Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "gyengéd"

HU

"gyengéd" bahasa Inggris terjemahan

EN
HU

gyengéd {kata sifat}

volume_up
gyengéd (juga: nyájas, udvarias, szelíd, enyhe)
Ám most nem volt idő gyengéd meggyőzésre, csillapító szavakra.
There was no time for gentle measures or soothing words.
Arra gondoltam, ahogy ezek a hosszú, gyengéd ujjak a billentyűket simogatják.
I thought of these long gentle fingers touching the keys.
Gyengéd, érzékeny férfi, aki nem olyan gyanakvó, mint egyesek!
He's a gentle, concerned man who's not as suspicious as some people!
gyengéd (juga: szerető)
His face was serene and almost affectionate.
His eyes had an affectionate twinkle in them.
Hogy meghátráltam attól a gyengéd kis mosolytól!
How I gave in when I saw that affectionate little smile.
gyengéd (juga: finom, finnyás, ízléses, kecses)
Viselkedjünk úgy, ahogy gyengéd szeretőkhöz illik!
Let us act in the manner of dainty lovers!
A fa egyik ágába kapaszkodva kihúzódzkodott, majd megtorpant, s lassú, furcsán gyengéd mozdulattal lesöpörte magáról a férgeket.
She pulled herself up using a branch of the tree, then paused to brush the worms off, the gesture dainty and oddly affecting.
Donna újra elmosolyodott, de a mosolya most meleg volt és gyengéd.
She smiled again, but this time the smile was warm and fond.
gyengéd (juga: anyai, anyáskodó)
gyengéd (juga: lágy, mézesmázos, finom, selymes)
gyengéd (juga: szerető, érzékeny, lágy, gondos)
Lestat kurtán fölnevetett, gyengéd vidámsággal.
Lestat gave a small laugh that was tender and full of easy pleasure.
Ugyanakkor csodálatosan gyengéd és figyelmes az ágyban.
And yet he was also a wonderfully tender man in bed.
Olyan gyengéd vagy hozzám, Lord Summerfield mondta neki.
You're so tender with me, young Lord Summerfield, she said.
Behunytam a szemem, átengedtem magamat a meleg levegő gyengéd ölelésének.
I closed my eyes and let the warm air hold me close and lovingly and totally.
Donna újra elmosolyodott, de a mosolya most meleg volt és gyengéd.
She smiled again, but this time the smile was warm and fond.
Gyengéd suttogással feleltem neki, hogy ne bántsam meg.
I answered her in a warm whisper trying not to hurt her.
gyengéd (juga: nőies, női)

Contoh penggunaan untuk "gyengéd" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianTortúra szeme, ez a csodálatosan gyengéd, búzavirágkék szempár, lassan kinyílt.
Misery's eyes, that gorgeously delicate shade of cornflower blue, had fluttered open.
HungarianMég egy gyengéd mosoly aztán a lány az ajtó felé indult, és kinyitotta.
She gave me another little frail smile and marched to the door and opened it.
HungarianGyere velem mondta halk, gyengéd hangon; finom csókot lehelve a vállára.
Come out with me, he said in a low, soft voice, kissing her tenderly on her shoulder.
HungarianGyengéd dolgok érzetét keltették benne, gyengéden, bár nem erőtlenül bánva a dolgokkal.
They gave him a feel of delicate things delicately done, but not weak.
HungarianNéha olyan kedves tudsz lenni... és gyengéd, aztán meg akkora barom vagy.
Sometimes you can be very sweet... and soft, and at other moments you can be a real moron.
Hungarian- Megkapja - nézett gyengéd szeretettel a fiúra a gazdasszony.
He shall have his cake, said the housekeeper, with an indulgent look at the boy.
Hungarian- Talán nem lehetett egyedül hagyni piával, de gyengéd szíve volt.
'Maybe he couldn't leave the booze alone, but he had the kindest heart.'
Hungarian- Nem emlékszem arra, kedvesem, hogy maga valaha is gyengéd lett volna.
I don't know that your nature was ever particularly nice, my child.
HungarianGoriot apó gyengéd csókot lehelt az övre, melyet ujjai túlságosan megszorítottak.
Father Goriot pressed his lips very gently against the waist than his fingers had grasped too roughly.
HungarianRikító selyemruhaként viseli irántad való gyengéd érzeményeit.
He wears his affections and weakness for you like bright silk garments for me to see!
HungarianHa egyáltalán szóba hozta e gyengéd érzelem témáját, arról csakis gúnyos fintorral beszélt.
Despite these efforts, the Project's etexts and any medium they may be on may contain Defects.
Hungarian- Tess sietve megkerülte az asztalt, és gyengéd mozdulattal a székre segítette Priscilla Hardingot.
Tess hurried around the table, gently gripped Priscilla Harding, and helped her to sit.
HungarianVeszekedtünk, ez igaz, de mindig csak gyengéd tapintattal, ugye?
We argued, yes, you and I, but it was with loving respect, was it not?
HungarianAz orosz medve olyan gyengéd tudott lenni a kisdedekhez, mint amilyen könyörtelen a felnőttekkel szemben.
The Russian bear had a soft heart for kids, but one of icy granite for adults.
HungarianLord Summerfield büszkeséggel és gyengéd érzelmekkel tele mosollyal fordult feléje.
Lord Summerfield beamed at her with pride and affection.
HungarianA keze utánanyúlt, azzal a gyengéd aggodalommal, ahogyan az anya üdvözli elveszettnek hitt gyermekét.
His hand came out to it with the beautiful anxiety of a mother welcoming a lost child.
HungarianChris felemelte a lánya kezét, és gyengéd mosollyal az arcán megcsókolta.
Chris lifted her daughter's hand; smiled fondly; kissed it.
HungarianRoppant gyengéd mozdulatokkal lehúzta a sárgakék hosszú alsónadrágot, és letette a földre.
Very gently, she pulled his yellow-and-blue surfer shorts down his legs and laid them on the floor.
HungarianUgyanezzel a gyengéd figyelemmel tüntette ki a Wedgwood porcelánokat és a Waterford kristályokat is.
With the same loving attention, he fingered the Wedgwood plates and the Waterford crystal.
HungarianA lány mögéje lépett, levette Spade kezét a halántékáról, és gyengéd ujjaival simogatni kezdte.
She went around behind him, put his hand down, and stroked his temple with her slender fingers.