Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "vár"


Maksud anda var
HU

"vár" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
vár {kt bnd}
volume_up
vár {kt krj}
HU

vár {kata benda}

volume_up
vár (juga: bástya)
A Presteign-vár elegáns arany és elefántcsont Csillagtermében érzékei kiegyenesedtek.
His senses uncrossed in the ivory and gold star chamber of Castle Presteign.
A valaha oly büszke, tekintélyt parancsoló vár most szürkén simult környezetébe.
The very castle, once so dominant in the scene, looked shrunken and gray.
A prágai vár volt IV. Károly székhelye is, amint azt a miniszterelnök úr is említette.
Prague Castle was also the seat of Charles IV, as the Prime Minister mentioned.
Most a tenger és a vár közötti legelő szélén vagyunk.
This lies at the end of the pastures between the hold and the sea.
- kérdezte az orosz, és magában azért imádkozott, hogy azt a választ kapja, amit vár.
Your pistol, may I hold it? the Russian asked, praying for the correct response.
- Értettem, hatos, a 2-es osztag Gatwickben a kifutópályán vár.
Roger, Six, Team-2 is holding on the ramp at Gatwick.

Contoh penggunaan untuk "vár" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Hungarian- Morgaine mondta, hogy jöttök, és forralt bor is vár rátok - felelte Gwenhwyfar.
Morgaine told me you would come, and there is hot wine as well, said Gwenhwyfar.
Hungarian- Kíváncsi vagyok, lesz-e bátorsága közölni Lady Catherine-nel, hogy mi vár őreá.
Shall you ever have courage to announce to Lady Catherine what is to befall her?
HungarianHa eléred a 10.20-as vonatot, Yarrowban egy barátunk vár az állomáson kocsival.
If you will take the 10:20 train to Yarrow, a friend will meet you with his car.
HungarianA második emeleten egy szobában egy nő lebeg a fürdőkádban, és látogatókra vár.
In a room on the second floor a woman lolled in her tub and waited for visitors.
HungarianAzt azonban nem is merte remélni, hogy annyi szerelem és ékesszólás vár ott reá.
But little had she dared to hope that so much love and eloquence awaited her there.
HungarianEz az, amit a bennünket figyelő 500 millió európai vár tőlünk jelen pillanatban.
That is what the 500 million Europeans who are watching us are expecting right now.
HungarianJobban tennéd, ha te is lefeküdnél és várnád, ami rád vár, mint a jó kislányok.
Better just lie down and take what's coming to you, the way good cunts should.
HungarianEzért azt mondta, keresselek meg és vigyelek a Hanover utcába... ahol rád vár.
So he said to find ya, take ya to Hanover Street... where he's waitin' for ya.
HungarianEz az elv még alkalmazásra vár, és jó lenne emlékeztetni rá a gépjárművezetőket.
That principle still has to apply and it is excellent if drivers are reminded of it.
HungarianA vár, ez a pöffeszkedő álom-komplexum villámfényű kámeaként magaslott az éjszakában.
It was a lofty dream-megastructure, veined like intaglio and lighting the night.
HungarianMegráztam a fejem és ezt mondtam: Rám sokféle munka vár, magának pedig pihennie kell.
I shook my head, saying: I've got work to do, and you're supposed to be resting.
HungarianÁm rengeteg egyéb fontos tennivaló is vár ránk a következő hat hónap során.
But there is plenty of other important work to be done over the next six months.
HungarianEbben a jelentésben tehát sorra vettük, mit vár el a Parlament ezen intézményektől.
Thus, in this report, we reviewed what Parliament expects from these institutions.
HungarianHa maguk tudják, hol vagyok, akkor könnyen lehet, hogy vár rám valaki a folyosón.
If you guys know where I am, then someone could be out there in the hallway waiting.
HungarianA Parlament most nem kevesebbet vár el Öntől, mint a teljes magatartás-váltást.
What Parliament is asking of you now is nothing less than a change of heart.
HungarianHétfő reggel óta vár az előszobában, úgyhogy meg tudna fojtani egy kanál vízben.
He's been sitting in the hallway since Monday morning, so he hates my guts.
HungarianHa tovább vár, túl sok időt ad a másik oldalnak ahhoz, hogy megszervezze a dolgokat.
Any more, he though, would give the other side too much time to get organized.
HungarianJeleket vár majd a fivéreitől, és amikor nem jön egy sem, tudja, hogy érkezünk
Hell have been looking for signals from his brothers and he wont be seeing them now.
HungarianTudta mekkora veszély vár ezekre a nőkre és férfiakra, és nem irigyelte őket.
He knew the danger these men and women were facing, and he didn't envy them.
HungarianAz Európai Rendőrakadémiára kitüntetett szerep vár, fontos feladat ellátásával.
An eminent role awaits the European Police College, with an important task to perform.