Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "pénz"

HU

"pénz" bahasa Inggris terjemahan

EN
HU

pénz {kata benda}

volume_up
1. bahasa gaul
pénz (juga: dohány, guba)
volume_up
lolly {kt bnd} [bhs gaul]
2. lain
Az öröklött pénz nem ér ugyanannyit, mint a tisztességes munkával megkeresett pénz.
Money inherited is not the same as money honestly earned.
Nyilvánvaló, hogy a pénz nem minden, de az is, hogy semmi sem működhet pénz nélkül.
It is evident that money is not everything, but that nothing seems to work without money.
Mindig csak a pénz, pénz és a pénz van a dolgok mélyén.
Its always money, money, money thats at the bottom of everything.
volume_up
beans {hny jmk} [bhs gaul]
volume_up
brass {kt bnd} [bhs gaul]
pénz
volume_up
chips {jmk} [bhs gaul]
I haven't been in the chips lately.
Hetnek pénz volt az erszényében, áru a kezében és alig várta, hogy újra találkozhasson Jek Nkikkel.
Now he had credit chips in his barter pouch, he had merchandise to trade-and he looked forward to seeing Jek Nkik.
pénz
volume_up
cole {kt bnd} [bhs gaul]
pénz (juga: por, szemét, steksz)
pénz
volume_up
green {kt bnd} [prckpn shr-hr]
Még az igazi pénz is csak speciálisan készült, nyomtatott papírdarab, fekete festékkel az elülső, zölddel a hátsó oldalán.
Even real money was only specially made paper printed with black ink on the front and green on the back.
Meg kell jegyeznem, hogy az állásfoglalás csak bizonyos területeken, az energiaiparnak csak egyes, pontosabban "zöld” területein írja elő a pénz óriási koncentrációját.
It should be noted that the resolution provides for a huge concentration of money only in certain areas, only in certain branches of the energy industry - the 'green' areas.
pénz (juga: zöldhasú, zsozsó)
volume_up
green folding {kt bnd} [prckpn shr-hr]
pénz (juga: zöldhasú, zsozsó)
volume_up
green stuff {kt bnd} [prckpn shr-hr]

Contoh penggunaan untuk "pénz" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

Hungarian"És ha azt hiszed, hogy a pénz teszi mindezt," akkor tökéletes vagy számunkra".
And if you believe that money can do all that for you, you are the perfect mark.
HungarianAz áldozatvédelemhez pénz kell, és ezt az életmentő pénzt okosan kell elkölteni.
Victim protection costs money, and this life-saving money should be spent wisely.
Hungarian"Az adott napon," "a pénz egy vállalati bankszámlán egy külföldi banknál lesz."
On the given day, the money's wired into a corporate account in an offshore bank.
HungarianAz a másik világ, ahol a pénz és a siker az úr, mindig olyan döbbenetesen közeli.
That other world, the world of money and success, is always so strangely near.
HungarianHa a felperes javára ítélnek, akkor is évekbe telik, amíg a pénz gazdát cserél.
If there's a plaintiff's verdict, it will be years before the money changes hands.
HungarianAz egész mocskos alvilági pénz tisztán kerül elő... egy kínai mosodából Párizsban.
All this dirty underground money comes up clean... in a Chinese laundry in Paris.
HungarianÓriásiak a szükségletek, és látjuk, hogy a rendelkezésére álló pénz nem elegendő.
The needs are immense and we can see that the money at your disposal is not enough.
HungarianTudod, ijesztő, milyen gyorsan fogy a pénz, ha az ember nem tud okosan bánni vele.
It's frightening, you know, how soon money goes if you're not clever about it.
HungarianÖrülnék, ha még több pénz jutna kutatásra, de feneketlen bankszámla nem létezik.
I would like to see more money for research but there is no bottomless bank account.
HungarianLawrence felépíthette a Stratford Hajózást, mert valójában sohasem érdekelte a pénz.
Lawrence had built Stratford Shipping because he really didn't care about money.
HungarianHiggye el, Fitch: amíg a pénz ki nem köt a számlámon, addig nem lesz ítélet.
Fitch, I assure you, there will be no verdict until the money is in my account.
HungarianMegrészegítette őket a pénz és a szabadság reménye, de mennyire vannak biztonságban?
They were giddy with thoughts of money and freedom, but how safe were they now?
HungarianAz ércpénznek is két oldala van, mégis egy pénz válaszolt hidegen a sötét ruhás férfi.
p. 50A coin may have two faces and yet be one coin, the dark man replied coldly.
HungarianBagdad a sterling övezethez tartozik, s ezért a pénz nem jelent nehézséget.
Baghdad was in the sterling area and money therefore presented no difficulties.
HungarianRendben van, de én vezetem a kocsit, és nálam lesz a pénz, és maga rejtőzik el hátul.
Okey--but I drive the car and carry the money--and you do the hiding in the back.
Hungarian. - (FI) Az Amerikai Egyesült Államok kerge-pénz-betegség áldozata lett.
in writing. - (FI) The United States of America has gone down with mad money disease.
Hungariankövetkező lépés az lesz, hogy kiderítik, hogyan jutott a pénz a számlájára.
. . the next step would be to find out how the money had gotten into his account.
HungarianSzóval ez a pénz jól jött hiszen önnek nem sikerült kölcsönt szereznie Párizsban
This money was grateful to you, since you failed to raise a loan in Paris.
HungarianSzóval, ha valamennyi pénz eltűnne, azt senki nem venné észre egész hétvégén.
So, if there's any cash missing... no one would know about it for the whole weekend.
HungarianHarper csaknem megilletődött hangon mondta: Ez nagyon nagy pénz, Jefferson úr!
Harper said in an almost awed voice, That's a very large sum of money, Mr. Jefferson.