Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Belanda untuk "Dave"

EN

"Dave" bahasa Belanda terjemahan

Contoh penggunaan untuk "Dave".

Contoh penggunaan untuk "Dave" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI don't want to talk like they do at the particular DMV that's close to where Dave lives.
Ik wil niet praten zoals de mensen bij de rijschool in Dave zijn buurt.
EnglishHe said, "Your shoulder's going to be fine, but Dave, there's something in your lung."
Hij zei: "Je schouder is OK, maar Dave, er is iets met je longen."
EnglishWhen Dave gets out of the hospital, check the cupboard.
Wanneer Dave uit het ziekenhuis komt, kijk dan in het keukenkastje.
EnglishWe also have Dave Hackenberg, who is the poster child of CCD.
Dan is er Dave Hackenberg, die het boegbeeld is voor CCD.
EnglishDave's the one with all the... the metal.
Dave is die ene met al dat... dat metaal.
EnglishTalk to me, Dave.
EnglishI'm Dave Gallo.
EnglishCome here, Dave.
EnglishNow what's interesting here is that this is a quote from Dave Weinberger, where he talks about everything being purposive in the Web -- there's nothing artificial.
Het interessante is dat dit een citaat is van Dave Weinberger, waar hij zegt dat alles doelgericht is op het web -- er is niks kunstmatig.
EnglishSo, I also want to explain, because Dave Eggers said he was going to heckle me if I said anything that was a lie, or not true to universal creativity.
Dus, ik wil me ook wat nader verklaren, omdat Dave Eggers zei dat hij me steeds gaat onderbreken als ik iets zeg dat een leugen is, of niet in overeenstemming is met universele creativiteit.
EnglishAnd so what Dave Sifry at Technorati started working on, literally as Shirky started -- after he published his piece -- was something that basically just gave a new kind of priority to newcomers.
Dave Sifry van Technorati begon, letterlijk toen Shirky begon -- nadat hij zijn artikel had gepubliceerd -- aan iets dat een nieuw soort van prioriteit gaf aan nieuwe gebruikers.

Kata lain

English
  • Dave

Cari kata-kata lain di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.