HU

kellemetlenség {kata benda}

volume_up
Csak egy kellemetlenség ahhoz képest, hogy mindkettő elveszett."
That's an inconvenience compared to having both of them gone."
Anyád soha nem volt számomra több, mint egy apró kellemetlenség.
Your mother has never been more to me than a minor inconvenience.
Hangsúlyozom: a "kellemetlenség” szót használta.
I stress the word 'inconvenience'.
Elias, lenne szíves tenni valamit a kommunikációs szobabeli kellemetlenség ügyében?
Elias, would you kindly take care of the nuisance in the communication room?
Legtöbbjük viszonylag ártalmatlan kellemetlenség marad, de néhány súlyossá fordulhat.
Usually they remain no more than a nuisance, but a few have evolved into something far more serious.
Another nuisance.
kellemetlenség (juga: bosszúság, nyűg)
Ez előre bekalkulált kellemetlenség volt.
That was an expected annoyance.
kellemetlenség (juga: ügyetlenség)
kellemetlenség (juga: bosszúság, nyűg, alkalmatlanság)
kellemetlenség (juga: fájdalom, kín, szenvedés, bosszúság, büntetés)
A kellemetlenség érzésének az örömérzet fölötti túltengése az oka ama fiktív morálnak és vallásnak: egy ilyen túltengés azonban a décadence képletét nyújtja...
. The preponderance of pains over pleasures is the cause of this fictitious morality and religion: but such a preponderance also supplies the formula for decadence...
Volt valami kellemetlenség ön és Graskell, illetve, Jeffersonné között, ebben az ügyben?
Has there been any unpleasantness between you and Mrs. Jefferson and Mr.
Ha nincs végrendelet, abból csak kellemetlenség származik.
It only leads to unpleasantness when they don't.

Contoh penggunaan untuk "kellemetlenség" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianElias, lenne szíves tenni valamit a kommunikációs szobabeli kellemetlenség ügyében?
Mr. Elias, would you kindly take care of the nuisance in the communication room?
HungarianÉs maguk ketten, mióta betették ide a lábukat, jónéhány kellemetlenség történt.
And, as for you two, ever since you arrived on this campus, there's been several mishaps.
HungarianHa bármi kellemetlenség történik itt, Saigonban, bennünket fognak hibáztatni.
If anything unpleasant happens here in Saigon, it will be blamed on us.
HungarianVagyis ez lehet kisebb kellemetlenség, de akár komolyabb gikszer is állapította meg Rutledge.
So, this could be a minor embarrassment or a major whoopsie, Rutledge observed.
HungarianPróbáljanak valami szépre gondolni, és máris elmúlik a kellemetlenség.
Sometimes visitors ask what'd happen if this cable we're ridin' ever broke!
HungarianAz embernek az volt az érzése, hogy valami komoly kellemetlenség érte, és nem akarja felidézni.
You got the impression something bad happened back there, and she didn't talk about it.
HungarianVolt valami kellemetlenség ön és Graskell, illetve, Jeffersonné között, ebben az ügyben?
Has there been any unpleasantness between you and Mrs. Jefferson and Mr. Gaskell over all this?
HungarianLegtöbbjük viszonylag ártalmatlan kellemetlenség marad, de néhány súlyossá fordulhat.
Usually they remain no more than a nuisance, but a few have evolved into something far more serious.
HungarianAnyád soha nem volt számomra több, mint egy apró kellemetlenség.
Your mother has never been more to me than a minor inconvenience.
HungarianNem borzasztó, hogy szegény Caterham lordot ilyen kellemetlenség érte, hogy a házában gyilkosság történt?
Isn't it awful for poor Lord Caterham having a murder done in his house?
HungarianCsak egy kellemetlenség ahhoz képest, hogy mindkettő elveszett."
That's an inconvenience compared to having both of them gone."
HungarianJoan ne keveredjen bele semmiféle kellemetlenségbe, sőt ne is tudja, hogy érheti kellemetlenség.
Joan mustn't be involved in any funny business, mustn't even know that there was any funny business.
HungarianSpanyolországban némileg több kellemetlenség várná őket.
Spain might well have been a little more unpleasant about it.
HungarianMiss Chadwick idejében észrevette, és elintézte a dolgot, különben kellemetlenség lehetett volna belőle.
But for Miss Chadwick spotting it and heading her off, we might have had a most unpleasant incident.
HungarianHa nincs végrendelet, abból csak kellemetlenség származik.
It only leads to unpleasantness when they don't.
HungarianHa pedig kellemetlenség éri őket, vissza kell kapniuk a kemény munkával megkeresett pénzük legalább egy részét.
If they should experience a problem, then they should at least get back some of their hard earned money.
HungarianEbben az enyémben semmi sincs, csak egy csomó kellemetlenség.
There's nothing in this but a lot of grief.
HungarianAmíg a felesége élt, nem volt vele semmi baj, de mióta özvegységre jutott, egyik kellemetlenség a másikat érte.
When he was married it was all right, but since he has been a widower we have had no end of trouble with him.
HungarianArra számítva, hogy itt valami kellemetlenség merülhet fel, óvatosságból egy tromfot hoztam magammal.
Anticipating that some little unplessantness might arise here, I took the precaution to bring a trump card along with me.
HungarianBantry ezredes, szegény, bezárkózik a dolgozószobájába, vagy lemegy valamelyik tanyájára, ha kellemetlenség éri.
Colonel Bantry, poor man, just shuts himself up in his study or goes down to one of the farms when anything like this happens.