Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "keletkezik"

HU

"keletkezik" bahasa Inggris terjemahan

HU

keletkezik {kata kerja}

volume_up
keletkezik (juga: felmerül, származik, adódik)
A támogatásra való jogosultság a magok olajtermelés céljából történő feldolgozásakor keletkezik.
Entitlement to the aid arises at the time of processing the seed with a view to the production of oil.
Ugyanakkor sok új probléma is keletkezik, amelyeket a ma felszólalók közül jó néhányan érintettek.
However many new problems are also arising and these have been touched on by a number of today's speakers.
Ha csak egy lövés is eldördül, ha csak a legapróbb rés keletkezik a biztonságon, az összes rendőrtiszt vissza fog menni az askeloni szállodájukba?
If a single shot is fired, if a situation arises where there is the tiniest chink in security, will all the police officers return to their hotel in Ashkelon?

Contoh penggunaan untuk "keletkezik" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

HungarianEnnek következtében sok munkahely szűnik meg és keletkezik naponta Európában.
As a result of this, many jobs are both lost and created every day in Europe.
HungarianHa ez nem történik meg, joghézag keletkezik, amely valódi embereket érint.
Otherwise we shall have a legal loophole, with consequences for real people.
Hungarian- Az elsődleges fázisban a hő mellett jelentős gamma- és röntgensugárzás is keletkezik.
It can direct energy while retaining its ability to radiate heat in all directions.'
HungarianÉn mindig is rámutattam, biztos úr, hogy jelentős nyereség keletkezik.
I have always pointed out, Commissioner, that substantial profits are being made.
HungarianDe ha csak néhány darabot tartunk, nem keletkezik elég hő és halálra fagynak.
But when there's only a handful they don't generate enough heat, and they freeze to death.
HungarianEz egy nehéz elem, ami szupernóvák termonukleáris robbanásakor keletkezik.
It's a heavy element produced in thermonuclear explosions of supernovae.
HungarianA második oldallal... valamilyen átjáró keletkezik, térben és időben.
Recitation of this second passage creates a kind of rift in time and space.
HungarianAz adófizetők pénzét tényleg olyan területekre kell fordítanunk, ahol ilyen nyereség keletkezik?
Should we really be putting taxpayers' money into fields in which profits are made?
HungarianAz Európai Unióban évente összesen negyvenezer köbméter radioaktív hulladék keletkezik.
Forty thousand cubic metres of radioactive waste is produced each year in the European Union.
HungarianSzomjazom a feszültségre, ami attól keletkezik bennem, hogy próbálok nem mulatni azon, amit mondasz
I thirst for the tension created by my struggle to avoid being too amused.
Hungarian. - (SV) Nap mint nap óriási mennyiségű szemét keletkezik az uniós tagállamokban.
Every day, large quantities of waste are produced in the EU's Member States.
HungarianKét és fél millió autónak megfelelő gipsz, azaz CO2 keletkezik.
Two and a half million cars worth of gypsum, you know, CO2 generated.
HungarianValódi betegség keletkezik, amit a halált kívánó tudatalatti okoz.
A real illness will be induced, caused by that death-seeking self.
HungarianEurópában évente körülbelül 9,3 millió tonna hulladék keletkezik elektronikus berendezésekből.
Every year, in Europe, there is an estimated 9.3 million tonnes of electronic equipment waste.
HungarianEz egy fontos terület, ahol európai perspektívából szemlélve valódi hozzáadott érték keletkezik.
This is an important area where we have real added value in Europe.
HungarianUgyanakkor eközben sok-sok tonna mérgező hatású kőzet keletkezik.
At the same time, very many tonnes of this toxic rock are created.
HungarianEz pedig oxigént használ el, és szén-dioxid keletkezik a véredben.
And that depletes oxygen, and it builds up CO2 in your blood.
HungarianAz áldozat agyában oxytocin keletkezik, máris veszed elő a pénztárcádat, hogy odaadd a pénzt.
The victim's brain releases oxytocin, and you're opening up your wallet or purse, giving away the money.
HungarianA támogatásra való jogosultság a magok olajtermelés céljából történő feldolgozásakor keletkezik.
Entitlement to the aid arises at the time of processing the seed with a view to the production of oil.
HungarianÉrezte, ahogy légüres tér keletkezik körülötte, szétspriccel a tóból, elárasztja a völgyet.
He could feel a vacuum forming around him, spreading out from the lake to encompass the whole of the valley.