Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "kibocsátás"

HU

"kibocsátás" bahasa Inggris terjemahan

EN
HU

kibocsátás {kata benda}

volume_up
Alkalmazható például bizonyos tagállamokban a kibocsátás-kereskedelmi rendszerben.
For example, it is also applicable in the emission trading system in some Member States.
Röviden szeretnék kitérni a szennyezőanyag-kibocsátás szabályozás kérdésére is.
Let me also briefly mention the issue of pollutant emission control.
A kibocsátás-szabályozás nagy részét lefedik a jelenleg hatályos közösségi jogszabályok.
Emission controls are to a large extent covered by existing Community legislation.
kibocsátás (juga: eredmény, ügy, következmény, kiutalás)
Röviden szeretnék kitérni a szennyezőanyag-kibocsátás szabályozás kérdésére is.
Let me also briefly mention the issue of pollutant emission control.
Ezek az engedélyek a kibocsátás dátumától számítva öt évig érvényesek.
These permits are valid for five years from their date of issue.
ACCRINT(kibocsátás; első kamat; visszafizetés; ráta; par; gyakoriság; alap)
ACCRINT(issue; first interest; settlement; rate; par; frequency; basis)

Contoh penggunaan untuk "kibocsátás" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianA globális tőke egyszerűen oda áramlik, ahol nem jár költséggel a CO2-kibocsátás.
The global capital will simply move to where there is no cost for emitting CO2.
HungarianIlyen módon 2012-re legfeljebb 120 g/km CO2-kibocsátás kell, hogy megvalósuljon.
Thus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.
HungarianEgyrészről helyes a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére ösztönözni az autóipart.
On the one hand, it is right to urge the automobile industry to make CO2 reductions.
HungarianAz EU-ban a közlekedés okozza az összes CO2--kibocsátás körülbelül egyharmadát.
Transport is responsible for around a third of all CO2 emissions in the EU.
HungarianA szennyezési joggal kereskednek a széndioxid-kibocsátás kereskedelem piacán.
The right to pollute is exchanged for a price on the carbon dioxide 'stock market'.
HungarianA szén-dioxid-kibocsátás összes csökkentésének 55 %-át adja az energiahatékonyság.
Fifty-five per cent of all CO2 reductions will come from energy efficiency.
HungarianElértük-e a három százalékos éves célt a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében?
Did we meet our three percent annual target on reducing carbon emissions?
HungarianEzután az a végeredmény, hogy négy kibocsátás közül három gyorsan növekszik.
The outcome, then, is that three out of every four emissions are increasing rapidly.
HungarianHa a 20%-os szén-dioxid-kibocsátás értelmetlen, a 30%-os csökkentés még inkább az.
If a 20% reduction in CO2 emissions is pointless, a 30% reduction is thus even more so.
HungarianEmellett 50 millió tonna csökkentést is javasol a CO2-kibocsátás terén.
It is also advocating a possible reduction in CO2 emissions of 50 million tonnes.
HungarianTavaly az Európai Parlament harminc százalékos kibocsátás-csökkentést szavazott meg.
Last year, the European Parliament voted for a 30% reduction in emissions.
HungarianSemminemű korrektséget sem látok a széndioxid-kibocsátás csökkentéséről szóló javaslatban.
I do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
HungarianLétfontosságú, hogy megegyezésre jussunk a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséről.
Reaching an agreement on cutting carbon emissions is vitally important.
HungarianGazdaságunk elgyengülne, a kibocsátás pedig csökkenés helyett csak tovább nőne.
Our economy will become weaker, and emissions will not fall, but rise.
HungarianA központi téma a szén-dioxid kibocsátás és az ehhez kapcsolódó éghajlatváltozás lesz.
The central topics will be CO2 emissions and the associated climate change.
HungarianAz új kibocsátás-kereskedelmi elgondolás az áram árát újabb 30%-kal emeli majd meg.
The new emissions trading scheme will drive up electricity prices again by at least 30%.
Hungarian1990 és 2005 között az európai közlekedésből származó kibocsátás 32%-kal növekedett.
Between 1990 and 2005, emissions from the European transport industry increased by 32%.
HungarianMiért bizonyultak elfogadhatatlannak a CO2-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos célok?
Why did the proposals concerning CO2 emissions turn out to be unacceptable?
HungarianElvégre az épületek felelősek a szén-dioxid-kibocsátás mintegy 40%-áért.
After all, buildings are responsible for approximately 40% of CO2 emissions.
HungarianAz energiahatékonyság és a CO2-kibocsátás egyértelműen igen fontos szereppel bír mindebben.
Energy efficiency and CO2 emissions clearly play a very important role in this.