Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "kerülő"

HU

"kerülő" bahasa Inggris terjemahan

HU kerülő
volume_up
{kata benda}

kerülő (juga: terület, kör, kerület, körforgás)
volume_up
circuit {kt bnd}
Õ leginkább a kerülő utakat és a lopakodó megközelítéseket kedvelte.
Stealth and the roundabout way were his preferred approach.
Kerülő úton mentek a repülőtérre, amely tele volt kanyarokkal és megtévesztő fordulókkal.
They drove to the airport by a roundabout route that was full of twists and turns.
Kerülő úton kell megpróbálnia, ami azt jelenti, hogy másznia kell.
He would have to try one of those, which meant a roundabout route and some tough climbing.

Contoh penggunaan untuk "kerülő" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianAz átültetésre kerülő emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági normák (
Standards of quality and safety of human organs intended for transplantation (
HungarianTermetre nagyon hasonlított ahhoz, de kevésbé érdekelték az útjába kerülő növények.
Similar in size, but he had less interest in plants than he had in darting about.
HungarianAz uniós jogszabályok harmonizációja vagy módosítása nem kerülő úton történik.
There will be no harmonisation or changes to EU legislation through the back door.
HungarianCsak annyit csinálhattam, hogy megpróbáltam boldoggá tenni az ide kerülő gyerekeket.
All I could do was give the children who came here as much happiness as I knew how.
HungarianA holnap elfogadásra kerülő állásfoglalás néhány javaslatot tesz erre vonatkozóan.
Well, our resolution which will be adopted tomorrow makes some suggestions.
HungarianA Bíróság elé kerülő ügyekkel egy-egy bíró és egy-egy főtanácsnok foglalkozik.
A judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
HungarianSzükség esetén ezt a csütörtök délután sorra kerülő vitáink igazolni fogják.
Our debates will prove it, if necessary, when they take place on Thursday afternoon.
Hungarian(Az ülést a 11.15-kor sorra kerülő szavazásig felfüggesztik, és 11.30-kor folytatják.)
(The sitting was suspended until the vote at 11.15 a.m. and resumed at 11.30 a.m.)
HungarianSzeretnék néhány szót ejteni a mai napon aláírásra kerülő jogszabályokról.
I would like to say a few words on the legislation we are about to sign today.
HungarianRemélem, nem térek el a most sorra kerülő kérdések témájától.
(SV) Mr President, I hope that I am not departing from the questions to be put now.
HungarianA holnap szavazásra kerülő állásfoglalás véleményem szerint teljesen egyértelmű.
I think the resolution we have proposed for vote tomorrow is very clear.
HungarianHatalmas sziklatömbök hullottak szét, és agyonnyomták az útjukba kerülő kis hajókat.
Great shards of rock tumbled apart, crushing the little ships in their way.
HungarianA beszúrásra kerülő oszlopok számát a kijelölt oszlopok száma határozza meg.
The number of the columns to be inserted is determined by the selected number of columns.
HungarianVéleményem szerint a ma szavazásra kerülő tervezet kiegyensúlyozott, ezért támogattam.
I consider the estimate we voted on today to be balanced, and I therefore supported it.
HungarianA holnap szavazásra kerülő jelentés ugyanis folyamatosan frissítésre került.
The report we will be voting on tomorrow has been constantly updated.
Hungarian. - Az e héten vitára kerülő javaslat nem technikai javaslat.
in writing. - The proposal we are debating this week is not a technical one.
HungarianA jelentés ellen szavaztam, mivel kerülő úton akarja újból bevezetni az abortuszt.
I voted against the report because it once again seeks to introduce abortion by the back door.
HungarianCsökkentenünk kell a hulladéklerakókba és -égetőkbe kerülő hulladék mennyiségét.
We need to reduce amounts of waste in landfill and incineration.
HungarianEz hűen tükröződik a holnap szavazásra kerülő állásfoglalásban is.
This is duly reflected in the resolution that will be put to a vote tomorrow.
HungarianHa távozik, déli irányban tegye, az országúton, akkor is, ha ez kerülő.
When you leave, take the main road south, even if it's out of your way.