Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "vázol"

HU

"vázol" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
vázol {kt krj}

HU vázol
volume_up
{kata kerja}

1. lazim

vázol (juga: vázlatot készít)
volume_up
to crayon {kt krj}
volume_up
to design {kt krj}
vázol (juga: tervez, behív, kiküld, megszerkeszt)
volume_up
to draft {kt krj}
vázol (juga: nyújt, felvesz, vonz, közeledik)
volume_up
to draw {kt krj}
A lisszaboni Európai Tanács új stratégiát vázol fel a tudásalapú Európában a foglalkoztatottság fellendítésére, a gazdaság modernizálására és szociális kohézió erősítésére.
The Lisbon European Council draws up a new strategy for boosting employment in the EU, modernising the economy and strengthening social cohesion in a knowledge-based Europe.
vázol (juga: körvonalaz)
Európa ezzel egy olyan működőképes megoldást vázol fel a közel-keleti konfliktus feloldására, amely mindkét fél számára elfogadható.
Europe is thus outlining the conditions of a viable solution to the Middle East conflict that is acceptable to both parties.
Ugyanakkor egy általános stratégiai megközelítést vázol fel az EU rugalmasságának növelésére az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatban.
At the same time it outlines a general strategic approach on increasing the resilience of the EU to the impacts of climate change.
A nemek közötti bérszakadékról szóló jelentés több külön utat vázol fel, amelyeken keresztül az EU megbirkózhat ezzel a problémával.
The report on the gender pay gap outlines many specific ways the EU can tackle this problem.
A jelentésben szereplő 12 pont egyértelmű cselekvési tervet vázol fel a jövőre nézve.
The 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
vázol (juga: kitervez, tervez, kigondol, vet)
vázol (juga: körvonalaz, megrajzol)
volume_up
to sketch {kt krj}

2. "tervet"

Contoh penggunaan untuk "vázol" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianEz a jelentés olyan intézményi és jogi vetületeket vázol fel, melyekre most nem fogok kitérni.
This report sets out institutional and legal aspects that I am not going to describe now.
HungarianA Dehaene-jelentés olyan modellt vázol fel, amely segít mindannyiunknak megtalálni az előrevivő utat.
The Dehaene report sets out a model which will help us all to find the way forward.
HungarianSchulz úr, milyen egyszerű képet vázol fel Ön a világról! Minden bizonnyal a választások miatt.
Mr Schulz, what a simple picture of the world you present, doubtless because of the elections.
HungarianA nemek közötti bérszakadékról szóló jelentés több külön utat vázol fel, amelyeken keresztül az EU megbirkózhat ezzel a problémával.
The report on the gender pay gap outlines many specific ways the EU can tackle this problem.
HungarianEurópa ezzel egy olyan működőképes megoldást vázol fel a közel-keleti konfliktus feloldására, amely mindkét fél számára elfogadható.
Europe is thus outlining the conditions of a viable solution to the Middle East conflict that is acceptable to both parties.
HungarianEz az irányelv sajnálatos módon nagyon világosan azt a trendet vázol fel, mi szerint polgárokból mindannyian fogyasztóvá alakulunk át.
Unfortunately, this directive illustrates a very clear trend, one whereby we are all being transformed from citizens into consumers.
HungarianUgyanakkor egy általános stratégiai megközelítést vázol fel az EU rugalmasságának növelésére az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatban.
At the same time it outlines a general strategic approach on increasing the resilience of the EU to the impacts of climate change.
HungarianAz előadó különböző lehetőségeket vázol fel a szélesebb közönség megszólításához, amelyek elősegítik a lakosok uniós ismereteinek bővülését.
The rapporteur tries to find ways of reaching wider audiences, which will enable broadening the knowledge of residents about the EU.
HungarianTöbb egy filozófiai kijelentésnél, és tudjuk, hogy nem számíthatunk könnyű menetre, hanem több lépésben megvalósítandó közelítést vázol fel.
It is more than just a philosophical statement and we know that it will not be an easy ride, but it envisages rapprochement in stages.
HungarianEz nyárra fog elkészülni és a Közleményben említettek mellett olyan további kezdeményezéseket vázol fel, mint például a következők:
This will be ready in the summer and will map out a range of specific initiatives over and above those mentioned in the Communication, such as:
Hungariannagy vonalakban vázol
HungarianEz egy olyan jelentés, amely foglalkozik mindezekkel az alapvető kérdésekkel, és amely követendő utat vázol az EU számára az Ukrajna felé irányuló politikájában.
It is a report in which all these fundamental questions have been addressed, and in which a path has been outlined for the EU to follow in its policy towards Ukraine.
HungarianTetten érhetők a következmények a Mezőgazdasági Bizottság legutóbb közzétett - interneten is elérhető - jelentésében, amely három forgatókönyvet vázol.
You can see the consequences in the Directorate General for Agriculture's recently published report - which you can find on the internet - where there are three different scenarios.
HungarianA lisszaboni Európai Tanács új stratégiát vázol fel a tudásalapú Európában a foglalkoztatottság fellendítésére, a gazdaság modernizálására és szociális kohézió erősítésére.
The Lisbon European Council draws up a new strategy for boosting employment in the EU, modernising the economy and strengthening social cohesion in a knowledge-based Europe.