Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "különlegesen"

HU

"különlegesen" bahasa Inggris terjemahan

HU különlegesen
volume_up
{keterangan}

különlegesen (juga: külön, különösen)
Az embereim úgy gondolják, hogy a tesztrakétákat különlegesen konstruálták, ami viszont a sorozatgyártást illeti, hát tipikusan orosz.
My people believe that the test missiles were specially engineered, but that the production models were, well, typically Russian.
A saját polgárai ellen folytatott harcban a kormány a Baszidzs Milícia különlegesen képzett fiatal fegyvereseit is beveti.
In the fight against its citizens, the government is also using the specially trained, armed young people of the Basij militia.
Az ellenőrök kiürítették Ciprus szigetét minden létező lakójától, és betelepítették Alfáknak egy különlegesen előkészített, huszonkétezer fős csoportjával.
The Controllers had the island of Cyprus cleared of all its existing inhabitants and re-colonized with a specially prepared batch of twenty-two thousand Alphas.

Contoh penggunaan untuk "különlegesen" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianMaga a gyr különlegesen ellenálló anyagból készült, és ermezk tartják össze.
They are made from exotic materials and held together principally by force fields.
HungarianA Claudius család, mint láttam, különlegesen szorgalmas volt az ilyen hamisítások terén.
The Claudian family had been particularly active, I noticed, in these forgeries.
HungarianEgy különlegesen tápláló étrendet írtak elő neki és nagyszerűen gondoskodtak róla.
They put her on very special nutritious diet and took great care of her.
HungarianÉs mi történt azon a híres napon olyan különlegesen mulatságos? kérdezte Urgulania.
And what happened particularly funny on that famous occasion, my dear? asked Urgulania.
HungarianA különlegesen ízletes ebéd után Venables körbevezetett minket a házában.
After a particularly delicious lunch, Venables had taken us on a tour of the house.
HungarianTermészetesen van különlegesen finom minőségű is de annak harmincöt shilling az ára.
Of course, we have some extra fine, but they're very, very expensive.
HungarianEgyes csalók nagyon ügyesen tesznek különlegesen hangzó általános kijelentéseket.
Some con men are good at making general statements sound specific.
HungarianKülönlegesen érdekes volt a lába feje: mindegyik egy-egy felfújható gömb.
His feet were of an extraordinarily interesting design, each being an inflatable sphere.
HungarianKülönlegesen visszataszító hely ez, Sparhawk jegyezte meg Stragen kritikusan.
A distinctly unattractive place, Sparhawk,' Stragen said critically.
HungarianLucy az első pillantásra látta, hogy egy különlegesen rossz múzeumba került.
At a first glance Lucy felt that she was in a singular ly bad museum.
HungarianAz összes megrendelés különlegesen sürgős jelzéssel fut - nyugtatta meg főnökét.
The orders are all placed, he assured his boss, with high-priority flags from the usual vendors.
HungarianMerrick is megvásárolt magának mindent, ha olyan különlegesen finom illata volt, mint a Chanel No.
In fact, Merrick herself had bought any number of products scented with Chanel No.
HungarianMég a tartályban levő vizet is különlegesen állították össze.
Her gyrations around the tank had twisted her upside down and she hadn't known.
HungarianEzt a törvényt lehetetlen végrehajtani, ez egy különlegesen rossz törvény.
A law that is impossible to implement is a particularly bad law.
HungarianVolt valami különlegesen csillogó és szúrós a pupillájában.
There was something particularly bright and piercing about the pupils of his eyes.
HungarianEgyébként pedig mit veszíthet azzal, ha magával visz egy-két különlegesen meleg holmit?
Anyhow, what can you lose to take a few extra warm clothes?
HungarianA fehérbor francia volt, a Loire völgyéből, és különlegesen finom.
The white wine was French, from the Loire Val­ley, and excellent.
HungarianHa valóban ekkora veszélyben érzed magad, különlegesen kiképzett emberekkel őriztetem a házamat.
If you believe you're in that much danger, I'll arrange for special agents to guard my house.'
HungarianPinot Grigio volt, egy különlegesen finom, fehér olasz bor, amit a helyi boltokban lehetett kapni.
It was Pinot Grigio, a particularly good Italian white that the local liquor stores carried.
HungarianHolmes, különlegesen dús gesztenyebarna hajam van.
As you may observe, Mr. Holmes, my hair is somewhat luxuriant, and of a rather peculiar tint of chestnut.