Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "megpróbálunk"

HU

"megpróbálunk" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "megpróbálunk".

Contoh penggunaan untuk "megpróbálunk" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianInkább attól kéne tartania, hogy esetleg mégis megpróbálunk bemenni morogta Ulath.
' 'He'd better be afraid if he's going to try to enforce that,' Ulath grated.
HungarianEz az a javaslat, amelyet megpróbálunk elfogadtatni az Európai Tanács ülésén.
That is the proposal that we will try to get approved in the European Council.
HungarianMegpróbálunk tehát egy szervetlen molekulákból álló Lego készletet összerakni.
So what we're going to try and do is come up with an inorganic Lego kit of molecules.
HungarianMi a Bizottságban megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni a cél érdekében.
We will try to contribute to this in the best way we can as a Commission.
HungarianÉs péntek este megpróbálunk dönteni a kockázatos szex vagy a boldogság között."
And Friday night we're trying to decide between risky sex or happiness."
HungarianMa megpróbálunk segíteni a fejlődő országoknak, hogy belépjenek a globalizálódott világba.
Today we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
HungarianMi megpróbálunk segiteni, és bár nem szívesen, de a segítségedet kérem.
We're trying to run interference and, reluctantly, I am asking for your help.
HungarianÁtmegyünk Mindanao középső részén, és megpróbálunk meglógni északkelet felé.
We'll take it over central Mindanao and try to escape to the northeast.
HungarianÍgy megpróbálunk a lehetséges mértékig elszámoltathatók lenni a kommunikáció terén.
So we try to be as accountable in terms of communication as possible.
Hungarian- Akkor halljuk, mi történt, és majd együtt megpróbálunk gyógyírt találni a bajára.
Tell us, then, what has occurred, and we will puzzle it out together.
HungarianDe megpróbálunk továbblépni és megtenni, amit ezek az elvárások megkívánnak tőlünk.
But we will try to go and do what these expectations require from us.
HungarianFigyelmeztettem Creideikit, hogy ez lesz, ha megpróbálunk elszökni a galaktikusok elől!
I warned Creideiki this would happen if we tried eluding the Galactics.
HungarianHa megpróbálunk elhajtani, az ablakon és az ajtón keresztül lőnek le...
If we try to drive away, they'll shoot through the windows and doors and-
HungarianAz európai küldöttséggel két héten belül megpróbálunk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel.
In two weeks' time, we will attempt to deal with these points with the European delegation.
HungarianViszont megpróbálunk útba igazítani, hogy melyik lenne a helyes út.
We shall, however, tell you all we can to help you decide where to go from here in life.
HungarianDe természetesen megpróbálunk mindent megtenni Grúzia támogatása érdekében.
But, of course, we will try to do everything to support Georgia.
HungarianMegpróbálunk minél inkább felhasználó- és polgárbarátabb lenni.
We will try to be as user-friendly and as citizens' initiative-friendly as possible.
HungarianMert hát erről van szó, drágám, megpróbálunk előnyös házasságot összehozni a fiunk számára.
And that's where we are, my dear, trying to make a good marriage, as they say, for our son.
HungarianHelyénvaló, hogy megpróbálunk tanulni a globális pénzügyi válsághoz vezető hibákból.
It is quite right for us to try and learn from the mistakes that led to the global financial crisis.
HungarianMost itt van az Európa 2020 stratégia, mi pedig megpróbálunk költségvetési keretet teremteni hozzá.
We now have the 2020 strategy and we are trying to make a budgetary framework for it.

Kata lain

Hungarian
  • megpróbálunk

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris bab.la.