Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "szertelen"

HU

"szertelen" bahasa Inggris terjemahan

HU szertelen
volume_up
{kata benda}

szertelen (juga: ritka, szétfutó, szétszórt)

Contoh penggunaan untuk "szertelen" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianEz túl volt a szertelen fantázia illetve az atya által ismert szertelenségek határán.
His voice was calm, but in fact the child's detailed account had begun to alarm him.
HungarianSzertelen fantázia, atyám mondta Carl kisasszony tökéletes nyugalommal.
`Overactive imagination, Father,' Miss Carl said without a trace of concern.
HungarianAz egész hely egyféle buja, szertelen jelleggel bírt, ami nagy hatást gyakorolt rá.
The whole place had a lush, overblown quality that appealed to him.
HungarianTudja atyám, ez ennek a családnak az átka, a szertelen fantázia.
`You might say it's the curse of our family, Father, this excess of imagination.'
HungarianDe nemcsak Pennsylvania állam volt ezeknek a szertelen sportmutatványoknak a színtere.
Moreover, it was not only Pennsylvania that served as the theater of his sportive eccentricities.
HungarianBelbo leírása hangulatokból áll, tájak helyett szertelen, feszült, csüggedt pillanatok váltakozása sejlik fel belőle.
Belbo's description was all emotion, tensions, dejections, moods; it contained no landscapes.
HungarianTán ez a szertelen tékozlás is az ő tiszteletére szólt.
Maybe the raucous extravagance was even in his honor.
HungarianTalán szertelen költekezés áll fenn és durva szakszerűtlenségek, amelyek hatalmas pazarláshoz vezetnek?
Are there perhaps expensive extravagances and gross inefficiencies resulting in large amounts of financial waste?
HungarianÉn indulatos, szertelen, barbár és eszelős vagyok.
I'm fervent and extremist and gothic and mad.
HungarianMindezzel tisztában volt, mégis úgy érezte, a mikrochipek logikus rendje után megérdemel egy kis szertelen vadságot.
But he figured he'd zip back to his condo, which was ten minutes from the office, freshen up, and catch some nightlife.
HungarianAz öreg szállt ki elsőnek, és tíz frankot nyomott a kocsis kezébe, mint aki szertelen örömében se lát, se hall.
Father Goriot stepped out first and flung ten francs to the man with the recklessness of a widower returning to bachelor ways.
HungarianMosolyogva idézte föl a szertelen Menion Leah alakját, aki valamilyen homályos értelemben emlékeztetett a fiatal Panamon Creelre.
He spoke in smiles about the unpredictable Menion Leah, who in vague ways suggested Panamon Creel as a young man.
HungarianNem a szertelen hitében, hanem hit híján döntött úgy Belbo, hogy komolyan veszi az ördöngösök univerzumát.
Belbo decided to take the universe of the Diabolicals seriously, not because of an abundance of faith, but because of a total lack of it.
HungarianMeggyőződésem, hogy a mágia, a varázslat minden kitaláció körül ott lebeg, méghozzá szertelen bőségben.
That's not to say there isn't magic involved in writing; I happen to believe that there is, and that it twines around fiction with particular luxuriance.
HungarianMa már tudom, hogy az Abulafián ezalatt egy jóval bonyolultabb históriát írt, a tulajdon magánmitológiájába keverve az idézetekkel űzött szertelen játékot.
But when he reported his findings, he gave us only the bare outline of his fantasies, from which we drew valuable suggestions.
HungarianAzon tűnődött, miért eshetett a patakba, de a világ szertelen nagysága, amint kinézett a kapu farácsozatán, széttépte gondolatmenetét.
He tried to think of the lama - to wonder why he had tumbled into a brook - but the bigness of the world, seen between the forecourt gates, swept linked thought aside.
HungarianSziklákra, barlangok szájába, szent köveinkre is véstünk jelképeket, szertelen képzelettel ábrázolva az elveszett föld trópusi bujaságú állatvilágát.
Other symbols we carved into rock, at the mouths of caves or upon our sacred stones, represented fanciful conceptions of the animals of the lost land of tropical abundance.
HungarianÚgy tűnt szertelen, szenvedélyes lelkemnek, újszülött vámpírszívemnek, hogy a napkeleti bölcsek nemcsak Krisztus születéséhez érkeztek, de az én újjászületésemhez is.
It seemed to me in my wild and passionate soul, in my newborn vampiric heart, that the Magi had come not only for Christ's birth but for my rebirth as well.
HungarianDe beható kutatás eredményeként kijelenthetjük, hogy nem volt szertelen kos sem a gimnáziumi nyájban, aki vakon állna be társai közé, hogy elpusztítsanak egy gyengébb juhot...
But intensive research has satisfied me that neither was he a human chicken in a public-school barnyard, joining mindlessly in the ruin of a weaker hen...
HungarianAzoknak, akik a körök idejében születtek, a mienkénél fejlettebb érzékük volt a szentséghez, és kevésbé hajlottak a szertelen csúfolódásra, kacagásra, búslakodásra.
Those born in the time of the circles had a stronger sense of the sacred than we old ones did, and were frankly not so given to rampant humor or irony or suspicion as we were.