HU

húz {kata kerja}

volume_up
1. lazim
Másolatot hoz létre, amikor egy objektumot a Navigátorból a dokumentumba húz.
Generates a copy when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.
Hiperhivatkozást szúr be, amikor egy objektumot a Navigátorból a dokumentumba húz.
Inserts a hyperlink when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.
Ha fájlt húz át a feltöltési profilból a bal oldali dokkoló fastruktúrájára, a program meg fogja kérdezni, hozzá akarja-e adni a fájlt a projekthez (ha a fájl még új).
Dragging files from the upload profile to the project tree in the left dock will also prompt asking if you want to add them to the project if they are new.
Õ is megállt, talán arra várt, hogy Boone valami fegyvert húz elő.
He too stopped running, perhaps expecting Boone to draw a weapon.
húz (juga: von, vontat)
húz (juga: szállít, hurcol)
húz (juga: vontat)
to heave the ship ahead
húz (juga: cipel, vonszol, hurcol)
Evan Grant: Legyen a "húz" mozdulat.
Evan Grant: Let's do "pull."
Something in there must be pulling us, Candy yelled.
És ekkor szemellenzőt húz mindannyiunkra.
It pulls the wool over people's eyes.
húz (juga: szippant)
Evan Grant: Legyen a "húz" mozdulat.
Evan Grant: Let's do "pull."
to have a pull at the bottle
to take a pull at the bottle
Õ is megállt, talán arra várt, hogy Boone valami fegyvert húz elő.
He too stopped running, perhaps expecting Boone to draw a weapon.
Egyedül a tinta szaga hiányzik, de van helyette jó műanyag toll, amelyben a festék elegendő kötetekre, és olyan vékony, olyan sötét vonalat húz, amilyet akarok.
The only thing missing here is the smell of ink, but we have the fine plastic pen which will not run out for volumes, making as fine and deep a black mark as I choose to make.

Contoh penggunaan untuk "húz" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

HungarianLegalábbis első pillantásra úgy tűnt, hogy meteor húz tüzes vonalat maga után.
At least, it had looked like a meteor's fiery track across the sky at first.
HungarianMásolatot hoz létre, amikor egy objektumot a Navigátorból a dokumentumba húz.
Generates a copy when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.
HungarianDe a rendőrség biztos volt benne, hogy ő is állandó jövedelmet húz az ügyecskékből.
But the police had been quite sure that a small steady profit came his way.
Hungarian- Angyalom - mondta kedves barátnőjének -, ebből az emberből ugyan soha semmit ki nem húz!
My angel, said she to her dear friend, you will make nothing of that man yonder.
HungarianHiperhivatkozást szúr be, amikor egy objektumot a Navigátorból a dokumentumba húz.
Inserts a hyperlink when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.
HungarianAttól függ, ki számíthat rá, hogy hasznot húz a maga halálából mondta Miss Marple.
It depends on who has reason to gain by your death, said Miss Marple.
HungarianAzokra pedig, akiknek a megfelelő oldal felé húz a szívük, áthelyezés és előléptetés vár.
For those with their hearts in the right place, there would be transfers and promotions.
HungarianTeljesen egyetértek azzal, hogy sok művész túl kevés hasznot húz a saját munkájából.
I fully agree that many artists benefit too little from their work.
HungarianDenning, maga lőtt a legközelebb, de még kicsit fölfelé és balra húz.
Denning, you hit closest, but you're still a little high and to the left.
HungarianElőször is, nézzük Rex Fortescue halálát, és azt, hogy ki húz belőle hasznot.
First, the death of Rex Fortescue, and who benefits by his death.
HungarianA nyilvánvaló kérdés ez: miért ez a helyzet, és ki húz hasznot belőle?
The obvious questions are: why is this the case and who is profiting from the situation?
Hungarian- Az anyó majd szögesdrótra húz, és nyakláncot csinál belőled a hárpiának.
She'll string you on barbed wire to make a necklace for the harpy.
HungarianA nagyiparos a bűnös, aki parancsot ad és hasznot húz a dologból?
Is it the industrialist who gives the order and makes the profit from it?
HungarianCurt megígérte, hogy kesztyűt húz, és ez olyan ígéret volt, amelyet be is szándékozott tartani.
Curt promised her he'd glove up, and it was a promise he meant to keep.
HungarianSzervezetileg is az antidemokratikus birodalmak felé húz, nem pedig a szabad nemzetek felé.
Institutionally, it is inclined to side with other anti-democratic empires, not free nations.
HungarianDöbbenetes zöld szemét elönti a könny, és ösvényeket húz piszkos arcán.
Tears fill those amazingly green eyes of his and spill down the clean tracks on his dirty cheeks.
HungarianAki ennyire a földhöz húz, az már segítene magán akármi áron.
A person gets like that, I imagine they'd do just about anything to get a little relief.
HungarianÕ is megállt, talán arra várt, hogy Boone valami fegyvert húz elő.
He too stopped running, perhaps expecting Boone to draw a weapon.
HungarianKényszerzubbonyt húz mind a szülők, mind a tanárok elvárásaira.
They straight-jacket the expectations of both parents and teachers.
HungarianLáttam a holdfényben, hogy egy fekete batár közeledik, amelyeket fekete lovak sokasága húz.
In the light of the moon, I beheld a black carriage coming down the road, drawn by many dark horses.