Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "szoros"

HU

"szoros" bahasa Inggris terjemahan

EN
HU

szoros {kata sifat}

volume_up
Mindent az olasz hatóságokkal való szoros együttműködésben kell végrehajtani.
Everything must be done in close collaboration with the Italian authorities.
A taszkenek igen szoros kapcsolatban állnak a bantháikkal folytatta Luke.
The Tusken Raiders have a very close relationship with their banthas, Luke said.
A Bizottság szoros kapcsolatban kíván maradni Önökkel, a Parlamenttel.
The Commission wants to be in close contact with you, with Parliament.
Tüzet gyújtottak az istálló mögött, és szoros gyűrűben körbeülték, mintha fáznának.
A fire had been lit behind the barn, and they were huddled near it as if they were cold.
But it was a near thing.
Akkor nézett bele a legközelebbi mosdóba és megpillantotta a szőrös borotvahab labdacsokat.
Then he looked in the nearest sink: he saw the gobs of lather, he saw the whiskers rimming the bowl.
szoros (juga: bezárt)
szoros (juga: szigorú, szabatos, pontos)
Azt se tudom, volt-e, a szó szoros értelmében.
I'm not sure there was one, in the strict sense.
in the strict sense of the word
Az ilyen szabványoknak való megfelelés szoros nyomon követése teljesen természetes kell, hogy legyen az EBB minden pénzügyi műveletében.
Strict monitoring of the meeting of such standards ought to be a matter of course in all the EIB's financial operations.
szoros (juga: kifeszített, feszes)
Hatalmas, nyálazó, szőrös-fémes állat, megfeszült izmokkal Suze pórázának végén.
Great slavering fur-metal beast, stretched out taut at the end of Suze's leash.

Contoh penggunaan untuk "szoros" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

HungarianHatalmas, nyálazó, szőrös-fémes állat, megfeszült izmokkal Suze pórázának végén.
Great slavering fur-metal beast, stretched out taut at the end of Suze's leash.
HungarianNem szükséges, hogy szenvedjen, vagy hogy a szó szoros értelmében vérét ontsad.
And there is never any need for him to suffer, or for blood actually to be spilt.
HungarianMegvizsgálta, s megállapította, hogy nem túl szoros, csak amennyire szükséges.
He examined it and found that it was not too tight, indeed hardly tight enough.
HungarianA fonal, ami végigvezette a hercegségen, most már egy szoros kötelékké erősödött.
The thread which had drawn him across the duchy was now a tight cord of direction.
HungarianSzoros kapcsolat van a termék minősége és a nyersanyagok származási helye között.
There is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
HungarianSzoros kapcsolat áll fenn a KAP jövője és az EU külkereskedelmi politikája között.
There is a close link between the future of the CAP and EU external trade policy.
HungarianMost nézzük azt a két gazembert, akinek a jelek szerint szoros köze van az ügyhöz.
And now as to the villains who seemed to be immedlately implicated in the matter.
HungarianDe ahhoz, hogy beszervezd, szoros kapcsolatot kell kialakítanod vele, nem igaz?
But if you didn't get a little bit close, you'd never recruit the agent, would you?
HungarianA hideg úgy borult rá, akár a szoros ruha, amely belül mégis finoman melegít.
The cold moved over him like a tight garment, yet inside he was deliciously warm.
HungarianHari apja a szó szoros értelmében halálra dolgozta magát az egyik gépmonstrummal.
Quite soon it was clear that if he used the Eject Hari, we were—what's wrong?
HungarianDe amikor több mérfölddel a szoros után összeverődtek, hatan hiányoztak közülük.
But when they reassembled several miles beyond the draw, six among them were missing.
HungarianEgy hosszú, szőrös kéz ragadta meg őket a nyakuknál fogva, és húzta egymás mellé.
A long hairy arm took each of them by the neck and drew them close together.
HungarianAz EU az összes európai uniós tagállammal szoros együttműködésben fog cselekedni.
The EU will act and proceed in close coordination with all EU Member States.
HungarianMindkettejük mellé szoros őrizetet rendelek, felség biztosította Deira királyát.
I shall have them both closely 'guarded, your Majesty,' he assured the King of Deira.
HungarianŐ ennek a Tanácsnak az elnöke, és ő az, aki szoros európai együttműködést sürget.
She is the President of this Council and is calling for strong European cooperation.
HungarianA szőrös teremtmény a tünde hangjára ijedten összekuporodott, és Samre nézett.
The furred being crouched at the sound of the elf's voice and looked at him.
HungarianIgen, elég szőrös és bozontos volt, de inkább zömök, és a lábai göcsörtösek.
It's shaggy right enough, but they say it's squat, and its limbs are all twisted.'
HungarianSzoros kapcsolat van a biztonság, a politikai stabilitás és a gazdaság között.
There is a close link between security, political stability and the economy.
HungarianMindent az olasz hatóságokkal való szoros együttműködésben kell végrehajtani.
Everything must be done in close collaboration with the Italian authorities.
HungarianA SZÓ SZOROS értelmében nem robbant föl, de nincs más szó arra, ami történt vele.
It did not literally explode, but there seemed to be no other word for what it did do.