Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Belanda untuk "to decode"

EN

"to decode" bahasa Belanda terjemahan

EN

to decode {kata kerja}

volume_up
to decode (juga: to decrypt)
volume_up
decoderen {kt krj dgn obj.}
It packs a huge amount of data, and our brains are uniquely wired to decode it.
Het verzamelt een enorme hoeveelheid gegevens en onze hersenen zijn uniek bedraad om die te decoderen.
These two molecules code and decode.
Deze twee moleculen coderen en decoderen.
You can actually be making DNA chips in your garage and decoding some genetic programs pretty rapidly.
Je kan nu echt DNA-chips maken in je garage en behoorlijk snel een aantal genetische programma's decoderen.

Contoh penggunaan untuk "to decode" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishIt packs a huge amount of data, and our brains are uniquely wired to decode it.
Het verzamelt een enorme hoeveelheid gegevens en onze hersenen zijn uniek bedraad om die te decoderen.
EnglishAnd we need to decode that into simple sequences -- basically the DNA of how our buildings work.
We moeten ze ontcijferen in eenvoudige sequenties - zowat het DNA van hoe onze gebouwen werken.
EnglishThese two molecules code and decode.
EnglishThe first is that we need to decode all of the complexity of what we want to build -- so our buildings and machines.
De eerste is dat we de volledige complexiteit van wat we willen bouwen, moeten ontcijferen - dat wil zeggen onze gebouwen en machines.
EnglishYou could literally, I mean this, pass this particular unit without knowing any physics, just knowing how to decode a textbook.
Je kan letterlijk, en ik meen dit, slagen voor dit onderdeel zonder iets van natuurkunde af te weten, maar louter door te weten hoe je een lesboek decodeert.
EnglishSo in this situation too, to decode the information contained in patterns like this, watching alone won't do. ~~~ We need to rearrange the pattern.
Dus ook in dit geval, om de informatie te decoderen die vervat zit in patronen zoals deze, zal enkel toekijken niet volstaan; we moeten het patroon herschikken.