Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "többször"

HU

"többször" bahasa Inggris terjemahan

HU

többször {keterangan}

volume_up
többször (juga: gyakran, sokszor, sűrűn, gyakorta)
Többször kapcsolatba hozták már Hari Seldon igencsak különös karrierjével.
He has often been associated with the interesting career of Hari Seldon.
- Vagyis nem túl sűrűn, bár John úgy emlékezett, többször is szerette volna.
Which hadn't been very damned often, though John remembered wishing for it often enough.
Többször gondoltam már rá, hogy valószínűleg mediterrán vidékről származik.
I've often thought he must be of Mediterranean extraction.
többször (juga: több ízben)
Paranori hosszú útjukon többször is előfordult, hogy majdnem mind meghaltak.
Several times during the long journey to Paranor, they had nearly lost their lives.
Többször említettem, hogy ilyen jellegű európai szintű felügyeletre van szükségünk.
I have mentioned several times that we need such European-level supervision.
Útközben többször megálltunk telefonálni, hogy tudjanak pontos érkezésünkről.
Ran stopped several times to call ahead and make arrangements for us.

Contoh penggunaan untuk "többször" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianAzt mondta, hogy az Ellcrys többször beszélt Amberlével, miután kiválasztotta.
He told me that the Ellcrys had spoken with Amberle many times after her choosing.
HungarianJag mondta, hogy a precog-ok néha ugyanazt a gyilkosságot többször is látják.
Well Jad told me that sometimes the Precogs see the same murder more than once.
HungarianA dohányzás kérdése többször is vitára adott okot a szülői látogatás előtti napokban.
The issue of smoking had been repeatedly discussed in the days before the visit.
HungarianTöbbször átmentem a szalonba, ahol Merrick csendesen bóbiskolt a foteljében.
Many times I went into the parlor to find Merrick dozing quietly in her chair.
HungarianAz egyik legfontosabb kérdés, amely többször elhangzott: nem kaphatnánk több időt?
One of the main issues that I was faced with is: can you not give more time?
HungarianEgyre többször azon kaptam magam, hogy ehhez hasonló számítgatásokba merülök.
I found myself doing calculations like this one all the time, and I didn't like it.
HungarianAz EU többször kijelentette, hogy készen áll egy ilyen folyamat támogatására.
The EU has repeatedly stated that it stands ready to support such a process.
HungarianEz többször is megismétlődött, s egy ízben már a vasudvardiak közé is hullottak nyilak.
This happened many times, and on one occasion arrows fell among the Isengarders.
HungarianEz többször lezajlott, semmint számolni tudnám mondta Withal, majd felsóhajtott.
This has happened more times than Id care to count, Withal said, sighing.
HungarianElkezdett fel-alá járkálni, közben motyogott magában, és többször felkiáltott.
He paced up and down the room, muttering to himself, uttering ejaculations.
HungarianAz alapját többször megemelték, hogy ne süllyedjen a többi raktárház alá.
It has been raised repeatedly to stand level with the present warehouse district.
Hungarian(RO) Többször is szóba került már, hogy milyen erősen szakmai jellegű ez a rendelet.
(RO) We have spoken about the simply technical nature of this regulation many times.
HungarianAmikor Sasfészekben jártunk, többször is hangoztatták, hogy Estcarppal tartanak.
When we were in the Eyrie they were eager enough to promote a common cause with Estcarp.
HungarianEmlítsék meg minél többször a küszöbön álló háborút, Othát és Azash gonoszságát.
Lots of references to cruel war and Otha and the foul designs of Azash.
HungarianS én többször is megígértem néki, hogy megvédem, s oda megyek, ahova ő vezet.
And I have promised many times to take him under my protection and to go where he led.
HungarianSally többször is panaszkodott, hogy ő már túl öreg az árnyvadászathoz.
More than once he'd heard her complain that she was getting too old for running.
HungarianEl kell ismerni, hogy többször is sikeresen ellenállt a piaci volatilitásnak.
It must be acknowledged that it has withstood a lot of market turbulence.
HungarianMár többször felvonultunk a DyMar elé azután az az épület hirtelen felrobbant.
We picketed Dymar a few times in the past.., but suddenly the whole place just exploded!
HungarianMár többször is átmentem vele a hídon, és ez mindig izgalmas kalandnak bizonyult.
I'd crossed the bridge with her before, and it was always an adventure.
HungarianAztán visszament a házba, kikereste a nevet a telefonkönyvből, és többször elolvasta.
Then he went inside the house and read the name in a phone book, over and over again.