Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "piszkos"

HU

"piszkos" bahasa Inggris terjemahan

HU piszkos
volume_up
{kata sifat}

1. lazim

piszkos (juga: alávaló, aljas, hitvány, galád)
volume_up
dirty {kt sft}
De a praxisomat piszkos kis emberek között végzem, egy piszkos kis városban.
But I practice among dirty little people in a dirty little town.
Koszos kövek, koszlott ablakok, az ágyékában lapító piszkos kis rettegések.
Dirty stone, dirty windows, dirty terrors skulking at his groin.
Négyszögletes, szarukeretes szemüveget visel, amely meglehetősen piszkos.
He wears square, wire-rimmed glasses that are quite thick and dirty.
piszkos (juga: fekete, mocskos, sötét, komor)
volume_up
black {kt sft}
Szája sarkában piszkos, olajszínű vér szivárgott.
There was a trickle as black as dirty oil at the corner of his mouth.
Kezemben a piszkos ruháimat tartalmazó szatyorral, visszatértem az intenzív osztály folyosójára.
The window presented a view of black hills rising to a black sky full of Braille dots leafed with silver.
Az arany-fekete, Saints feliratú vászontáska, piszkos ruhákkal és új alsóneműkkel tele, ott hevert az ágy mellett.
His black-and-gold Saints canvas bag was packed with dirty clothes and new underwear.
piszkos (juga: erkölcstelen, mocskos, szennyes)
volume_up
filthy {kt sft}
Ralph elhanyagolt, piszkos külsejének tudatában feszengve, félénken válaszolt.
Squirming a little, conscious of his filthy appearance, Ralph answered shyly.
Most azonban nem a ruhája lett volna ijesztő, még akkor se, ha még mindig piszkos.
But it would not have been his clothes this time, even if they were still filthy.
Pete megragadja összekarmolt, piszkos csuklóját.
Pete grabs her scratched and filthy wrist.
piszkos (juga: koszos, szutykos, trutyis)
volume_up
grungy {kt sft}
Reggie becsapta az ajtót és távozott az Ark-Lon Fixtures piszkos irodaházából.
She slammed the door and left the grungy corporate offices of Ark-Lon Fixtures.
Maga mögött hagyta a partot, és bement egy lepusztult motel piszkos halijába.
He left the beach and walked into the grungy lobby of a run-down motel.
Egy merev komornyik mogorván méregette Tess piszkos farmernadrágját, szakadt pulóverét, koromlepte arcát és kócos, pókhálókkal összekuszálódott haját.
A rigid butler scowled, surveying her grimy jeans, torn pullover, soot-covered face, and grungy, spider-web-tangled hair.
volume_up
messy {kt sft}
Dana entered the messy apartment.
Besides... it's going to be messy.
Embereket ölni munka, méghozzá piszkos.
It's work, killing people, it's messy.
piszkos (juga: undok, kellemetlen, trágár, komisz)
volume_up
nasty {kt sft}
Miután végeztek a piszkos munkával, a nőstény leszakítja és felfalja...
After they're finished doing the nasty, the female eats the head...
Nem egy piszkos meglepetés miatt vagyunk itt, ugye?
We're not in for any more nasty surprises, are we?
Andy Clutterbuck itt van, de hát Clut újonc, ez pedig túlságosan is piszkos munka.
Andy Clutterbuck was here, but Clut was a rookie and this was a nasty piece of work.
piszkos (juga: rossz, koszos, silány, szar)
volume_up
crappy {kt sft} [bhs gaul] (vulgar)
volume_up
dingy {kt sft}
Rövid, vastag, bütykös lábak, ő a konyhában ült le, és hallgatta a szavait, közben a csontjaiba ivódott a kopott falak és a piszkos padló látványa.
He sat in the kitchen and listened to her talk, the dingy walls and soiled floor seeping into his bones.
Sötét, tégla homlokzatú, háromemeletes ház volt; rozsdás ráccsal és piszkos neccfüggönnyel álcázott alsó ablakai a járda szintjére nyíltak.
It was dark brick in front, three stories, the lower windows at sidewalk level and masked by rusted screens and dingy net curtains.
Majdnem hat láb magas volt, lótakarószerű piszkos színű ruhát viselt, és semmiféle jel nem emlékeztette Kimet valamilyen ismert foglalkozásra, vagy mesterségre.
He was nearly six feet high, dressed in fold upon fold of dingy stuff like horse-blanketing, and not one fold of it could Kim refer to any known trade or profession.
volume_up
foul {kt sft}
A mosogatóban nem láttam piszkos edényt, a tűzhelyen nem éktelenkedtek rossz szagú fazekak.
There were no dirty dishes in the sink, no foul-smelling pots on the stove.
A piszkos víz átcsapott a fejem fölött.
The foul water went over my head.
piszkos (juga: mosdatlan, férges, kukacos)
volume_up
grubby {kt sft}
Szürke, piszkos városnak tartotta Moszkvát, de amivel ma reggel találkozott, arra nem számított.
He had always thought Mos-cow a drab and grubby city, but he had not been expect-ing his experiences of that morning.
piszkos (juga: trágyás)
volume_up
mucky {kt sft}
piszkos (juga: koszos, mocskos, homályos, zavaros)
volume_up
muddy {kt sft}
Aztán átöltözött az estélyi ruha a kereséstől piszkos és rongyos lett és elhajtott a kocsival.
She changed her clothes then--evening clothes, now muddy and torn from her search--and drove away from the house.
it's muddy in that quarter
Időnként szegényes farmokat láttak, ahol piszkos, barna zubbonyukban fáradt parasztok dolgoztak keményen, hogy kicsikarják a kemény földből a kevéske termést.
Occasionally they saw poor farmsteads where shabby-looking peasants in muddy brown smocks laboured long and hard to wrest scanty crops from the unyielding earth.
piszkos (juga: mocskos, szaros, szennyes, trutyis)
volume_up
scuzzy {kt sft}
piszkos (juga: aljas, fukar, elnyűtt, szűkmarkú)
volume_up
shabby {kt sft}
Mi a fenének támogatja Presteignt ebben a piszkos ügyben?
What the devil are you doing backing Presteign in this shabby deal?
A szoba, ahová beléptünk, nappaliként szolgált, kopott volt és koszos, újságok, ruhadarabok és piszkos edények hevertek szerteszét.
The room we entered was a living-room, shabby and dirty, with clothing, newspapers, and dirty dishes sitting around.
Tökéletesen illő fészek volt ehhez a szárnyashoz, ehhez a pocsék madárhoz, ehhez a piszkos tollazatú, mellyeszteni, ropogtatni való, zsíros lakomához.
It was a proper nest in which to find this fowl, this ugly bird, thick rich pluckable, devourable sack of bones and blood and shabby plumage.
piszkos (juga: laza, gondatlan, foltos, nedves)
volume_up
sloppy {kt sft}
Testes, idősebb ember, rendetlen ruházatú, körme piszkos, mint az enyém.
Heavy-set, oldish, sloppy clothes, dirty fingernails, like mine.
Az a Bob Robertson, akinek a konyhája tele van piszkos edényekkel, banánhéjjal és morzsával, nem lehet valami nagy stratéga.
The Bob Robertson who left his kitchen strewn with dirty dishes, banana peels, and crumbs was too sloppy to be a wise strategist.
piszkos (juga: foltos, pacás, elmosódott)
volume_up
smudgy {kt sft}
piszkos (juga: trágár, üszkös, kormos)
volume_up
smutty {kt sft}
A maga piszkos abszurditásában ez a szituáció ellenállhatatlanul komikus volt.
In its smutty absurdity the situation was irresistibly comical.
piszkos (juga: szemét, rongy, taknyos)
volume_up
snotty {kt sft}
piszkos (juga: mocskos, szennyes)
volume_up
soiled {kt sft}
Azzal már elő is vett valamit a farzsebéből, valami levél volt, piszkos borítékban.
He took something from his hip pocket: a letter in a soiled envelope.
Fehér hálóinge a piszkos padlót söpörte.
Her white nightgown touched the soiled floor.
Gondolom, egy orvos nem szereti, ha piszkos a keze.
I guess a doctor doesn't want her hands to be soiled.
piszkos (juga: aljas, hitvány, mocskos, zsugori)
volume_up
sordid {kt sft}
Élveztem, hogy saját piszkos céljaim érdekében berúgatom.
I liked getting her drunk for my own sordid purposes.
piszkos (juga: mocskos, foltos, pettyes)
volume_up
spotty {kt sft}
piszkos (juga: rendetlen, ápolatlan, gondozatlan)
volume_up
untidy {kt sft}
Házuk sem rendetlen, sem piszkos nem volt, legfeljebb némi elkapkodottság látszott a rendjében.
The house never looked untidy, was never dirty, but there was always a certain haste to the neatness of it.
Az éjszakát a dolgozószobájában töltötte, és a bőrkötésű, vaskos köteteket, meg a piszkos tekercseket tanulmányozta.
Midnight found him in his study, poring through leather-bound tomes and untidy portfolios ...
Kétoldalt az ajtó mellett, a fal szögletében egy-egy szép, kövér mérges pók üldögélt hevenyészett, piszkos hálójában.
On each side of the doors, in the angle of the wall a nice fat black widow spider sat in its casual untidy web.

2. "kéz"

piszkos (juga: fekete, mocskos, sötét, komor)
volume_up
black {kt sft}
Szája sarkában piszkos, olajszínű vér szivárgott.
There was a trickle as black as dirty oil at the corner of his mouth.
Kezemben a piszkos ruháimat tartalmazó szatyorral, visszatértem az intenzív osztály folyosójára.
The window presented a view of black hills rising to a black sky full of Braille dots leafed with silver.
Az arany-fekete, Saints feliratú vászontáska, piszkos ruhákkal és új alsóneműkkel tele, ott hevert az ágy mellett.
His black-and-gold Saints canvas bag was packed with dirty clothes and new underwear.

Contoh penggunaan untuk "piszkos" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianKinyújtotta vérfoltos, piszkos jobbját, és az öregember gyengéden megszorította.
He held out his bloodstained, dusty right hand, and the old man shook it gently.
HungarianÉs megmondhatod apámnak, hogy ezt fogom tenni az összes többi piszkos kémeivel."
Yes, it's good to feel that I can do this now without fear of being hit back.
HungarianNekünk a piszkos ügyek kellenek, Mitch, azok, amelyek már önmagukban vádiratok.
We want the bad files, Mitch, the ones with indictments written all over them.
HungarianA vak is láthatja, hogy ez a könyvkereskedés csak fal valami piszkos ügyhöz.
It's obvious to anybody with eyes that that store is just a front for something.
HungarianA homlokát ráncolta, kicsit piszkos kezét erősen ökölbe szorította a farmernadrágján.
His brow furrowed and his slightly grimy hands clenched into tight fists on his jeans.
HungarianA piszkos munkát tehát a bolgárok fogják elvégezni a szófiai rezidens felügyeletével.
But there was a lesson in that, Colonel Rozhdestvenskiy reminded himself.
HungarianMiközben ezt mondja, már kezdi kihámozni magát a piszkos hálóruhából.
As she says this, she's already tugging at the old gown, pulling it over her head.
Hungarian- Természetesen nem Lamurk végezte a piszkos munkát- tette hozzá R. Daneel.
Not Lamurk himself, of course, R. Daneel said precisely, lips severe.
HungarianA férfi bólintott, aztán meg közelebb hajolt, és piszkos fogaival ráharapott a csőre.
The man nodded, then leaned even closer and bit the tip of the barrel with flashing teeth.
HungarianNincs idő újabb adag piszkos vizet meríteni, hogy a kulacs megteljen.
There was no time to dip for another load of scummy water to feed the still.
HungarianBianchon és a sebész végigfektette a haldoklót a piszkos nyoszolyán.
Bianchon and the house surgeon stretched the dying man out again on his loathsome bed.
HungarianRuhája lerongyolódott, piszkos haja tépett, csupasz lába véres és sáros volt.
Dress and ditty hair tattered alike, bare feet bleeding and beslimed, she gave him a bat's grin.
Hungarian- Rachel ruhája elég piszkos volt ugyan, fűfoltos, de különben minden rendben volt vele.
Rachel, she had dirt on her clothes, bits of grass and weeds stuck to her, but she was okay.
HungarianBetty még egyszer nyomatékosan kijelentette: Cuna... piszkos...
Betty reiterated with emphasis: Ba-a-ad! and with a terrific effort, Dirrrty!
HungarianA farmerja egyik szára széttépve, -rágva, és a térde fölött átázott, piszkos gézkötés.
One leg of her jeans had been chewed away, and there was a sopping bandage just over her knee.
HungarianAnthony érdeklődéssel nézte a piszkos papírlapot, de egyelőre nem volt hajlandó reszketni.
Anthony looked with some interest, not troubling to fulfil the latter part of the command.
HungarianÉs ha véget ér, még több okom lesz rá, hogy megvesselek titeket, piszkos arisztokratákat.
And when it's all over, I'll have that much more reason to despise you stinking aristocrats.'
HungarianMinden bozótnál, minden kanyarnál vártam, mikor pillantom meg ismét a körénk rajzó piszkos démonokat.
Yet I was so mortally tired that preternatural strength seemed purely an idea.
HungarianA padló piszkos olajában két kisméretű gépkocsi-keréknyom látszott.
In the dust and oil on the floor were the tracks of automobile tires.
HungarianCsak izzadt, piszkos haját láttam a takaró alól kikandikálni.
All I could see of him was damp greasy hair sticking out over the edge of the blanket.