Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "mind"

HU

"mind" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
mind {kt sft}
volume_up
mind {kt gnt bnd}
EN

"mind" bahasa Hungaria terjemahan

volume_up
mind {kt bnd}

HU mind
volume_up
{kata sifat}

mind (juga: teljes, minden, egész, összes)
volume_up
all {kt sft}
Ezt mind megtette, már mind elmondta, és annál sokkal jobban, mint ahogy most tudná.
He'd done all that, said all that, and said it better than he ever could now.
Ezért van az, hogy ő mind az angolt, mind az oroszt anyanyelveként beszéli.
Against all the rules, they had slipped away and married in the West.
Ezek az intézkedések mind csökkenthetik az ilyen tevékenységek előfordulását.
All these measures can help reduce the incidence of these activities.
volume_up
each {kt sft}
A válasz nagyjából-egészében mind a nyolcszor ugyanaz volt.
By and large the answer had been the same each time.
Mind különböző volt, mintha saját egyéniséggel rendelkezne.
Each was different; each projected a unique personality.
Mindegyik hídnak megerősített hídfője volt mind az északi, mind a déli parton.
Each bridge had major pier abutments on the north and south bank.
mind (juga: minden)
volume_up
every {kt sft}
Ám az összes többi mind rohadt, ezt én mondom neked, kapzsi és rohadt eleitől fogva!
But the others, rotten, I tell you, greedy and rotten every time.
Tehát mind tanárként, mind házastársként szembekerülök ezzel a kérdéssel nap, mint nap.
So as a teacher and as a spouse, this is, of course, a problem I confront every day.
Valóban nagy eredményről van szó mind Európa, mind az egyes emberek számára.
It is indeed a great achievement, both for Europe and for every one of us.

Contoh penggunaan untuk "mind" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianMind a Tanácstól, mind a Bizottságtól nagyon pozitív hozzászólásokat hallottunk.
We have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
HungarianEgyszeriben és életében először irigyelni kezdte mind Arthurt, mind Lancelet-t.
Suddenly and for the first time in her life she envied both Arthur and Lancelet.
HungarianOlyan 60 filmünk van, mind ezek a gyerekek készítették, és egészen hihetetlenek.
We've got about 60 movies that these kids have made, and they're quite incredible.
HungarianBiztosítana afelől, hogy megkapjuk az írásbeli válaszokat mind az öt kérdésre?
Could you confirm that you will be giving written answers to the five questions?
HungarianMessze vagyunk mind a teljes foglalkoztatástól, mind a tudásalapú társadalomtól.
We are far away from achieving both full employment and a knowledge-based society.
HungarianKiválóan együtt tudtunk működni mind a bizottságban, mind a tárgyalások során.
Our mutual cooperation has been excellent, in committee and in the negotiations.
HungarianSajnálatos módon ez mind a pályahálózat működtetésére, mind a befektetésre igaz.
Unfortunately that much is true for both infrastructure management and investment.
HungarianMind szélesebb körben érvényesül e területen az Unió kommunikációs politikája.
There is an ever increasing range of Union communication policies in this area.
HungarianEzzel mind jól járnak az Európán belüli harmadik országokból származó emberek.
That is always a win-win situation for people from third countries within Europe.
HungarianAz út mind meredekebb lett, és körös-körül nem volt már semmi más, csak homok.
The road began to rise more and more abruptly; more and more it became just sand.
HungarianAzt gondolom tehát, hogy ez segíthet mind a jelölteknek, mind az érdekelteknek.
So I think that this can be of help both to the candidates and other stakeholders.
HungarianA bemutatott érvek egyike sem meggyőző, hiszen mind téves feltételezéseken alapszik.
None of the arguments presented is convincing as they start from false premises.
HungarianCsalódottan követem mind az új, mind pedig a történelmi javakról folytatott vitákat.
I follow with displeasure the disputes over both new and historical possessions.
HungarianTovábbra is felesleges vizsgálatokat folytatnak, mind az állatokon, mind embereken.
Unnecessary trials are still taking place, both on animals and on human beings.
HungarianMind ez ideig jó gyerek volt, és idővel derék, tisztességes ember lesz belőle.
He has been a good boy up to now, and will be a sturdy and decent man in due time.
HungarianA kártyák még le sem estek mind a földre, amikor a tűzfogó eldőlt a kandalló előtt.
Even as the cards were falling, the fire screen was pitched off the stone hearth.
HungarianVoltaképpen itta helye a Föld minden lakójának, mert mind a jó vásárt keresik.
In fact, everyone in the WORLD belongs here, because everyone loves a bargain.
HungarianGyöngéden felemelte mind a két kezével, majd letérdelt, s a rönknek támaszkodott.
He took the shell caressingly with both hands and knelt, leaning against the trunk.
Hungarian-ra mind a ketten lerántották, és a levegőbe hajították a sapkájukat.
At the word Three! the two boys pulled off their caps and threw them high in air.
HungarianVégigment a kocsi mind az öt sebességfokozatán, és a vezetésre összpontosított.
He worked the car up through its five gears ind concentrated on his driving.