Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "többféle"

HU

"többféle" bahasa Inggris terjemahan

HU

többféle {kata sifat}

volume_up
többféle (juga: különféle)

Contoh penggunaan untuk "többféle" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianA Belboth-féle fában az a nagyszerű, hogy többféle metafizikával is összefér.
The good thing about the Belboth tree is that it allows metaphysical alternatives.
HungarianVan egy módszer -- ez egy módszer amit többféle célra lehet használni.
I mean there's like -- there's a method that can be deployed for various things.
HungarianA helyén volt minden: tányérok és csészék, villa és kanál, cukor, tejszín, többféle édesítő.
Plates and cups, spoons and forks, sugar, cream, sweeteners of several varieties.
HungarianA nyilatkozatot adó választ a biztosítékok többféle elfogadható formája közül.
The choice between the various acceptable forms of security should be left to the declarant.
HungarianTöbbféle módszer áll rendelkezésre ahhoz, hogy biztosítsuk e közös érdek érvényre juttatását.
There are various ways of ensuring that this mutual interest is given expression.
Hungarian- Minél több dolog mozog, annál többfelé kell figyelniük mondta Johnston őrmester főnökének.
The more things moving, the more they have to watch, Sergeant Johnston told his boss.
HungarianTöbbféle élelmiszert is bevizsgáltak már, ám a forrást mégsem sikerült megtalálni.
Various foodstuffs have been analysed, but it has not been found.
HungarianA nyilatkozatot adó választ a többféle elfogadható biztosítéki formanyomtatvány közül.
The choice between the various acceptable forms of security should be left to the declarant.
HungarianKizárólag többféle közlekedési eszközzel lehet Balira eljutni.
One cannot get to Bali in any other way but by using various means of transport.
HungarianA nevetéstől még idegesebb lett a kutya, hát még többfelé hagyta ott a névjegyét.
This laughter made the dog more nervous, so he crapped more.
HungarianA kísérletekben használtak poszthipnotikus szuggesztiót és többféle akaratcsökkentő drogot.
Those experiments included posthypnotic suggestion and a variety of ego-suppressing drugs.'
HungarianMire leszálltunk Croydonban, többféle feltevés kavargott a fejemben.
By the time we reached Croydon, several ideas were working in my mind.
HungarianAzt látjuk, hogy többféle változás történik a tagállamokban.
It is apparent that different kinds of change are taking place in the Member States.
HungarianTámogatom a potenciális tagállamokkal zajló többféle együttműködést.
I support various types of cooperation with potential Member States.
HungarianEzen termékek többsége a használat során káros lehet,: többféle kellemetlen tünetet okozhatnak.
The majority of these products can be harmful in use, causing various unpleasant symptoms.
HungarianAz %PRODUCTNAME Math-képlet létrehozásánál többféle egyértékű és kétértékű operátort használhat.
You can choose various unary and binary operators to build your %PRODUCTNAME Math formula.
HungarianTöbbféle csoport szerette volna megszerezni a kincset.
Several groups of people were anxious to get hold of this very valuable article.
HungarianMi lenne, ha Bizottság többféle megközelítést is megfontolna?
What if the Commission was to think about adopting different approaches?
HungarianA kutatóintézet többféle kiadványt jelentet meg a nemzetközi stratégiai közösség tagjai számára.
The Institute issues several kinds of publication for the international strategic community.
HungarianMorfiummérgezésből kifolyólag többféle módon állhat be a halál.
Death from morphine poisoning might result in several different ways.