Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "közöl"

HU

"közöl" bahasa Inggris terjemahan

HU

közöl {kata kerja}

volume_up
Végül közöl velem egy számot, és ez az a pont, amikor magamban hálát adok Max Leubergnek.
He finally gives me a figure, and this is where I thank Max Leuberg.
A súlyokról a melléklet függelékének 2. ábrájához tartozó táblázat közöl részletes adatokat.
Details of the various weights are given in the table on figure 2 of the Appendix to this Annex.
bizalmas értesüléseket közöl vkivel
to give sb the low-down
to announce news bluntly
Putyin orosz miniszterelnök már bejelentette, hogy Oroszország mindaddig nem oldja fel a tilalmat, amíg az Európai Unió nem közöl adatokat az E coli-fertőzés forrásáról.
Mr Putin, the Russian Prime Minister, has already announced that Russia will not lift the ban until the European Union has provided details on the source of the E coli infection.
Különösen örülök Ţicău asszony jelentése 104. módosításának, amely igen egyértelmű listáját közöl ezekről a jogsértésekről.
Ţicău's report, which provides a very clear list of these infringements.
Politikai szempontból elfogadhatatlan, hogy ezt a jelentést - amely igaztalan tényeket közöl - a mai plenáris ülésen megszavazták (2009. november 24.).
It is politically unacceptable that this report, which contains incorrect facts, was voted in Plenary today (24 November 2009).
Emellett a jelentés hangsúlyozza, hogy a helyi ingadozások ellenére a tagállamokban stabil a foglalkoztatás, ugyanakkor semmilyen adatot nem közöl ennek alátámasztására.
Furthermore, the report stresses the stable employment in Member States, despite local fluctuations, but no data has been produced to demonstrate this.
közöl (juga: megmond, elmond)
Egy hozzám közel álló személy igyekszik felhasználni mindazt, amit Saul velem közöl.
Someone close to me is using what Saul tells me, using it to try to get at Saul.
Talán azt gondolta, hogy a rendőrség nem közöl mindent, ami a tudomására jut.
Maybe he thought the police were simply not telling all they knew.
Foltrigg vajon olyat is tud, amit nem közöl velük?
Did Foltrigg know things he hadn't yet told them?

Contoh penggunaan untuk "közöl" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianEgy hozzám közel álló személy igyekszik felhasználni mindazt, amit Saul velem közöl.
Someone close to me is using what Saul tells me, using it to try to get at Saul.
HungarianÉs ugyan ki venné el a kedvét a hazugságtól, hacsak nem koordinátákat közöl?
Who should ever discourage a liar, he thought, unless he is giving you co-ordinates?
HungarianTalán azt gondolta, hogy a rendőrség nem közöl mindent, ami a tudomására jut.
Maybe he thought the police were simply not telling all they knew.
HungarianVégül közöl velem egy számot, és ez az a pont, amikor magamban hálát adok Max Leubergnek.
He finally gives me a figure, and this is where I thank Max Leuberg.
HungarianA súlyokról a melléklet függelékének 2. ábrájához tartozó táblázat közöl részletes adatokat.
Details of the various weights are given in the table on figure 2 of the Appendix to this Annex.
Hungarian- A berendezőről aligha közöl majd színes riportot az Építészeti Tallózó a közeljövőben, de azért elég kényelmes.
The decor sure won't be featured in Architectural Digest anytime soon, but it's comfy enough.
HungarianMégis van valami, amit ez az állásfoglalás nem közöl.
Yet there is something that this resolution fails to say.
HungarianFoltrigg vajon olyat is tud, amit nem közöl velük?
Did Foltrigg know things he hadn't yet told them?
HungarianRendszertámogatással kapcsolatban közöl információkat.
Shows information on how to get support.
Hungarian- Minden jobb annál, mintha az ember megdönthetetlen alibit közöl a rendőrséggel, azután kiderül, hogy az nagyon is gyenge lábon áll.
Anything's better than presenting a cast-iron alibi to the police if it isn't really cast iron.
HungarianA mai újság igen jó fényképet közöl rólad.
There's a very good photo of you in today's paper.
HungarianVégül is, nem épp ez az, amit egy mosoly közöl?
After all, wasn't that what a smile said?
HungarianÕ majd mindent közöl veled, ha eljön az ideje.
He'll brief you when the chance comes.
HungarianItt kell ülnöm, és hálásnak kell lennem a tájékoztatásnak azokért a foszlányaiért, amelyeket a rendőrség kegyesen közöl velem.
I've got to stay here meekly grateful for such scraps of information as the police are kind enough to dole out to me.
HungarianAz információszolgáltatás náluk tovább tart, mint más tagállamoknál, és Németország az egyetlen állam, amelyik nem közöl neveket.
It takes longer to provide the information than the other Member States, and it is the only country which does not disclose names.
Hungarianszenzációs hírt elsőnek közöl
HungarianA Bizottság válasza semmi konkrétumot nem közöl az ezzel kapcsolatos üzenetváltásról, és hogy az esemény zavarásnak minősül-e.
The Commission's replies say nothing specific about the communications which take place and whether this ultimately constitutes harassment.
Hungarianhírt tapintatosan közöl
Hungarianbizalmasan közöl vmit
HungarianTudta, mert Allanon megmondta, és Eventine bölcsebb ember volt, semhogy kételkedjen a druidában, amikor ilyeneket közöl.
He knew this because Allanon lead said that it would be so, and Eventine knew better than to question the Druid when he made a pronouncement as dire as this one.