Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "mindenki"

HU

"mindenki" bahasa Inggris terjemahan

EN
volume_up
mindenki {kt gnt bnd}

HU mindenki
volume_up
{kata benda}

1. "kifejezés"

Még az egyszerű katonáknál is jobban ragaszkodott ahhoz, hogy a rangra való tekintet nélkül mindenki egyenlő.
Even more than the men themselves he insisted upon complete social equality between all ranks.

Contoh penggunaan untuk "mindenki" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianSzilveszterkor a páncélautónál nem lesz senki, mivel mindenki a faházban ünnepel.
On New Years Eve the APC would be unmanned while the crew celebrated in the hut.
HungarianMég egyszer körülnézett, hogy megbizonyosodjon felőle, tényleg elment mindenki.
I couldn't tell if he had a speech impediment or if he was just tired and dazed.
HungarianHíres leszek, és mindenki el fogja felejteni ezt a kis incidenst, főleg a pilák.
I shall be famous, and this incident will be ignored by all, especially the Pila.
HungarianSosem adott címet a festménynek, de manapság Mágikus ablak címen ismeri mindenki.
He never gave the picture a title, but it is now generally known as Magic Window.
HungarianEz a helyzet mindenki számára káros - az Európai Unió és Törökország számára is.
This situation is detrimental to all - to the European Union as well as to Turkey.
HungarianMindenki figyeljen tehát, és elmondom mindazt, amit az anyámtól tudtam meg...
Listen then and I will tell you the information which came to me from my mother.
HungarianÉn még mindig csinálom ezt a projektet, de ez már elavult, mert mindenki csinálja.
I'm still doing this project, but it is obsolete, because you're all doing it.
HungarianKészüjjetek, cibborák üvöltötte Kham, elég hangosan ahhoz, hogy mindenki meghallja.
Lock and load, chummers, Kham shouted, loud enough so his voice could be heard.
HungarianMindenki éli a maga életét, akárhol van, és mindig úgy látszik, a másé könnyebb.
There are all kinds of life, and sometimes the other side of the hill looks greener.
Hungarian- Mindenki ott lesz - felelte Tommy-Ray, rá se döbbenve, mekkora igazságot beszél.
That's where everything is, Tommy-Ray replied, unaware of how much truth he spoke.
HungarianMindenki csipogott és huhogott és kacagott, nemcsak az én vacsorámon mindenütt.
People were beeping and booping and laughing, not just at my party, but everywhere.
HungarianAmikor mindenki elhelyezkedett, megfordultunk, és elindultunk vissza az út felé.
She was freezing, and she clung to my leg as if she might be taken away by the wind.
HungarianMindenki -az összes csatlós, az összes szolga, mind elpatkol majd a mesterrel együtt
All of them-his acolytes, his serfs, all-would go to the wall with their master.
HungarianÉS gondolom, mindenki más, aki véletlenül tud valamit erről a kis dolgozatról.
And I guess anyone else on the outside who happens to know about that little paper.
Hungarian- Mert te olyan családba születtél, ahol mindig mindenki csak segédstrici volt.
- Because, you was born, all the people in your family were assistant pimps.
HungarianA nőket mindenki másnál nagyobb mértékben sújtja a gazdasági és társadalmi válság.
Women are suffering more than anybody else in the economic and social crisis.
HungarianMindenki folyton csak azt mondja: Szegény Mrs. Redfern, szegény kis asszonyka!"
All the time people are saying: 'Poor Mrs Redfern - that poor little woman.'
HungarianHanem apró fiolákat meg szépítőszereket mindenki álmát és örömét és örökös rabságot.
Small phials and pretty powders, joy and dreams for all, and perpetual slavery.
HungarianA körgyűrűn haladt éppen, az enyhe havazás miatt mindenki lassan, óvatosan vezetett.
He followed the Beltway, the traffic slow and cautious because of a light snow.
HungarianTehát semmi sem adott okot újabb ijedelemre, és mindenki úgy döntött, hogy hazatér.
There seemed no new cause for panic; and folk began to return to their houses.