HU habozik
volume_up
{kata kerja}

habozik (juga: tétovázik, hezitál)
Ilyen esetekben a Bizottság nem habozik a jogsértési eljárást megindítani.
For those cases the Commission will not hesitate to launch infringement proceedings.
Biztosíthatom Önöket, hogy a Bizottság nem habozik közbelépni, ha és amikor szükséges.
I assure you that the Commission will not hesitate to intervene if and when needed.
Látta, hogy Ander Elessedil hátranéz rájuk, habozik, majd követi a többieket.
He saw Ander Elessedil cast a glance back at them, hesitate, then follow the others out.
habozik (juga: reszket)
volume_up
to dither {kt krj}
habozik (juga: hátramarad)
to hover between two courses
habozik (juga: ingadozik, rezeg, leng, oszcillál)
habozik (juga: aggályai vannak)
habozik (juga: mekeg, kalimpál, reszket, tétovázik)
volume_up
to wabble {kt krj}
habozik (juga: ingadozik, remeg, meginog, libeg-lobog)
volume_up
to waver {kt krj}
habozik (juga: mekeg, kalimpál, reszket, tétovázik)
volume_up
to wobble {kt krj}

Contoh penggunaan untuk "habozik" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianÉszrevette, hogy Mary Aldin kissé habozik, mielőtt valaszolna
He noticed the faint hesitation before Mary Aldin replied: Not that I have noticed.
HungarianA NATO nagyon habozik, hogy nyisson-e Grúzia vagy Macedónia felé.
NATO has remained rather hesitant in opening up to Georgia or Macedonia.
HungarianHúzd el, az ég szerelmére, mondta magának, amikor észrevette, hogy már legalább egy perce habozik.
She closed her hand, clenching a wad of drapery material in her fist.
HungarianNe feledje folytatta, amint látta, hogy Elise még habozik , én nem tartozom a rendőrséghez.
Remember, he went on as she hesitated, I am not of the police.
HungarianMindössze egy pillanatig habozik, visszaemlékezik a Mr. Szürkével való első - egyetlen találkozására.
He hesitates for just a moment, remembering his first meeting with Mr Gray his only meeting.
HungarianBeaver előrelép, egy pillanatig habozik, azután letérdel.
Beaver steps forward, hesitates for a moment, then drops to his knees.
HungarianAz Európai Néppárt ezért habozik támogatni a javaslatot.
That is why the EPP is hesitant to support this suggestion.
HungarianNem habozik bemutatni saját álláspontját, amely nem mindig van összhangban az Egyesült Államokéval.
It has no hesitation about presenting its own stance that is not always in line with that of the United States.
HungarianRöviden megvizsgálom, miért habozik Finnország azzal kapcsolatban, támogassa-e Portugáliát.
I will briefly look at why we in Finland are hesitating right now with regard to whether or not we should support Portugal.
HungarianA Bizottság habozik, ha a közel veszélyeztetett fajok védelméről van szó, ám úgy ítéli meg, hogy a hobbihorgászat szabályozása szükséges.
The Commission hesitates to protect a nearly endangered species, but sees fit to regulate fishing as a hobby.
HungarianTess érezte, hogy a férfi habozik, bizonytalan, mintha részvevő szavakat keresne mielőtt megkérdezheti...
Tess felt him waiting and sensed his hesitation, the uneasiness with which he tried to think of a sympathetic remark before he'd be able to ask.
HungarianMa lenne az esküvőjük, de Debbie habozik.
HungarianMegértem, hogy habozik, végül is egy családi képről van szó, s főleg, hogy a nővére és a sógora már nem élnek, de ha...
I understand your reluctance to part with a family photo, especially since your sister and brother-in-law are no longer alive, but if-
HungarianA montenegrói népszavazáskor a fenti állampolgárokat diszkriminálták; a macedóniai választások esetében az EU habozik.
In the referendum in Montenegro these citizens were discriminated against; in the case of the elections in Macedonia the EU is hesitant.
HungarianVan egy olyan érzésem, hogy őlédisége nemigen habozik, ha valamit meg akar szerezni, akármennyire eljátssza is a gyenge nőt.
I've an idea, anyway, that her ladyship wouldn't stick at much to get what she wanted, in spite of all that helpless feminine business.
HungarianLátva, hogy Kelsey felügyelő habozik, hozzátette: Maga attól fél, hogy ha elárulja nekem, ki gyanús, éreztetni fogom az illetővel.
As Inspector Kelsey hesitated, she said: You're afraid that if you tell me who is not cleared, I should show it in my manner to them.
HungarianLátta, hogy ha még egy pillanatig habozik elengedni a zsákmányát, Geneva átvágja a torkát és hirtelen egymásutánban három dolgot tett.
Thenseeing that if it held on to its quarry for another moment, Geneva would slash its throatit did three things in quick succession.
Hungarianhabozik kiadásba verni magát
Hungarianhabozik vmit megtenni
Hungarianhabozik vmit megtenni