Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Belanda untuk "success"

EN

"success" bahasa Belanda terjemahan

NL

"succes" bahasa Inggris terjemahan

EN success
volume_up
{kata benda}

success (juga: achievement, coup, Godspeed)
I hope that will be a success so that the ELISE programme may also be a success.
Ik hoop dat dat een succes wordt zodat ook het ELISEprogramma een succes kan worden.
The Convention was a success and the Intergovernmental Conference is a failure.
De Conventie was een succes; de Intergouvernementele Conferentie een fiasco.
If you succeed, it will be a success for all of us, for the entire continent of Europe!
Uw succes is ons succes, het succes voor allen op het Europese continent.
success (juga: achievement)
Simplification and transparency are basic pre-requirements for the success of decentralization.
Het welslagen van decentralisatie hangt af van vereenvoudiging en transparantie.
This has undoubtedly been a crucial factor in the success of the operation.
Deze factor heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het welslagen van de onderneming.
For that reason its success requires mutual cooperation and trust.
Het welslagen ervan vereist daarom onderlinge samenwerking en vertrouwen.
success (juga: bonanza, good fortune, happiness, luck)
And if happiness is on the opposite side of success, your brain never gets there.
Als maatschappij hebben we geluk over de cognitieve horizon geduwd.
I wish to conclude by sincerely wishing her success in her continued work.
Ik wil haar hierbij veel geluk toewensen bij haar toekomstige werkzaamheden.
I wish the Commission every possible success in these endeavours.
Ik wens de Commissie veel geluk bij haar streven naar verwezenlijking van zo'n cultuur.
success (juga: prosperity, well-being)
Redistribution breaks the bond between success and affluence.
Herverdeling maakt een einde aan het verband tussen succes en welvaart.
For these countries, the European Union has always been an ideal, because in their eyes, it represents a success in three areas: democracy, security and prosperity.
De Europese Unie is voor deze landen een ideaal geweest, omdat zij in hun ogen een drievoudig succes was: democratie, veiligheid en welvaart.
With help from this Parliament, Bangladesh can share in that sense of belonging, in the wealth, the prosperity and ultimately the success that will bring.
Met de hulp van dit Parlement kan Bangladesh meedelen in dat gevoel van vooruitgang, in de rijkdom, de welvaart en uiteindelijk in het daaruit voortvloeiende succes.
success (juga: bonanza, prosperity)
success (juga: prosperity, well-being)
success (juga: flourish, prosperity)
success (juga: prosperity)

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "success":

success

Contoh penggunaan untuk "success" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishBut success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
Maar alleen met een integrale aanpak kunnen wij op dit gebied resultaat behalen.
EnglishSuch success ought to form the inspiration for continuing in other areas as well.
Dat zou een inspiratie moeten zijn om hier op andere gebieden mee door te gaan.
EnglishIt's the one great preventive health success we have in our health care system.
Het is een van de succesverhalen van medische preventie in ons gezondheidssysteem.
EnglishThe success in establishing the Natura 2000 network has so far been very limited.
Van het opzetten van het netwerk Natura 2000 is nog niet veel terecht gekomen.
EnglishThe framework programmes are one of the big success stories of the European Union.
De kaderprogramma's zijn een van de grote succesverhalen van de Europese Unie.
EnglishA pragmatic approach to address real common problems has more chance of success.
Een pragmatische aanpak van werkelijke gemeenschappelijke problemen slaat beter aan.
EnglishConsiderable efforts are currently being made to make short sea shipping a success.
Er wordt op dit moment veel moeite gedaan om de korte vaart succesvol te maken.
EnglishWe all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
Als we het programma succesvoller willen maken, moeten we sneller vooruit.
EnglishThe Structural Funds have been one of the success stories of the European Union.
De structuurfondsen vormen een van de succesverhalen van de Europese Unie.
EnglishThis is the unavoidable downside to the great success of the single market.
Dat is echter onvermijdelijk de keerzijde van de succesmedaille " interne markt ".
EnglishAs far as jobs are concerned there is an unending list of success stories.
Wat de werkgelegenheid betreft, kan men aan de lopende band successen opnoemen.
EnglishPlease do not be offended if I say that the final result is not quite a success.
Neemt u het mij niet kwalijk, maar mij lijkt het geheel niet zo geslaagd.
EnglishMr Fischler is negotiating hard, but unfortunately without success so far.
De heer Fischler onderhandelt weliswaar hard maar tot nu toe zonder resultaat.
EnglishEvery effort must be made in order to ensure that the new negotiations are a success.
Alles moet in het werk gesteld worden om de nieuwe onderhandelingen te laten slagen.
EnglishIn that respect the Amsterdam Treaty and the Luxembourg Summit are a success.
In dat opzicht zijn het Verdrag van Amsterdam en de Top van Luxemburg een vooruitgang.
EnglishFrontloading is a must in order to make the practical introduction of the euro a success.
Frontloading is een must om de praktische invoering van de euro te doen slagen.
EnglishAs you say, this Parliament can also claim a share in the success story.
Zoals u zegt kan ook dit Parlement een rol in dit succesverhaal voor zich opeisen.
EnglishThe Single Market is one of the great success stories of the European Union.
De interne markt is een van de grote succesverhalen van de Europese Unie.
EnglishThis relates to the success story of the directive on the European Works Council.
Eén success story is de richtlijn inzake de Europese Ondernemingsraad.
EnglishAnd, in conclusion, I too would like to wish Mrs Pery every success in her future position.
Ten slotte wens ook ik mevrouw Pery met haar nieuwe opdracht het allerbeste toe.