Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "többi"

HU

"többi" bahasa Inggris terjemahan

EN
EN
HU

többi

volume_up
többi (juga: más, másik, egyéb, másikat, mást)
Valójában kísérleti projektként szolgálunk a világ, a többi régió számára.
Effectively we have been the pilot project for the rest of the world, for other regions.
Az egyezmény értelmében a többi hálózatnak is együtt kell működnie.
Because of the rules of the sanction, the other networks have to help.
Természetes környezetben persze a többi madár fészkébe.
In a state of nature, evidently, they deposit their droppings in other birds' nests.

Contoh penggunaan untuk "többi" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

HungarianAz energiaátviteli oszlop hirtelen megugrott, a többi érték mozdulatlan maradt.
The transmitted energy bar moved upward-all of the other graphs were motionless.
HungarianA többi fiú kissé összemosódott előttem, de ezt a kettőt könnyű volt felismernem.
The other boys, I couldn't quite distinguish, but these two were easy to watch.
HungarianA többi pátriárka adta kölcsön őket neki, és a hűségük erősen megkérdőjelezhető.
They're on loan from the other Patriarchs, and their loyalties are a little vague.
HungarianAz öreg a többi idősebb emberrel együtt az oszlopoknál állt és a táncot figyelte.
He was standing with most of the older folk by the pillars, watching the dance.
HungarianAzt hiszem, a többi részletet már önök is ismerik, nagyuraim folytatta Krager.
'I'm sure you know most of the rest of the details, My Lords,' Krager continued.
HungarianA Garth barátságos világnak bizonyult, bár messze esett a többi földi teleptől.
Garth was a friendly world, though isolated far from other Earthling settlements.
HungarianMindenütt vígan tenyészett az aggkóró, a szulák és az összes többi gyomnövény.
Groundsel, bindweed and other garden pests showed every sign of vigorous growth.
HungarianMi Atyánk, ki vagy a mennyekben kezdtem, s a többi angol is imádkozni kezdett.
Pater noster, qui est in coelis, I began, while the other English knelt with me.
HungarianÉs megmondhatod apámnak, hogy ezt fogom tenni az összes többi piszkos kémeivel."
Yes, it's good to feel that I can do this now without fear of being hit back.
HungarianA Parlament többféleképpen is befolyást gyakorol a többi európai intézményre.
Parliament exercises influence over other European institutions in several ways.
HungarianMegadja, hogy a többi oldal nyomtatásakor a papírt melyik nyomtatótálcáról vegye.
Defines from which printer tray the paper is to be taken for subsequent pages.
HungarianA többi vérivó ugyanúgy nyugovóra tér most ebben az idegen sötétségben, mint mi.
Other blood drinkers go to their rest in this strange darkness just as we do.
HungarianA tűz" felirat azonnal kialudt, és a többi rendszer normál állapotot mutatott.
The Fire light extinguished immediately, and all other systems remained normal.
HungarianVégül úgy döntött, hogy Mask szolgálata eltér az összes többi isten szolgálatától.
He had finally concluded that serving Mask was different than serving other gods.
HungarianA ház többi részét ritkán használta, hacsak olykor barátai nem jöttek látogatóba.
He seldom used the rest of the house except when he had friends in for an evening.
Hungarian- Pierce és Loiselle, ti meg Connolly északnyugat felé indultok a többi épületbe.
Pierce and Loiselle, you and Connolly head northwest into the other buildings.
HungarianOtt lehetne a nevem az újságban a többi vád alá helyezett ügyvéd neve mellett.
My name could be in the paper there with the other freshly indicted defendants.
Hungarian- Éppen erről akarok beszélgetni, de először meg kell néznem a többi betegemet.
To her surprise, Susan felt a tug of regret that he had released her hand so soon.
HungarianÁm az nem volt igaz, hogy a többi 21 jelölt ugyanolyan hasznos lehetett volna.
But it wasn't true that the 21 other candidates would have been equally useful.
HungarianEz demokrácia volt, és az írek nemet mondtak az összes többi nemzet nevében is.
That was democracy, and the Irish voted no on behalf of all the other nations.