Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "terjed"

HU

"terjed" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
terjed {kt krj}

HU terjed
volume_up
{kata kerja}

1. lazim

terjed (juga: nyújt, növel, kibővít, )
volume_up
to extend {kt krj}
(2) Az (1) bekezdésben előírt jogátruházás többek között a következőkre terjed ki:
The subrogation provided for by paragraph 1 shall extend inter alia to the following:
Ez azonban nem terjed ki az egyszerű gyártási segédanyagokra, például a kenőanyagokra.
However, it does not normally extend to mere aids to manufacture, such as lubricants.
Azonban úgy tűnik, hogy az érdeklődésnek ez a hiánya nem terjed ki minden területre.
However, this lack of interest does not seem to extend to all areas.
terjed
Mert a lengyelek közt egy olyan betegség terjed, amit az orosz ember is könnyen elkaphat.
Because there's a disease in Poland that their own people might catch.
terjed (juga: halad, megy, előrejut)
Ha a féreg egyszer beléd mar, csak növekszik, terjed, szaporodik.
Once bitten, that worm just keeps on growing, spreading, multiplying.
A módszerek skálája a müncheni emberek megfélemlítésétől egészen az urumcsi halálbüntetésekig terjed.
They range from terrorising people in Munich through to death penalties in Ürümqi.
A hálózat Franciaország kétezer városára és községére terjed ki.
The whole network ranges through two thousand towns and villages of France.
E lehetőségek sora az intelligens mérőóráktól az egyes háztartások tényleges energiatermeléséig terjed.
This ranges from smart meters on the one hand to actual production by individual households.
terjed (juga: fog, működik, indít, irányít)
volume_up
to run {kt krj}
A férfi megrendült ámulattal figyelte, miként zúdul alá az arany-, kármin- és bíborszín az égbolt vég nélküli ívén, terjed el a vízen.
With dazed wonder Carse saw the gold and crimson and purple splash down the long curve of the sky and run out over the water.
terjed (juga: elterjed, kitár, szétterít)
volume_up
to spread {kt krj}
Még mindig nem tudjuk, hogy az USA jelzálogválsága meddig terjed majd.
We still do not know how far the US mortgage crisis will continue to spread.
Úgy tűnik, hogy fű alatt terjed nagyon, nagyon gyorsan.
It seems to spread under the radar very, very quickly.
Ez valami olyan, ami hihetetlenül gyorsan terjed.
It's something which has spread incredibly fast.
terjed (juga: megtesz, utazik, bejár, megy)
volume_up
to travel {kt krj}
A humor egy külön hullámhosszon terjed, mint más típusú nyelvek.
Now comedy travels along a distinct wavelength from other forms of language.
Nem igaz, hogy mily gyorsan terjed a hír.
Can't believe how fast word travels in this town.
A híred, legyen akár jó, akár rossz, olyan gyorsan terjed, mintha madarak szállítanák!
Your renown, for good or bad, travels far and fast, as if on the wings of a bird!

2. "hír"

terjed

Contoh penggunaan untuk "terjed" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianUgyanolyan hullámokban terjed, mint a fény, csak valamivel hosszabbakban mondta.
The voice is borne from afar, by waves like those of light but longer, he said.
HungarianMi többiek politikai támogatást biztosítunk, de csak eddig terjed a feladatunk.
The rest of us can provide political support, but that is as far as it should go.
Hungarian. - még mindig korlátlanul terjed tovább.
The fire we reported at the old fire hall... - is still burning out of control.
HungarianAz Európai Unióban leginkább a szexuális kapcsolatokon keresztül terjed az AIDS.
In the European Union, sexual relations are the main channel of transmission.
HungarianA szülei még mindig aludtak, és Brett tudta, hogyan terjed a hang a reggeli ködben.
His parents were still sleeping, and he knew how sound carried in the morning fog.
HungarianMohóság van a hangjában, és ez a mohóság bizonyosan nemcsak a hangra terjed ki.
His voice had a lust in it that surely extended to many things, thought Ash.
HungarianA híred, legyen akár jó, akár rossz, olyan gyorsan terjed, mintha madarak szállítanák!
Your renown, for good or bad, travels far and fast, as if on the wings of a bird!
HungarianAz online szerencsejáték nem egy természeti erő, amely feltartóztathatatlanul terjed.
The increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
HungarianA Vibrio gyorsan terjed, és a halottak száma exponenciálisan növekszik.
The vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
HungarianVan más átütő példa is ahol a kultúra eszközeinek használata széles körben terjed.
You have other radical examples where the ability to use cultural tools is spreading out.
HungarianEgyre terjed az a közhit, hogy intézményeinkben eluralkodik az arctalan bürokrácia.
There is a sort of growing belief that there is a faceless bureaucracy.
Hungarian- Kim nem tudta, hogy a határ meddig terjed, de udvarias akart maradni, legalábbis egyelőre.
Kim did not know what bounds meant, but he wished to be polite - for the present.
HungarianÓriási jövedelemforrást jelent a tagállamok számára, és óriási területekre terjed ki.
It is a huge revenue earner for the Member States and we have digressed into huge areas.
HungarianTalán tudja, hogy a vámpírizmus... egy borzalmas vírus, ami a ragadozók nyálával terjed.
As you may know, Vampirism is... a horrible virus, carried in the saliva of predators.
HungarianA HIV-fertőzöttség terjed a nők körében, csakúgy, mint a nőkkel szembeni nemi erőszak.
HIV among women is on the increase, as is sexual violence against women.
HungarianKelet-Európában a fertőzés legfőként kábítószeres injekciók útján terjed.
In Eastern Europe, the main route of transmission was via drug injection.
Hungarian(1) A baromfihús piacának közös szervezése a következő termékekre terjed ki:
1. The common organization of the market in poultrymeat shall cover the following products:
HungarianFőleg, mert szenvedélye nem terjed ki jóképű, ellenállhatatlan főnökére.
Especially since her addiction doesnt include her handsome, elegant boss.
HungarianDe gyorsan terjed a hír maguk felé! jegyeztem meg, és beindítottam a kocsit.
Pretty good grapevine youve got up here, I said and started the car.
HungarianMinden alkalommal fontos szavazatokat veszítünk, amikor a tűz egy új városrészre terjed át.
Every time those fires out there sweep into a new quarter, we lose a few more votes.'