HU zűrzavar
volume_up
{kata benda}

Megint csak a régi nóta: nem feledett félelmek, megdöbbenés, zűrzavar.
It was the same thing again: remembered fears, confusion.
Az országban azóta elképesztő zűrzavar uralkodik.
Ever since, the country has sunk into unbelievable confusion.
Örökkévalóságig tartó zűrzavar következett.
What followed was an eternity of such confusion.
zűrzavar (juga: káosz)
volume_up
chaos {kt bnd}
Könnyű elképzelni, hogy milyen óriási ott a káosz és a zűrzavar.
That there is a great deal of chaos and disorder there is easy to imagine.
De a zűrzavar közepette rendezetten elhelyezett halmokat vettem észre.
But, amid the chaos, I noticed regularly spaced clumps.
At the beginning there were frightful scenes of chaos.
A zűrzavar elült, az ősi habarcs fehér pora ellebegett.
The commotion ceased, the white dust of the ancient mortar drifted away.
Ebben a pillanatban zűrzavar támadt a kantinban.
At that moment, a commotion broke out across the cantina from them.
Csak azt nem értettem, hogy miért van ez a zűrzavar a szobában?
What did not make sense to me was the commotion in the room.
zűrzavar (juga: összevisszaság, rendetlenség)
volume_up
disarray {kt bnd}
A zűrzavar eredményeként beiktatták az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkét.
As a result of that disarray, Article 7 of the Treaty on European Union was inserted.
Such disarray is unacceptable.
A konzervatívok között azonban teljes a zűrzavar.
The Tories, on the other hand, are in total disarray.
Társadalmi és politikai, továbbá pénzügyi zűrzavar fenyeget.
There is social and political disorder and monetary disorder is knocking at the door.
Õrült zűrzavar, bőség a bőség kedvéért, színek és formák dagonyája.
A mad disorder, an abundance for the sake of itself, a great drench of colors and shapes.
Könnyű elképzelni, hogy milyen óriási ott a káosz és a zűrzavar.
That there is a great deal of chaos and disorder there is easy to imagine.
zűrzavar (juga: kantin, piszok, étkezde, fogás)
volume_up
mess {kt bnd}
A helyzete befejezetlen zűrzavar volt; az egyetlen biztos dolog, hogy reménytelen.
His position was an inchoate mess; the only certain thing about it was that it was hopeless.
Bosszúságot, hogy ez a nyavalyás zűrzavar nem két órával később tört ki.
Chagrin that this fucking mess hadn't held off for another two hours.
A fejlődő országok ezért kétszeresen fizetnek a szabályozatlan globális kapitalizmus okozta zűrzavar miatt.
Developing countries are thus paying twice for the mess caused by unregulated global capitalism.
zűrzavar (juga: rendetlenség, kavarodás)
volume_up
muddle {kt bnd}
Zűrös ügy nem létezik homályos lehet, de a zűrzavar csak a rendszertelen elmében terem meg.
There is no such thing as muddle - obscurity, yes, but muddle can exist only in a disorderly brain.
Hiszen biztosan lesz egy kis zűrzavar és manana.
There was sure to be a lot of muddle and maana.
Egy nagy zűrzavar az egész... ez az egész helyzet.
The whole thing's a muddle - that's what it is.
zűrzavar (juga: hangzavar)
volume_up
babel {kt bnd}
zűrzavar (juga: összevisszaság)
volume_up
clutter {kt bnd}
zűrzavar (juga: fejetlenség)
volume_up
cock-up {kt bnd} [bhs Ingg. Ingg.] [bhs gaul]
zűrzavar (juga: üzemzavar, működési zavar)
volume_up
fuckup {kt bnd} [vulgar]
zűrzavar (juga: lárma, zaj)
volume_up
hubbub {kt bnd}
zűrzavar (juga: rendetlenség, titokzatosság)
zűrzavar (juga: hírlapi kacsa, kavalkád)
zűrzavar (juga: verekedés, csetepaté)
volume_up
melee {kt bnd}
zűrzavar (juga: keverék, felfordulás)
volume_up
mix {kt bnd}
volume_up
muss {kt bnd}
zűrzavar (juga: pokoli lárma)
A hírek szerint óriási zűrzavar volt ma a hasban...
In lighter news, there was pandemonium in the stomach today...
volume_up
panic {kt bnd}
Kitört a zűrzavar, a testőrség, a palota szolganépe és a látogatók pánikba esve futkostak.
Everything was in a state of utter confusion as guards, household servants, and visitors milled through the panic-stricken palace.
Egyáltalán nem az Ön hibája, de ez az egész teljes zűrzavar.
Mr President, it is not your fault at all but it is an absolute shambles.
Folytatjuk az egészségügyi ellátás támogatását is, de Haiti egészségügyi rendszere teljes zűrzavar.
We will also continue to assist with healthcare, but the healthcare system of Haiti is a shambles.
Szomorúan gondolok rá, micsoda zűrzavar keletkezhetett az Indianapolisi Állami Könyvtárban, a távollétemben.
I am sadly certain that the Indiana State Library at one-forty North Senate Avenue has become a shambles in my absence.
zűrzavar (juga: motring, repülő vadkacsacsapat)
volume_up
skein {kt bnd}
volume_up
stew {kt bnd}
zűrzavar (juga: roham, lárma, vihar, megrohanás)
volume_up
storm {kt bnd}
Nem volt tisztaság bennem, csak zűrzavar.
There was only turbulence.
Mindenki tisztában van azzal, hogy egy kivételes pénzügyi zűrzavar időszakát éljük.
Mr President, everyone is aware that we are living in a period of exceptional financial turbulence.
zűrzavar (juga: izgalom, nyugtalanság, zavar)
volume_up
turmoil {kt bnd}
A zűrzavar, az emberek és félemberek nyüszítése elhalkult.
The turmoil, the whimpering joinings of flesh and half-flesh, quieted.
Ehhez fogható zűrzavar és földcsuszamlás még sose fordult elő Mayfairéknél.
Never had the family known such turmoil and jeopardy.
A jelenlegi zűrzavar az ország megosztásának a veszélyével jár.
The current turmoil runs the risk of dividing the country.
zűrzavar (juga: felhajtás, összevisszaság)
volume_up
upturn {kt bnd}
zűrzavar (juga: háborgás, hömpölygés)
volume_up
welter {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "zűrzavar" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianMert ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság.
For where envying and contention is: there is inconstancy and every evil work.
HungarianMegállt és dühösen figyelt a por, a sikolyok és a zűrzavar felett lebegve.
He stopped to watch, standing angrily above the dust, screams, and tumult.
HungarianEzért Lengyelország e régiójának helyi piacán hatalmas zűrzavar tapasztalható.
There is therefore a huge amount of upheaval on the local market in this region of Poland.
HungarianAz Európai Tanács politikájában uralkodó zűrzavar mindenki számára világossá vált.
The internal discord in the policy of the European Council has been revealed for all to see.
HungarianElég nagy volt a zűrzavar, így aztán tíz percbe is beletelt, amire odajött egy rendőr.
Things were suffi- ciently confused that it was ten minutes before a policeman came over.
Hungarian- A shade-i zűrzavar felkeltette az érdeklődésemet, és így akadtam a nyomodra.
This tumult over Shade captured my attention at just the right time and has delivered you to me.
HungarianOlyan vad zűrzavar támadt, hogy pillanatokba telt, míg Rold szóhoz jutott.
There was such a crazy clamor of excitement that it took moments for Rold's voice to be heard.
HungarianFloyt gyanította, hogy nagyon is kedvükre való a zűrzavar, amit Szokásaik betartása eredményez.
Floyt suspected they were savoring the discord their Observance was causing at Frostpile.
HungarianNagy volt a zűrzavar, de a kis csoport vezetője fáradhatatlan nyugalommal sugározta:
Their instructor was patiently broadcasting: Think, class.
HungarianElminsternek néha eszébe jutott a zűrzavar, ami érkezését követte.
Sometimes El thought about his tumultuous early days in Cormanthor.
HungarianHa zűrzavar támad, az evezővillába illeszti majd a puskáját.
It was into this oarlock that he would slip his rifle if trouble came.
HungarianHari hirtelen egy kaotikus zűrzavar kellős közepén találta magát.
Smoke enveloped them and the acrid stench made him almost vomit.
Hungarian- szólt Yeschant Nagyúr néhány percnyi zűrzavar után.
Lord Yeschant said sharply, after a few moments of babble.
HungarianEz az ügy épp elég kritikus mindenféle jogi zűrzavar nélkül is.
`This case is critical enough without jurisdictional hassles.
HungarianMegpróbált odafigyelni rá, de az összpontosítás még közelebb hozta a kinti zűrzavar zajait.
He tried to listen for it; but his concentration only made him all the more conscious of the noise outside.
HungarianDe amilyen hirtelen a zűrzavar elkezdődött, véget is ért.
But then, as abruptly as the disturbance had begun, it ended.
HungarianNyilvánvaló okok miatt zűrzavar uralkodik a hivatalomban.
My office is in a very confused state, for obvious reasons.
HungarianMaga csodálkozott, hogy kitisztult fejéből a zűrzavar.
A new, frantic light had come into the Head Selectman's eyes.
HungarianA rendőrőrsön éktelen zűrzavar uralkodott, amikor megérkeztünk.
The police station was in an uproar when we arrived.
HungarianZűrzavar, zűrzavar - mindenütt csak a zűrzavar sötét felhői.
That faint whirring sound came out of the blackness.