Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "módszer"

HU

"módszer" bahasa Inggris terjemahan

HU módszer
volume_up
{kata benda}

módszer (juga: eljárás, mód, rendszer, módozat)
volume_up
method {kt bnd}
A közösségi módszer legyen az általános, és a kormányközi módszer a kivétel.
The Community method must remain the rule and the intergovernmental method the exception.
Van egy tartalék módszer, amivel elektronikus úton kommunikálni tudok velük.
There's a backup method for me to communicate with him electronically.
Más ésszerű módszer híján a számtanilag képzett rendes értéket alkalmazták.
In the absence of any other reasonable method, constructed normal value was used.
módszer (juga: viselkedés, magatartás, mód, stílus)
volume_up
manner {kt bnd}
módszer (juga: mód)
volume_up
modus {kt bnd} (modi)
módszer (juga: eljárás, szempont, tekintet, irány)
volume_up
way {kt bnd}
Ez a tökéletes módszer, hogy visszaszerezzem... a hatalmat a kapcsolatomban.
I mean, this is the perfect way for me... to regain the power in my relationship.
Az amerikai csirketenyésztési módszer nem felel meg ezeknek a szabványoknak.
The American way of producing chickens does not meet these standards.
Most egy demokratikusabb látásmód és zenélési mód létezik -- egy interaktív módszer.
We now have a more democratic view and way of making music -- a two-way street.

Contoh penggunaan untuk "módszer" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianBiztos úr, a répa módszer egyértelműen csődöt mondott, és ezt be kell ismernünk.
Commissioner, the carrot technique has failed gloriously and you have to admit it.
HungarianValószínűleg az alapozó módszer okozza, amit alkalmaztam, de ők ezt nem tudják.
Presumably related to the shoring methods I employed, but they dont know that.
HungarianEz egy ésszerű módszer, hiszen jó, sokszorosan kipróbált hagyományokon alapul.
This approach is sensible, as it is based on good, tried and tested traditions.
HungarianEz egy jól megfigyelt és megalapozott módszer a viselkedés változtatásra.
Now this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
HungarianMindkét módszer halálos, ez igaz, de azért az se mindegy, hogy mit tesznek a koporsóba.
Both methods would kill, of course, but at least rifles made for neater burial.
HungarianEz igen régi módja annak, hogy az ember észrevegye, ha követik, nem is a legjobb módszer.
Its one of the oldest tricks for trying to spot a tail, and not a very good one.
HungarianA két fő módszer a szemvezérlés-bő! és a hangfelismerőnek adott parancsokból állt.
The two primary methods were eye-pointing and voice-recognition commands.
HungarianEz veszélyes módszer, mert az euroszkeptikusok malmára hajthatja a vizet.
This is a dangerous approach as it could play into the hands of Eurosceptics.
HungarianViszont törvényes módszer, Bevier biztosította Tynian a fiatal cyrinicet.
'But it is technically legitimate, Bevier,' Tynian assured the young Cyrinic.
HungarianCorbell, csak azt akarom, hogy tudd, volt egy korábbi módszer is a halhatatlanságra.
Corbell, I want you to know that there was an earlier form of immortality.
Hungarian- Már három éve rendelkezésünkre áll a véletlenszám generátoros módszer.
'General, we've had the random-pad technology available for over three years.
HungarianVagy egy kevésbé ravasz módszer: talán felrobban egy adott ujjlenyomat érintésétől.
Maybe something less subtle: maybe they'd explode at the touch of the right fingerprints.
Hungarian- De szükségesek, mivel minden egyéb módszer hatástalannak bizonyult - válaszolt Gerrard.
'But they're necessary, since no other methods have been successful,' Gerrard said.
HungarianSzép módszer, mondhatom, töredelem által meg nem történtté tenni a bűnt!
It is a nice system of business, when you pay for your crime by an act of contrition!
HungarianE célból a 29 preambulumbekezdésben meghatározott módszer került alkalmazásra.
For this purpose, the methodology set out in recital 29 was applied.
HungarianTöbbféle módszer áll rendelkezésre ahhoz, hogy biztosítsuk e közös érdek érvényre juttatását.
There are various ways of ensuring that this mutual interest is given expression.
HungarianÚgy döntött, a legjobb módszer, ha rögtön elébe vág a tiltakozásnak.
He had decided that the best course was to cut through any possible arguments.
HungarianAhogy az várható volt, az alkalmazni kívánt módszer politikailag eléggé kényes téma.
As you would expect, the methodology to be applied is quite a politically sensitive issue.
HungarianHa kihűlt hamuban akarunk veszélytelenül kotorászni, akkor ez a módszer tökéletesen megfelel.
Is it understood at last, will it ever be understood, what the Renaissance was?
HungarianEz a módszer be is vált mindaddig, míg Compson tábornok hallása gyengülni nem kezdett.
Which was satisfactory, anyway served, until General Compson's hearing began to fail too.