból nem mindent fogad mindenki nagy lelkesedéssel a régióban.
Not everything we want to do is being welcomed with enthusiasm by everybody in the region.
HungarianAz Európai Tanács intézkedéseket fogad el a növekedés és munkahelyteremtés érdekében.
The European Council agrees on a number of measures to secure growth and job creation.
Hungarian- Umphred atya azt mondta, hogy az Úr idővel téged is kegyelmébe fogad.
Father Umphred declares that in time the Holy Lord will surely bring you to grace.
Hungarian(3) A Bizottság olyan intézkedéseket fogad el, amelyeket azonnal alkalmazni kell.
3. The Commission shall adopt measures which shall apply immediately.
Hungarian- Ha a sahibok között rossz hírünk lesz, többé senki nem fogad meg bennünket vadásznak...
'If we get a bad name among the Sahibs, none will employ us as shikarris any more.'
HungarianA Bizottság zöld könyvet fogad el a bűncselekmények áldozatainak kártalanításáról.
The Commission adopts a Green Paper on compensation to crime victims.
HungarianA Bizottság olyan intézkedéseket fogad el, amelyek azonnal alkalmazhatóak.
3. The Commission shall adopt measures which shall apply immediately.
HungarianLacky kisegítő személyzetet fogad fel.
If there's to be large parties often perhaps Mrs. Owen could get extra help in.
HungarianAz Európai Unió Tanácsa felülvizsgált csatlakozási partnerséget fogad el Horvátországgal.
The Council of the European Union adopts a revised accession partnership with Croatia.
HungarianA Bizottság zöld könyvet fogad el a belső piacon megvalósuló kereskedelmi kommunikációról.
The Commission adopts a Green Paper on commercial communications in the single market.