Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "legnagyobb"

HU

"legnagyobb" bahasa Inggris terjemahan

HU legnagyobb
volume_up
{kata sifat}

Harold nagyon kétkedő volt az egész ügyet illetőleg, és a legnagyobb óvatosságot tanácsolta.
Harold was rather sceptical about the whole thing and advised extreme caution.
Megjelenésemet a lehető legnagyobb körültekintéssel akartam kidolgozni.
Now as to the matter of my appearance I intended to be careful in the extreme.
A személyes adatokat mindig rendkívül nagy gondossággal, és az elképzelhető legnagyobb biztonság mellett kell kezelni.
Personal data must always be handled with extreme care and with every possible safeguard.
volume_up
utmost {kt sft}
És a legnagyobb ünnepélyeséggel kijelentette: - Csingilingiling, eljön és megölik!"
He recited with the utmost solemnity: Dilly, dilly, ditty - Come and be killed.
A klímaváltozás megakadályozása kapcsán a legnagyobb fontossággal bír az együttműködés.
Cooperation is of the utmost importance in curbing climate change.
A lehető legnagyobb szükség van tehát az ivóvízellátás biztosítására.
Therefore, providing drinking water is of the utmost necessity.

Contoh penggunaan untuk "legnagyobb" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianA legnagyobb rejtély, amivel ember valaha találkozott: Hogyan jött létre mindez?
It's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
HungarianA művelt polgárok a diktátorok és a totalitárius rezsimek legnagyobb ellenségei.
Educated citizens are the greatest enemy of dictators and totalitarian regimes.
HungarianA végzések és tilalmak legnagyobb számban egyébként a közös piacon találhatóak.
The largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
HungarianTalán elmondhatom, hogy a személyzet legnagyobb részének jó véleménye volt rólam.
I should say perhaps that I was regarded quite favourably by most of the staff.
HungarianA beteg barátot kihívták a házból, s autójuk a legnagyobb sebességgel elrohant.
The sick friend was retrieved from the house and the car rushed off at top speed.
HungarianEzek voltak a legnagyobb élőlények, amelyek saját erejükből repültek a bolygón.
These were the largest creatures ever to fly under their own power on the planet.
HungarianEgy héttel ezelőtt Kolumbiában rábukkantak Latin-Amerika legnagyobb tömegsírjára.
A week ago, the largest mass grave in Latin America was discovered in Colombia.
Hungarian- Akkor pedig - suttogta Igraine -, bizonnyal a legnagyobb király leszel, uram.
In that case, she whispered, surely you will be the greatest of kings, my lord.
HungarianGates időnként titkos utakra merészkedett, mindig a legnagyobb óvatossággal.
Mr. Gates ventured from the closet now and then, always with excruciating caution.
HungarianA másik rész, amely messze a legnagyobb érdeklődést keltette ma fel, a 186. cikk.
The other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
HungarianMindkét karját Jazov köré fonta, a biztonsági őrök legnagyobb megrökönyödésére.
She threw her arms around Yazov, much to the consternation of his security guards.
HungarianCiprus Szicília és Szardínia után a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete.
Cyprus is the third largest island in the Mediterranean, after Sicily and Sardinia.
HungarianMa egy háborúban a civil áldozatok száma a legnagyobb, többségük nő és gyermek.
In any war today, most of the casualties are civilians, mainly women and children.
HungarianAz üzlettulajdonosok az évtized legnagyobb bevételt hozó karácsonyára készültek.
Shop owners were loading up in anticipation of their biggest Christmas in a decade.
HungarianEz önmagában a legnagyobb segítség lehet az Európai Unió vállalkozásai számára.
It could, by itself, be the biggest help for businesses in the European Union.
HungarianAz "otthonmaradás pártja” a legnagyobb párt az európai parlamenti választásokon.
The 'stay-at-home party' is the biggest party in the European Parliament elections.
HungarianÉs a legnagyobb valószínűséggel itt találjuk meg őket, a lefirkantott számokban.
And this is where we are most likely to find it - in these scribbled figures.
HungarianKétségtelenül a nyugat-balkáni országok integrációja jelenti a legnagyobb kihívást.
The integration of the western Balkans is, without doubt, the biggest challenge.
Hungarianírásban - Általánosságban kifejezetten támogatom a jelentés legnagyobb részét.
in writing. - In general, I am very supportive of most of what is in this report.
HungarianMihelyt a néni kiheverte az erőfeszítéseket, ismét a legnagyobb rendben lesz.
And once she properly recovered from her overexertions she should be right fine.