Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "körülvevő"

HU

"körülvevő" bahasa Inggris terjemahan

HU körülvevő
volume_up
{kata benda}

körülvevő
Nyugtalan éberséggel figyelték az őket körülvevő pusztaságot.
They stood in apprehensive watchfulness, staring at the wasteland surrounding them.
Két kőoszlop jelezte a Quabbin Víztárolót körülvevő széles földterület határát.
Two stone posts marked the entrance to the vast acreage surrounding the Quabbin Reservoir.
Melyek a hagyományos ügynökségeket körülvevő aggályok?
What are the concerns surrounding traditional agencies?

Contoh penggunaan untuk "körülvevő" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianA koppenhágai csúcs rámutatott a bennünket körülvevő új nemzetközi forgatókönyvre.
The Copenhagen Summit revealed the new international scenario that surrounds us.
HungarianTalán nem kellene megbolygatnunk a királynőt körülvevő burkot mondta Sephrenia.
I don't think we dare dissolve the encasement that surrounds her,' Sephrenia said.
HungarianAmikor bekövetkezett a robbanás, Melanie végre reagált az őt körülvevő káoszra.
When the explosion had come, Melanie had finally responded to the chaos around her.
HungarianSheb után eredtek, aki a parkolót egyik oldalról körülvevő drótkerítés felé loholt.
They chased Seb over towards the wire fence that skimmed one edge of the car park.
HungarianAz egyiket jókora lencsét körülvevő, furcsán szimmetrikus kristályprizmák alkották.
One consisted of a large lens surrounded by oddly asymmetrical crystal prisms.
HungarianA frissen megforgatott föld jóval sötétebb volt, mint az azt körülvevő kiszáradt talaj.
The freshlyturned earth was dark, in contrast with the light brown surface ground.
HungarianEsteledett, mire a New Oakridge-ot körülvevő cölöpfal látótávolságába ért.
It was approaching dusk before the palisade that surrounded New Oakridge was in sight.
HungarianÉs van az az Isten, akit elrejtenek a bennünket körülvevő dolgok.
And there is the God that's hidden by what surrounds us in this civilisation.
HungarianMost a kaptatón álltak, a birtokot körülvevő eugéniasövény mellett.
They were upslope from the gate, along the Eugenia hedge that encircled the property.
HungarianMindez azonnal nyilvánvaló volt a térséget körülvevő kerítés, no meg az őrtornyok láttán.
That was also obvious from the perimeter fence and guard towers, both of which were recent.
HungarianKham körülnézett az őt és az embereit körülvevő íróasztalok és számítógépes munkaállomások tengerén.
Kham looked around the sea of desks and workstations that surrounded him and his crew.
HungarianA kis templom és az azt körülvevő udvar teljesen megtelt.
The small church, the yard around it, and the road around that were overrun.
HungarianBámészkodók hiányában a helyszínt körülvevő kordont is meglazították.
With the onlookers dispersed the barrier-guards had become lax.
HungarianTalán ismerősek neki valamelyik levélből a figurát körülvevő szimbólumok?
Were the sigils spreading from the figure vaguely familiar from one of the letters he'd read, perhaps?
HungarianElőre sétált, át a düledező kerítésen, és belépett a hotelt körülvevő senkiföldjére.
He strode on ahead, stepping through the rent fence and onto the no-man's-land that surrounded the hotel.
HungarianAzt szeretnénk, ha a minket körülvevő világ nagyon egészséges lenne.
We wish for the world around us to be alive and very healthy.
HungarianMost a kertet körülvevő vályogfal tetejével volt egy szintben.
She was level here with the mud wall that enclosed the garden.
HungarianA földet körülvevő csillagok vigyorogtak, benne pedig megdermedt a magma.
Surely the stars that hung at its zenith squirmed in their settings; in the earth beneath it, the magma curdled.
HungarianA házat körülvevő tó szinte forrt a vízre záporozó esőcseppektől.
The lake around the house was churning as we drew close.
HungarianAztán fölordított és fölült, értetlenül bámult az őt körülvevő, s a holdfényben halottsápadt arcokra.
He cried out; and sat up. staring in bewilderment at all the faces round him, pale in the moonlight.