Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "minden"

HU

"minden" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
minden {kt sft}
volume_up
minden {kt gnt bnd}

HU minden
volume_up
{kata sifat}

minden (juga: teljes, egész, összes, valamennyi)
volume_up
all {kt sft}
Minden bélyeget, amiért fizetni kell, minden dokumentumot, amelyet szükséges benyújtani.
All the stamps that need to be paid for, all the documents that have to be submitted.
Minden európai ország egyenlő; minden ország joga, hogy kifejezze véleményét.
All the countries in Europe are equal; all the countries have the right to express their opinion.
Minden bizalom, minden erkölcs kihalt a mi világunkban, mihelyt megjelentek a Fantomok.
All the trust and all the virtue fell out of our world when the Specters came.
minden (juga: mind)
volume_up
every {kt sft}
Elér minden vállalkozást, minden munkavállalót, minden ingatlantulajdonost és minden családot.
It is hitting every business, every worker, every homeowner and every family too.
Célirányosan csoportosultak, s minden percben láthatóbbá és tömörebbé váltak.
They were grouped purposefully, and becoming clearer and more solid every minute.
Leellenőrzött minden ajtót, kihúzta az összes fiókot, benézett minden szekrénybe.
She's checked every door, pulled on every drawer, looked in every closet.
volume_up
each {kt sft}
Minden alkalommal máshol csinálja, és minden alkalommal megváltoztatja a nevét.
Each time in a different place and each time the man changes his name.
Mitch listát akart minden egyes dokumentumról, számlakivonatról és részvénytársaságról.
Mitch wanted a list of each document, each bank record, each corporation.
Minden egyes háború, minden egyes konfliktus kiemeli ezeknek az államoknak a törékenységét.
Each war, each conflict accentuates the fragility of the states.

Contoh penggunaan untuk "minden" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianLétezhetnek emberek, akik minden konkrét ok nélkül akarnak maguknak egy táltost.
They are human beings perhaps who would capture a Taltos for no earthly reason.
HungarianAzután minden további vita nélkül otthagyott egy dollárt és két negyeddollárost.
Then, without further argument, he left a dollar and two quarters on the table.
HungarianTitokzatos ügy volt ez, és annakidején igyekeztünk minden részletet földeríteni.
Ah, well, it was a puzzling case and of course we made full notes on the subject.
HungarianMehetett volna normálisabb sebességgel is, de minden másodperc fontos lehetett.
He could have descended the hill at a more reasonable pace, but seconds counted.
HungarianGordon gyanította, mostanra Oakridge majd minden lakója ott szorong a mellvéden.
Gordon guessed that most of the population of Oakridge must be up there by now.
HungarianEzért minden okunk meg van arra, hogy elégedettek legyünk az előrehaladásunkkal.
We therefore have reason to be satisfied with the progress which has been made.
HungarianA mamám mindig azt mondta: sok minden kiderül valakiről már a cipője alapján is.
Mama always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes.
HungarianNégyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek.
Of the quartet she turned out to be perhaps the luckiest in her choice of mates.
HungarianVagy megoldandó problémák, amire üres kampányigéreteket kapunk minden új elnöktől.
Or problems to be solved by empty campaign promises of presidents come and gone.
HungarianA hegyektől a tengerig, a tengertől a hegyekig mentem, de minden hiábavaló volt.
From the Hills to the Sea, from the Sea to the Hills have I gone, but it was vain.
HungarianDe még ha az adósod is, hogy indíttatná újra az ügyet minden bizonyíték nélkül?
But even if he owes you a favor, how can he reopen the case without new evidence?
HungarianA Fagyerőd káprázatos volt nappal, éjszaka azonban minden képzeletet felülmúlt.
If Frostpile by day was an enchantment, by night it was very nearly overpowering.
HungarianA férfi és a kutya egészségi állapota minden egyes esetben jó-nak minősíttetett.
The states of health of the man and his dog were invariably appraised as good.
HungarianSokan áthajoltak a korláton, és minden tekintet a templom ajtajára szegeződött.
People were leaning forward more, heads were turning to the face of the church.
HungarianLáttalak minden nap, ahogy rám néztél tekinteted elárulta, hogy vágyódsz utánam.
I saw you looking upon me, day after day, and I could see the desire in your eyes.
HungarianA kedves jelenti Monát, jelenti Rowant, vagy Mary Jane-t, esetleg minden nőneműt,
Honey, honey, honey means Mona, Rowan, or Mary Jane, or any female being perhaps.
HungarianAz előadó nevében szeretnék ismételten köszönetet mondani minden résztvevőnek.
On behalf of the rapporteur, I would once again like to thank everyone involved.
HungarianVarázslóira kellett volna bíznia a démonokat, mint minden más király tette volna.
He should have left the demons to his magicians as any other king would have done.
HungarianDan látta, hogy Melanie megivott valamennyi Pepsit, bár nem minden nehézség nélkül.
Dan saw that Melanie had drunk some of her Pepsi, though not without difficulty.
HungarianAhogy a földbe csapódott, minden eltűnt, mintha valaki lelökte volna a kapcsolót.
As he struck the ground they disappeared, as though somebody had flipped a switch.