Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "kislány"

HU

"kislány" bahasa Inggris terjemahan

HU

kislány {kata benda}

volume_up
Gyerünk, fehér kislány! (ujjongás) Lány Tesó: Sok szerencsét ma estére.
Come on, white girl! (cheering) Sistah Girl: Best of luck tonight.
Gyönyörű kislány volt folytatja Estella Horan, miközben újabb cigarettára gyújt.
She was such a pretty girl, Stella Horan resumes, lighting another cigarette.
Hirtelen a kislány mindkét kezével képzeletbeli támadója felé ütött.
Suddenly the girl struck out at an imaginary assailant, flailing with both hands.
kislány (juga: lány, leány)
volume_up
gal {kt bnd} [prckpn shr-hr]
Mit gondolsz, minek akar az a Hughes kislány velünk jönni ginsengre vadászni?
But why you reckon that Hughes gal wants to go huntin seng with us?
Klassz kislány mondta huncut mosollyal Dale bácsi, és egy csésze kávét töltött magának.
Thats some gal, Uncle Dale said wryly as he helped himself to a cup of the mornings coffee.
Kell, hogy gyakorold magad tette hozzá , mielőtt az az atlantai kislány odaterel az oltár elé.
Get yourself some practice, he added, before that gal down in Atlanta drags you to the altar.
kislány (juga: kobold, manó, tündér, tündérke)

Contoh penggunaan untuk "kislány" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

Hungarian- Emlékszel, mit szoktam mondani neked lefekvés előtt, amikor még kislány voltál?
'Remember what I used to tell you when I tucked you in bed when you were a child?
Hungarianmondta a kislány angolul.
But I thought we were mad at him, Oncle Julien, said the little girl in English.
HungarianGyönyörű kislány volt folytatja Estella Horan, miközben újabb cigarettára gyújt.
She was such a pretty girl, Stella Horan resumes, lighting another cigarette.
HungarianNyolcvan rózsás arcú, álomittas kisfiú és kislány feküdt ott halkan szuszogva.
Rosy and relaxed with sleep, eighty little boys and girls lay softly breathing.
HungarianPersze tévedhetek, hiszen az a kislány elragadó, mindazonáltal ebben bizakodom.
Of course I may be wrong, the child's gorgeous, but it's what I'm hoping for.'
Hungarian- Egy kilenc éves kislány megölése az erőszak alkalmazása, és nem megakadályozása.
'Shooting a nine-year-old girl is the commission of violence, not the prevention.'
HungarianÉs ez a két kislány sosem tanult meg angolul, noha kivételesen magas volt az IQ-juk.
These twin girls had never learned English in spite of their identical high IQs.
HungarianÚgy érezte, hogy a kislány szinte csak csont és bőr, félt fájdalmat okozni neki.
She felt as if she had been reduced to mere bones, and he was afraid of hurting her.
HungarianAmikor a tömeget eltávolították, bement, megfogta a kezét, és a kislány fölkelt.
And when the multitude was put forth, he went in, and took her by the hand.
HungarianTudom, hogy ez nem fontos neked, és Õ csak egy buta kislány egy buta bandában.
I know it's not important to you and that she's just a girl in a stupid band.
HungarianElkapta a kezét, de a kislány kirántotta, de olyan erővel, hogy a férfi elképedt.
He grabbed her hands, but she wrenched loose with an ease that startled him.
HungarianNem tudom, hogyan sikerült életben maradnod, de nagyon bátor kislány vagy, Rebecca.
I don't know how you managed to stay alive, but you're one brave kid, Rebecca.
HungarianMost hagyd békén, gondoltam zsémbesen, de a kislány egy cseppet sem jött zavarba.
Don't worry her now, I'd thought a bit crossly, but the child had not been perturbed.
HungarianEz a kislány ennél hosszabb ideig maradt életben, fegyverek és kiképzés nélkül!
This little girl survived longer than that with no weapons and no training.
HungarianA felvételi pultnál várta Laurát és Haldane-t, és elvezette őket a kislány szobájához.
He met Laura and Haldane at the admitting desk and led them to the girl's room.
Hungarian- Laura hangja elhalt, mert meglátta, hogy a kislány tekintete odébb vándorol.
She let her voice trail away because she saw that the girl's eyes had shifted subtly.
HungarianHa mégis eljön a kislány, és maga rábeszéli, hogy térjen vissza, annál jobb.
If she comes with him, and you persuade her to return with you, so much the better.
HungarianMár kislány korában is megtalálta a módját, hogyan lehet mindenkit zavarba hozni.
You know how she always managed to put her foot in it when she was a girl, Entwhistle?
HungarianGhwerig olyasvalamit művel, amit nem értek mondta neki a kislány, amikor odaért hozzá.
'Ghwerig's doing something I don't understand,' she said when he rejoined her.
HungarianKislány, ha a dhenrabiknak van istenük, hát az itt járt, ebben a kikötőben!
Lass, if dhenrabi worship a god then that was it, right there in the harbour.