Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "thaiföldi"

HU

"thaiföldi" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "thaiföldi".

Contoh penggunaan untuk "thaiföldi" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianA japánok ő sem kedvelte őket valami nagyon már nem járnak annyit a thaiföldi szextúrákra.
The Japs-he didn't like them very much-were not going to Thailand as much for their sex trips.
HungarianAz eddigi legnagyobb eredmény Britt szenátor, a thaiföldi kisfiú apjának megnyerése volt.
But the biggest prize so far was Senator Britt, the ex-candidate, the father of a little Thai boy.
HungarianA következő napirendi pont hat állásfoglalási indítvány megvitatása a thaiföldi helyzettel kapcsolatban.
The next item is the debate on six motions for resolutions on Thailand.
HungarianEljöttél ekkora utat megtéve, hogy a thaiföldi túráidról mesélj?
Did you come all this way to sell me a trip to Thailand?
HungarianMegeshet, hogy Lake elnöknek egyszer még szüksége lesz Brittre, s akkor majd segít nekünk az a thaiföldi kisfiú.
President Lake might need Britt one day, and that little boy over in Thailand might come in handy.
HungarianSürgetjük az összes képviselőcsoport képviselőit, hogy figyelmünket a thaiföldi helyzetre összpontosítsuk.
We urge fellow Members from all political groups to ensure that we focus our attention on this situation in Thailand.
HungarianAz eladó vietnámi, a vevő thaiföld-i.
The seller's from Vietnam, the buyer's from Thailand.
HungarianElnök asszony, elítélem a fegyverek használatát a thaiföldi tüntetők ellen: emberek ezrei haltak meg, százak sebesültek meg.
Madam President, I condemn the use of bullets against protestors in Thailand: thousands of people died; hundreds were injured.
HungarianÁllásfoglalás: A thaiföldi helyzet
HungarianTehát az Ernest Vardanyan transznisztriai újságíró letartóztatásáról szóló vita helyett a thaiföldi helyzetről szóló vitát.
So, instead of the debate on the arrest of the journalist Ernest Vardanyan in Transnistria, a debate on the situation in Thailand.
HungarianAz Ernest Vardanyan transznisztriai újságíró letartóztatásáról szóló vita helyett a thaiföldi helyzetről szóló vitát tűzzük napirendre.
The debate on the arrest of journalist Ernest Vardanyan in Transnistria will be replaced by a debate on the situation in Thailand.
HungarianAzaz összességében a thaiföldi import alakulása megfelelt az érintett egyéb országokból származó behozatal tekintetében megállapított tendenciáknak.
Consequently, overall, the pattern of Thai imports is in line with the trends established for all countries concerned.
HungarianAz egész időszakot tekintve a thaiföldi import mennyisége és piaci részesedése valójában jelentősen növekedett, miközben árai jelentősen csökkentek.
Overall, Thai imports volume and market share in fact increased significantly whilst their prices dropped considerably.
HungarianA közelmúltbeli thaiföldi politikai bizonytalanságok megakasztották a kormánnyal e kérdésben folytatott párbeszédet, ez azonban csupán átmeneti állapot.
Recent political uncertainties in Thailand interrupted the dialogue with the Government on this issue, but that is temporary.
HungarianA thaiföldi helyzet
HungarianEl kellett jönnöm a thaiföldi Bangkokba, hogy megtudjam: az én fanatikusan firkáló apám legalább egy ember szemében nem élt hiába a földön.
I had to come all the way to Bangkok, Thailand, to learn that in the eyes of one person, anyway, my desperately scribbling father had not lived in vain.
HungarianA rohingja kisebbség 46 tagját a Thaiföldi Belső Biztonsági Műveleti Parancsnokság börtönbe zárta, miután elérték Phra Thong szigetét.
Forty-six members of the Rohingya minority have been taken prisoner by the Thailand Internal Security Operations Command after reaching the island of Phrathong.
HungarianA thaiföldi, tajvani és mostanában a Mariana-szigeteki kiruccanásaikról olyasmiket hallani, hogy attól még a UCLA hallgatói is elpirulnának.
The stories about jaunts to Thailand and Taiwan and most recently the Marianas were especially interesting, stuff that would have made his college chums at UCLA blush.
HungarianAmi a többi, laoszi hmongok számára fenntartott thaiföldi tábort illeti, megfelelő átvilágítást kellene végezni annak érdekében, hogy megállapítsák a bűncselekmények státuszát.
Regarding other Lao Hmong in camps in Thailand, a proper screening should be undertaken in order to determine the status of the offences.
HungarianAz egyik telefonáló elmondta, hogy ő és családtagjai egy thaiföldi repülőtéren várakoznak, ahol azt közölték velük, hogy várhatóan csak április 29-én utazhatnak el.
One case concerns members of a family who are waiting in an airport in Thailand and have been told that they will probably be able to fly out on 29 April.

Kata lain

Hungarian
  • thaiföldi

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.