HU

többiek

volume_up
Többiek, legyetek olyan piszkosak, amilyenek csak tudtok!
Everybody else, be as gross as possible.
Õk is ugyanúgy lézengtek, mint a többiek, várva, hogy elvonuljon a vihar.
They were loitering like everybody else, waiting for the storm to pass.
Mindig azokat a lányokat keresd akik két pohárral a többiek előtt vannak.
Always look for the girls who are two drinks ahead of everybody else.

Contoh penggunaan untuk "többiek" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

HungarianA többiek sírban végzik és poraik nem lesznek többek a mellettük fekvő porainál.
The rest of us find graves, and our dust is no grander than that of the next man.
Hungarian-Mindent úgy csináltam, ahogy mondta, és megvártam, hogy a többiek elmenjenek.
I did exactly what he indicated, and waited until the other clerks had departed.
HungarianVagy ott azok a többiek is: a Tornyok szürke varázslói meg az az öt ismeretlen?
Or with these others I see: Gray Warlocks of the Towers and five persons unknown.
HungarianA többiek pedig majd csatlakoznak hozzánk akkor, amikor rájönnek, hogy ez a jövő.
As for the others, they will join us when they realise that this is the future.
HungarianMostanra csakúgy mint a többiek , már én is értettem valamennyire az adóvevőhöz.
By now I, like most of us, had had some instruction in the use of the far-speaker.
HungarianMi többiek politikai támogatást biztosítunk, de csak eddig terjed a feladatunk.
The rest of us can provide political support, but that is as far as it should go.
HungarianBeszálltunk, és útnak indultunk, én elöl ültem Boon mellett, a többiek meg hátul.
We got in and started, me in front with Boon and the rest of them in the back.
HungarianKalten tudja, hogy valaki megpróbált eltenni láb alól... sőt, a többiek is tudják.
'Kalten knows that someone's been trying to kill me they all do, for that matter.
HungarianCsak egy katona kísérte el idáig, a többiek ott maradtak, feszülten figyeltek.
The others stayed behind, watching closely, as though under orders not to be too .
HungarianIgen, sőt Fang miniszter meg is dicsért a többiek előtt, amiért ezt választottam.
Yes, and Minister Fang has praised me before the rest of the staff for choosing it.
HungarianA többiek mind a Thompson művek dolgozóinak gyerekei, és a cég hadiszállító.
All the rest are children of workers for Thompson, the defense equipment company.
HungarianCsak ő nevetett fel, de vidámsága hamar elhalványodott a többiek csendességétől.
She laughed merrily at her own jest, but her mirth fell away into thoughtful silence.
HungarianMás lelkek annyira megerősödtek, hogy vezető posztra tettek szert a többiek felett.
Others have grown so strong they exert a sort of rulership amongst the others.
HungarianMivel a négy preceptor közül ő volt a legidősebb, a többiek alkalmazkodtak hozzá.
Since he was the eldest of the four preceptors, the others deferred to him.
HungarianAddigra a többiek már dörömböltek az oldalajtókon, de azok meg se nyikordultak.
They were pushing at the doors, hammering on them, but they wouldn't budge.
HungarianA fiúk követték, először a vadászok, aztán a többiek, hátsó lábait kaszabolták.
The Boys followed it, first the hunters and then the rest, slashing at its hind legs.
HungarianHirtelen elfordult, visszament az asztalfőhöz, a többiek tekintetét kereste.
He turned abruptly, walked back to the head of the table and faced the others.
HungarianHárom vagy négy lélegzetvétel után felfedezte, hogy a többiek is kiszabadultak.
After three or four breaths she realized the others had also been released.
HungarianMegfordult, eliramodott, egy pillanat múlva a többiek is engedelmesen követték.
He turned and trotted away and after a moment they followed him obediently.
HungarianKetten fiatal ázsiaiak voltak, de a többiek idősebbek és rómaiak; szám szerint hatan.
There were two young Asiatics but the others were old and Roman; six in number.