Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "többlet"

HU

"többlet" bahasa Inggris terjemahan

EN
EN
EN
HU

többlet {kata benda}

volume_up
- a többlet mennyiség tekintetében: az első francia bekezdésben említett árnál 10%-kal kevesebb.
- in respect of the excess quantity, the price referred to in the first indent, diminished by 10 %.
A csapadékot desztillált vízzel kell mosni a többlet nátrium-hidroxid és a képződött nátrium-klorid eltávolítására.
Wash the precipitate with distilled water to remove excess sodium hydroxide and the sodium chloride formed.
Az IK és két exportőr által benyújtott közzétételi beadványokkal szemben az alaprendelet nem csak a vámok "többlet" elengedésének kiegyenlítéséről rendelkezik.
Contrary to the disclosure submissions made by the GOI and two exporters, the basic Regulation does not only provide for the countervailing of an excess remission of duties.
többlet (juga: meg, több, összeadásjel, pluszjel)
többlet (juga: felesleg, maradvány)
A világpiaci hatások miatt az agrárköltségvetésben többlet mutatkozik.
The surplus in the agriculture budget is changing due to the impact of global markets.
Ennek eredményeképpen a többlet bevételt elnyelik a közvetítő ügynökségek.
The result is that the surplus income is absorbed by intermediate agencies.
A hiány és a többlet is eszköz, a gazdasági ciklustól függően.
Deficit and surplus are tools, depending on the economic cycle.

Contoh penggunaan untuk "többlet" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

HungarianTovábbi fontos kérdés a többlet optimalizálása és elosztása terén végzett kutatás.
Research into optimisation and allocation of dividend is another important issue.
HungarianHa például többlet személyzeti erőforrásokat kapunk, ez milyen bizonyítékokon alapul?
For example, if we are to have extra staff resources, on what evidence is this based?
HungarianA többlet újrahasznosítása nagyon is kívánatos, akár elköltés, akár befektetés útján.
Recycling surpluses is highly desirable, whether by spending or investment.
HungarianEnnek eredményeképpen a többlet bevételt elnyelik a közvetítő ügynökségek.
The result is that the surplus income is absorbed by intermediate agencies.
HungarianAz európai ökocímke minden termékre vonatkozik és igen értékes többlet.
The European Ecolabel relates to all products and is a very valuable addition.
HungarianAz 1990-es évek óta kiemelt cél a többlet csökkentése és az élelmiszer minőségének javítása.
Since the 1990s, priorities have been to cut surpluses and raise food quality.
HungarianA digitális többlet új lehetőségeket teremt az európai kommunikáció terén is.
The digital dividend also creates new opportunities in the realm of European communications.
HungarianA világpiaci hatások miatt az agrárköltségvetésben többlet mutatkozik.
The surplus in the agriculture budget is changing due to the impact of global markets.
Hungarian7. /2010. számú költségvetési módosítástervezet: III. szakasz - Bizottság (2009. évi többlet) (
7. Draft amending budget No 4/2010: Section III - Commission (2009 surplus) (
HungarianDe demográfiai többlet csakis akkor hasznos, ha együtt jár az emberi tőkébe való befektetéssel.
But a demographic dividend is only as good as the investment in your human capital.
HungarianA javasolt intézkedések ezen felül többlet bürokráciát eredményeznek, mely nem lehet a célunk.
The proposed measures will also result in more bureaucracy, which cannot be our aim.
HungarianA különbség az, hogy ezentúl az uniós jog tekintetében többlet biztosítékok lesznek.
Now there will be supplementary guarantees concerning the EU law.
HungarianMinden beszéd csak felesleges többlet lenne, ami lerontja a cselekedetek értékét.
To say anything at all is redundancy, which dilutes the deeds.
HungarianÚgy vélem, egy külön megjegyzést kell fűznöm a többlet kérdéséhez.
I believe I should add a specific note on the subject of the surplus.
HungarianEzenkívül hogyan fogják elosztani a titkárság többlet személyzetét?
Also, how will the extra staff for the secretariat be allocated?
Hungarian- a többlet mennyiség tekintetében: az első francia bekezdésben említett árnál 10%-kal kevesebb.
- in respect of the excess quantity, the price referred to in the first indent, diminished by 10 %.
HungarianA hiány és a többlet is eszköz, a gazdasági ciklustól függően.
Deficit and surplus are tools, depending on the economic cycle.
HungarianPontosan milyen hatással van a többlet Lindane erre a szerves higanyvegyületre?
What exactly is the effect of an excessive component of lindane in this organomercurial compound? he asked.
HungarianEl kell végeznünk a szükséges többlet kutatást és fejlesztést.
We must assess the extra research and development needed.
HungarianÍgy a javaslatok 2020-ra történő megvalósításához szükséges többlet-erőfeszítés nem érné el a GDP 0,5%-át.
So the additional effort needed to realise the proposals would be less than 0.5% of GDP by 2020.