Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "végeredmény"

HU

"végeredmény" bahasa Inggris terjemahan

HU végeredmény
volume_up
{kata benda}

végeredmény
végeredmény (juga: eredmény, ügy, következmény, kiutalás)
volume_up
issue {kt bnd}
A végeredmény az lesz, hogy a Parlament nem fog döntést hozni ezekben a sürgősnek mondott kérdésekben.
Parliament will not decide on these issues that are said to be urgent.
A végeredmény szomorú: a nemi kérdésekkel szembeni érdektelenséghez csak a hatékony közös munkaerő-piaci szabályozásra való politikai akarat hiánya mérhető.
The conclusion is sad: the lack of interest in gender issues is equalled only by the lack of political will for effective common regulations in the labour market.
Sok kérdésről megállapodtunk a Tanáccsal és a Bizottsággal, és remélem, hogy az általunk kidolgozott kompromisszumokból kedvező végeredmény alakul ki.
We have reached agreement with the Council and the Commission on many issues and I hope that the compromises which have been worked out will yield a favourable end result.
végeredmény (juga: eredmény, elszámolás, győzelem, leszámolás)
volume_up
pay-off {kt bnd}
végeredmény (juga: eredmény, elszámolás, győzelem, leszámolás)
volume_up
payoff {kt bnd}
végeredmény (juga: eredmény, következmény, kimenetel)
volume_up
upshot {kt bnd}
De a végeredmény egyszerű: az a dolog itt a majonézescsuporban.
But the upshot was simple: the stuff in the mayonnaise jar.
A végeredmény az, hogy az európai jog végül előnyben fog részesíteni vegyi gyógyszereket és gyógyszer-laboratóriumokat.
The upshot is that European legislation will end up favouring chemical medicines and pharmaceutical laboratories.

Contoh penggunaan untuk "végeredmény" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianA körülmények ugyan mások, de a végeredmény ugyanaz: egy ártatlan ember halt meg.
Circumstances are different but the result is the same: an innocent person dead.
HungarianA fejlődő országok többsége számára a végeredmény inkább negatív lesz, mint pozitív.
Instead, the net effect for most of the developing countries will be negative.
HungarianEzután az a végeredmény, hogy négy kibocsátás közül három gyorsan növekszik.
The outcome, then, is that three out of every four emissions are increasing rapidly.
HungarianMeghökkentette, milyen biztos benne, mi történik és mi lesz a végeredmény.
He was surprised at how certain he was of what was happening and how it would end.
HungarianDe a végeredmény mindig ugyanaz volt: az energia és a dinamizmus csökkenése.
But the net result seemed always the same-a sapping of energy and dynamism.
HungarianTermészetesen a végeredmény elsősorban a választási eredmények függvénye.
Of course, the ultimate outcome will depend primarily on the election results.
HungarianA végeredmény azonban "igen” és "nem” szavazatokat és tartózkodást is mutat.
The final results show, however, 'in favour', 'abstentions' and 'against'.
HungarianEhelyett a végeredmény a túlzott szabályozás lehet, ez pedig nem az, amit szeretnénk.
Instead, the outcome could be overregulation, and that is not what we want.
HungarianMindezeket számba véve a végeredmény egy nyitott és ésszerűen kiegyensúlyozott jogszabály.
That said, the end result that we have is an open and reasonably balanced one.
HungarianFelmerül a kérdés, mit tehetnénk mégis, hogy a végeredmény kedvezőbb legyen?
The question now is what can we still do to guarantee a better outcome?
HungarianHét esztendőn keresztül zajló jogi háborúskodás és a végeredmény még távolról sem bizonyos.
Seven years of expensive legal warfare, and the outcome was far from certain.
HungarianSzeretném, ha már a viták kezdetén mérlegelnénk, mi lesz a végeredmény.
In some debates, I would like us to consider at the start what the end result will be.
HungarianEz kedvezőtlen végeredmény lenne. Ez az oka, amiért fenntartottuk korábbi javaslatunkat.
That would be a bad outcome and that is the reason why we have maintained our proposal.
HungarianA végeredmény egy zagyva jelentés, amely általánosan ismert közhelyeket sorakoztat fel.
The outcome is a hotchpotch report which strings together universally known generalities.
HungarianA végeredmény költségcsökkentés, üzemanyag-megtakarítás és életek megmentése egyszerre.
You can end up saving money, and lives, and oil, all at the same time.
HungarianS bár szembekerülhetünk nehézségekkel, a végeredmény örömteli lesz.
Although we might encounter difficulties the end result will be a happy one.
HungarianBékeidőben némiképp civilizáltabbak a szabályok, de a végeredmény többnyire akkor is ugyanaz.
Peacetime rules were a little more civilized, but generally with the same end result.
HungarianA játszma nem volt túl érdekes, a végeredmény már senki előtt nem lehetett kétséges.
The hand wasn't very interesting - the conclusion was inevitable.
HungarianA végeredmény természetesen területenként és/vagy termelőnként más és más lehet.
Of course, the final outcome may differ from one area to another and/or from one producer to another.
HungarianDe a végeredmény mégiscsak az, hogy azért csinálom, mert szeretem csinálni.
But when it really comes down to it, I do it because I like it.