Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "túl"

HU

"túl" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
túl {kt blkg}
EN

HU túl
volume_up
{keterangan}

volume_up
across {kt dpn}
Ezt csinálják pár ezer mérföldre... az Atlanti Óceánon túl...
That's what they're doing a few hundred miles away, across the Channel, across the Atlantic.
Jelenleg túl keveset teszünk az egész EU-ban a gyermekszegénység kezeléséért.
Currently there is too little being done to tackle child poverty across the EU.
Testvérén túl, mezítláb átgyalogolva a füvön, kigombolt hálóingében, ott volt a Mama.
Beyond him, coming across the lawn barefoot, her nightgown unbuttoned, was Momma.
volume_up
over {ket.}
Ilyenkor hirtelen kijelentik, hogy még nem vagyunk túl a válságon.
Suddenly they declare that the crisis is not yet over.
A kormányzó már túl volt a hatvanon, és emlékezett rá, amikor a sziget Japáné volt.
The Governor was over sixty, and could re- member when that had been true before.
Divatjamúlt nadrágja is túl szorosan tapadt kövérkés lába szárához.
His black coat, cut tight to narrow shoulders, flared a little over slightly plump hips.
túl (juga: el, után)
volume_up
past {ket.}
Taliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
Taliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
Van itt balra egy italbolt, a 18. utcán túl, megállna...
There's a liquor store up here, on the left, just past Eighteenth Street,
Hát nem tudja Mamoulian megérteni, hogy ő már túl volt a magyarázatokon, túl a gyógyuláson?
Couldn't Mamoulian understand that he was past explanations, past healing?
túl (juga: szintén, nagyon is, is, nagyon)
volume_up
too {ket.}
Túl kicsi volt, túl poros, túl régi, túl erős motor hajtotta, túl gyorsan.
It was too small, too dusty, too old and too powerful and it went too fast.
A nyaka túl vastag volt, az arca túl vékony, a szeme túl nagy, az orra túl pici.
Her neck was too thick, her face too thin, her eyes too large, her nose too small.
Túl sokan vannak, túl fáradtak vagyunk, túl hevesen, túl rég harcolunk.
They are too many, we are too weary, the battle has raged too body and for too long.

Contoh penggunaan untuk "túl" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianAz embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
My lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
HungarianFélmérföldnyit haladhatott, amikor a fákon túl egy füves tisztást pillantott meg.
He had gone perhaps a half a mile when he saw a grassy meadow through the trees.
HungarianIsmét érezte a levegő mozgását; nem túl erős, de hideg levegő nyaldosta ujjait.
Again, there was a draft coming out of the gaps; faint but detectable, and cold.
HungarianEurópa azon túl, hogy gazdasági egység, egy közös értékeken alapuló közösség is.
Besides being an economic entity, Europe is a community based on common values.
HungarianTúl nagy ez az épület ahhoz, hogy mindössze nyolc ember fedezze, ha behatolunk.
This is a large building to cover with only eight men, should we have to move in.
HungarianAzt a két disznót megkötözni nem volt túl nehéz, hogy elnyerd a Nap Szépe címet.
Roping two pigs together isn't a talent fit for winning miss catch of the day.
HungarianMinden ütközettel több embert veszítünk és már nem maradt túl sok vesztenivalónk!
We're losing more men with every new battle, and we don't have that many to lose!
HungarianAz első felszólalásomban mondottakon túl nem tudok semmit hozzáfűzni a kérdéshez.
I cannot add anything on this question to what I said in my initial contribution.
HungarianHa egyszer a Bibliát választja az ember névforrásul, nem túl nagy a választék.
Once you take away the Bible as a source for a name, there aren't many choices.
HungarianOlyasmi miatt aggódsz, kölyök, aminek ebben a világban nincs túl nagy értéke.
You're worrying about something that doesn't have much value in this world, kid.
HungarianParadox módon az irányelv nem biztosít túl sok mozgásteret a Bizottság számára.
Paradoxically, the Directive does not give the Commission much room for manoeuvre.
HungarianAz európai vizeken túl is éppen úgy kell viselkednünk, ahogyan azt itthon tesszük.
We should behave outside European waters in just the same way as we do at home.
HungarianAz a kevés, aki megpróbálta, mind kudarcot vallott, s legtöbbjük nem is élte túl.
Of those few who had attempted it, all had failed, and most had not survived.
HungarianAz okozott fájdalom nem volt túl nagy; Kern inkább a meglepetéstől kiáltott fel.
The pain they had caused was minor; Kern had been as much surprised as hurt.
HungarianAz északföldi hadsereg nem túl bölcs módon ezt a helyet szemelte ki táborhelyül.
It was there that the Northland army, unwisely, had chosen to make its camp.
HungarianEz a férfi volt annak a nemlétnek a forrása, amelyet alig élt túl a Caliban utcában.
This man was the source of the nullity he had barely survived in Caliban Street.
HungarianMost, hogy túl voltam a közvetlen veszély érzésén, hátradőltem a színpad falánál.
Now that I'd processed the lack of immediate risk, I leaned back against the stage.
HungarianDöntésünk azon az őszinte félelmen alapul, hogy a tonhalakat túl fogják halászni.
Our decision is based on a genuine fear that tuna will be exploited and overfished.
HungarianEz nem túl szerencsés, hiszen érdemes említést tenni erről a szürreális helyzetről.
That is slightly unfortunate, because this surreal situation is worth mentioning.
Hungarian"Ha szembeszökő volt és ügyetlen, akkor nem használt neked túl sokat," vélte Eyron.
If he was obvious and clumsy, then he did not do you any favors, Eyron replied.