Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "ti."

HU

"ti." bahasa Inggris terjemahan

volume_up
ti. {ket.}
EN
volume_up
ti {kt gnt bnd}
EN

HU ti.
volume_up
{keterangan}

volume_up
viz. {ket.}

Contoh penggunaan untuk "ti." di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianAzon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek.
I have manifested thy name to the men whom thou hast given me out of the world.
Hungarian...megyünk a szomik legvédettebb területére, miközben ti fentről irányítgattok.
...only part of the city Aidid can mount a counter-attack on short notice....
HungarianHa Portlandben vagy Bangorban győzik, ti miért ne győznétek Castle Rockban?
They let them fry their own fish in Portland and Bangor, so why not Castle Rock?
HungarianA mieinket megrontotta a világotok, és gondolom, a ti világotoknak is ártott a miénk.
Our people were being soiled by the ways of your world, and probably vice versa.
HungarianS ismét: Dicsőítsétek az Urat, ti népek, mind, magasztaljátok minden nemzetek!
And again: praise the Lord, all ye Gentiles: and magnify him, all ye people.
HungarianTi mind arra számitottatok, hogy átmentek... mind az irásbeli, és szóbeli vizsgákon.
Nice. y ou'll all be expected to pass... both the Written and an oral examination.
HungarianAtyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei.
And call none your father upon earth; for one is your father, who is in heaven.
HungarianAzért meg kell mondanom, hogy az én fiam a legjobb, és jobb mint a Ti gyerekeitek.
Though I should say that my son is best and is better than your children.
HungarianOroszországban a hatalmat a fegyver jelen-ti; mindig is így volt, mindig is így lesz.
Power came from the barrel of a gun in Russia; always had and always would.
Hungarian- A ti célpontjaitok sokkalta nagyobbak, mint egy nyúl, és nem mozognak.
'Your targets are a hell of a lot bigger than a rabbit, and they don't move.
HungarianA ti feladatotok lesz az is, kedves uraim, hogy kiderítsétek a származását.
Unearthing her true origins will be another of your little idle-time tasks, gentlesirs.
HungarianDe a ti utatok, az, hogy nem lehet benneteket eltéríteni, mindkét részről vakságot jelent
But that trait of yours, of not getting distracted, it blinds both ways, Im afraid.
HungarianÉs, ha én nem tévedek, a ti akciótok tényleg valami nagyon komolyat válthatott ki.
And unless I'm very far off the mark, your op has triggered something very serious indeed.
HungarianIgen, tudom, a ti nyelveteket használom, talán túlságosan szabadosan és kevélyen.
Yes, I know, I use your language, perhaps too freely and too proudly.
HungarianAztán, remélhetően a ti segítségetekkel, ezen a ponton áttörünk keletre, és elvágjuk őket.
Then, perhaps, we will use your forces to cross east through here and cut them off.
HungarianA ti kezetekbe adom a Kurátorságot; most a ti feladatotok a Múzeum őrzése és megvédése.
Into your hands I pass the curacy; now the Museum is your charge to guard and preserve.
HungarianTi pedig kövekkel dobáltatok bennünket mondta Yarrod szigorú szemrehányással.
And your people threw stones at us, said Yarrod, sternly reproachful.
HungarianEzen a rövid távolságon a Sidhe-nek majdnem teljesen a ti Világotokon át kell utazniuk.
For that brief distance the Sidhe must ride almost wholly in your World.
HungarianRút képű vagyok és ráadásul hegyi asszony, de ahogyan ti szoktátok mondani, érdemet szereztem.
I am foul-faced and a hillwoman, but, as thy talk goes, I have acquired merit.
HungarianAzt hiszem, ugyanez történt a ti népetekkel is, miután a Nap vörösre fordult.
I think it was the same with your people, after the sun turned red.