Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Belanda untuk "Unquestionably"

EN

"Unquestionably" bahasa Belanda terjemahan

Contoh penggunaan untuk "Unquestionably".

Contoh penggunaan untuk "Unquestionably" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishUnquestionably, you leave the Union in a better state than it was six months ago.
Het staat buiten kijf dat de Unie er nu beter voorstaat dan zes maanden geleden.
EnglishHealth protection is therefore unquestionably an issue of consumer policy as well.
Gezondheidsbescherming is dus onmiskenbaar ook een kwestie van consumentenbeleid.
EnglishUnquestionably, sport is also of educational importance, as the report mentions.
Sport heeft ook een opvoedkundige betekenis, zoals in het verslag staat.
EnglishThis agreement was unquestionably one of the key points of the 2002 budgetary procedure.
Dat akkoord was zeker een van de kernpunten van de begrotingsprocedure voor 2002.
EnglishMr President, unquestionably you have delivered an important speech.
Mijnheer de Voorzitter, u heeft ongetwijfeld een belangrijke speech gehouden.
EnglishUnquestionably through an increase in employment and productivity.
Dat kan zonder twijfel via de vergroting van de werkgelegenheid en de productiviteit.
EnglishThe credit for having made a good start unquestionably goes to you.
U heeft in elk geval de verdienste een goede start te hebben gemaakt.
EnglishOne important area of focus with regard to policy is, unquestionably, security.
Een belangrijke beleidsoriëntatie is beslist veiligheid.
EnglishThe answer is unquestionably to increase our growth potential, that is to say, to implement Lisbon.
Ongetwijfeld ons groeipotentieel verhogen, met andere woorden Lissabon op de rails zetten.
EnglishAnd I believe that one of them is unquestionably terrorism.
Volgens mij staat vast dat een van die problemen het terrorisme is.
EnglishThe Baltic Sea is unquestionably part of the Northern Dimension.
De Oostzee maakt beslist deel uit van de noordelijke dimensie.
EnglishThe use of geographical indications is a further issue that unquestionably creates a problem.
De toepassing van geografische aanduidingen is een tweede punt dat ontegenzeglijk een probleem vormt.
EnglishThat would unquestionably help the European textile industry.
Dat zou zeker ten goede komen aan de Europese textielsector.
EnglishEquality of opportunity between men and women on the labour market is unquestionably an important issue.
Gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen is ongetwijfeld een belangrijk vraagstuk.
EnglishThe present situation and the profusion of different guidelines is unquestionably very confusing.
De huidige situatie en de grote hoeveelheid verschillende richtsnoeren zijn zonder twijfel zeer verwarrend.
EnglishI am confident, however, that Mrs Reding is already thinking along those lines and will unquestionably work on this.
Maar ik weet zeker dat mevrouw Reding in die trant denkt en daar vast aan zal gaan werken.
EnglishThe Muslim Bosnians are unquestionably Europeans, whereas the Christian Ethiopians clearly are not.
De islamitische Bosniërs zijn ontegenzeggelijk Europeanen, de christelijke Ethiopiërs ontegenzeggelijk niet.
EnglishThe situation in Mongolia is unquestionably serious.
Het spreekt vanzelf dat de situatie in Mongolië ernstig is.
EnglishThus, peat is unquestionably a renewable source of energy.
Turf is daarom een echte hernieuwbare energiebron.
EnglishDoping is unquestionably a matter of public health.
Dopinggebruik is duidelijk een zaak van volksgezondheid.

Kata lain

English
  • Unquestionably

Di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.