Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "helyi"

HU

"helyi" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
helyi {kt sft}

HU helyi
volume_up
{kata sifat}

helyi (juga: helybeli)
volume_up
local {kt sft}
A mi elképzelésünk a helyi gyártás, a helyi élelmiszernek a termelési megfelelője.
Our vision is local manufacturing, like the local food movement, for production.
Az elkövetők egy helyi milícia tagjai voltak, és néhány helyi rendőrségi tisztségviselő is érintett az ügyben.
The perpetrators belong to a local militia and some local police officers were involved.
Helyi és nemzetközi hatóságok országszerte keresésbe kezdtek...
Local and national transportation authorities have begun a nationwide search...
helyi (juga: hazai, belföldi, családi, házi)
volume_up
home {kt sft}
Helyi infrastruktúrát hoznak létre és élénk városi életet.
They have home-brewed infrastructure and vibrant urban life.
Ha Ön külföldre készül, ne feledje az iratot kiutazása előtt kiváltani a helyi egészségpénztárnál.
You should get it from your health insurer before leaving home.
Mivel azt reméljük, hogy otthonában találjuk a helyi igazgatót, ugyan miért kellene aggódnunk a létszám miatt?
Since we hope to beard their local executive officer in his home, why should we be concerned with numbers?
A helyi faj első pillantásra érettnek tűnt.
This native species looked ripe, at first glance.
Nézzék ezt a helyi kőből készült kandallót.
Wait till you see the native stone fireplace!
- És egyébként is, ha az ember utazik, a helyi specialitásokat kell ennie.
'Besides, when one is traveling, one should eat the native dishes.'
A nyilvántartás nem érinti a helyi, regionális és az önkormányzati hatóságokat.
Local, regional and municipal authorities are not concerned by the register.
Az önkéntes tevékenységek helyi, regionális és nemzetközi szinten zajlanak.
Voluntary activities take place at local, regional and international level.
A labdarúgás a nemzeti, regionális és helyi csapatok közötti sportverseny.
Football is a sports competition between national, regional and local teams.
Miriam nem fogadta el a helyi érzéstelenítést.
Miriam refused topical anesthetics.
[2] For topical use only.
Nyíltan templomokat emeltek ennek vagy annak a helyi istennek a tiszteletére, és felvirágoztak a sötét styr kultuszok is.
Temples were openly erected in honour of this or that topical God, and the darker Styric cults flourished.

Contoh penggunaan untuk "helyi" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianEz egy olyan kérdés, amelyet nem is országos, hanem helyi szinten kell megoldani.
This is a matter that is probably best tackled not even nationally, but locally.
HungarianA süti egy kis adatcsomag, amelyet néhány webhely helyez el a helyi számítógépen.
A cookie is a small bit of information stored on your computer by some web sites.
HungarianA távolságban nem látszódtak az egyedi, helyi zűrzavarok és a megosztottságok.
For all the jumble, it looked momentarily peaceful and ordered in its parts.
HungarianAz öregasszonyokat faggatják, és fizetnek a kocsmában a helyi léhűtőknek.
They question old women and buy drinks for the loafers in the village taverns.'
HungarianA gongütés öt óra harmincegy perc tizenöt másodpercet jelzett helyi idő szerint.
At the stroke of the gong it was five thirty-one and one quarter, Eastern Standard Time.
HungarianA helyi utazási iroda is csak kis ideje kapta meg az utat népszerűsítő posztert.
The Ilium travel agent had just received a poster announcing the cruise.
HungarianEzenkívül pedig be kell jegyeztetnünk három céget a helyi törvények szerint.
Second, we have to incorporate three companies under Caymanian jurisdiction.
HungarianArról beszélt, hogy a kérdés lényege a régió és a helyi lakosság védelme.
You spoke of how this is about protecting the region and the resident population.
HungarianTárgyalni kell még továbbá a helyi építkezések kormányzati ellenőrzéséről is.
Building and government supervision in that area also need to be discussed.
HungarianNa jó, haladéktalanul jelentem először is legalább a helyi rendőrségnek.
Well, for the time being, he would report it at least to the pre-fectural police.
HungarianNekilátott a három csirkedarabból álló vacsorának, amelyért 4,89 helyi dollárt fizetett.
He began eating the three-piece dinner for which he paid $4.89, Cayman dollars.
HungarianA TERA-rendszert Haitiban fejlesztették helyi mérnökök közreműködésével.
The TERA system was developed from Haiti with support of engineers in the region.
HungarianA célunk az, hogy helyi szinten megoldódjanak a campaniai hulladékkezelési problémák.
We are interested in seeing the waste problems being dealt with locally in Campania.
HungarianVennében egy helyi azt mondta, hogy onnan Ghasekig százhúsz mérföld az út mondta Kurik.
'A fellow in Venne said it was forty leagues from there to Ghasek,' Kurik told him.
HungarianA helyi gazdasági élet szart sem ér! kiáltotta Roger és lecsapta a söröspoharát.
Roger exclaimed violently, and set his pilsner glass down with a bang.
HungarianÚgy tűnik, hogy hátrányos a helyi hallgatók számára, ha növeljük a versenyt.
Increasing the competition for resident students seems to me to be counter-productive.
HungarianMeg kell mondani, hogy a helyi intézmények rendkívül nehéz feladattal szembesülnek.
It must be said that the institutions there are faced with an extremely difficult task.
HungarianKét hónappal ezelőtt még minden helyi főmufti mellette kötelezte el magát.
Two months ago he had commitments from every precinct captain in the state.
HungarianHa le van tiltva, akkor a beépülő modul helyi menüjében vezérlési parancsok szerepelnek.
When disabled, you find commands to control the plug-in in its context menu.
HungarianEnnek hatására a mappa helyi példányában történt módosítások elvesznek.
This will remove all changes that you have done locally to your IMAP folders.