Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Belanda untuk "waited"

EN

"waited" bahasa Belanda terjemahan

volume_up
waited {kt krj bntk lmpau}
NL

EN waited
volume_up
{kata kerja bentuk lampau}

waited
volume_up
gewacht {kt krj bntk lmpau}
We have waited for this for a long time and we do not want to lose this opportunity.
Wij hebben er lang op gewacht en wij willen niet dat die gelegenheid nu voorbijgaat.
Mrs Doyle presented a procedural motion, and we waited some time.
Mevrouw Doyle heeft een motie van orde ingediend en wij hebben gewacht...
I am very sorry that you have waited in the Chamber, but this was unavoidable.
Het spijt me zeer dat u tevergeefs op een antwoord hebt gewacht, maar het is niet anders.

Contoh penggunaan untuk "waited" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI waited for the wind to come up and held up a canvas, and that produced art.
Ik wachtte op de wind en hield een schildersdoek omhoog. ~~~ En dat gaf kunst.
EnglishIn fact the EU waited until NATO took responsibility for the matter.
In feite heeft men afgewacht totdat de NAVO die verantwoordelijkheid op zich nam.
EnglishAnd so I waited till now to have an actual demo of the real tech.
Dus wachtte ik tot nu om een echte demo te geven van de eigenlijke technologie.
EnglishAnd I just waited for the time that I could go off and read my books.
Ik wachtte gewoon op het moment dat ik kon ontsnappen en boeken lezen.
EnglishWhy has the Commission waited nine months before proposing a legal basis?
Waarom heeft de Commissie er negen maanden over gedaan om een juridische grondslag voor te stellen?
EnglishAnyway, we bought 'em, we set everything up and then we waited.
We zetten ze daar neer, installeerden alles en toen wachtten we.
EnglishWe have waited five years; we have waited 1,825 days since this measure should have been brought in.
Er zijn al 1825 dagen verstreken sinds het moment waarop deze maatregel ingevoerd had moeten worden.
EnglishHe took a shower, I waited, and he disappeared.
Hij nam een douche terwijl ik wachtte maar opeens was hij verdwenen.
EnglishWhy has someone waited until now to come up with this?
Waarom heeft men ons pas vandaag deze informatie verstrekt?
EnglishAnd so we waited, we sat at the tables, we waited and waited.
Dus wachtten we, we zaten aan tafel en we wachtten.
EnglishI should like to thank all of you who have waited so long!
Ik bedank iedereen die het zo lang heeft volgehouden.
EnglishIt waited a long time and gave what were in fact wholly inadequate answers as to what the solution might be.
Men wachtte alsmaar lang en gaf eigenlijk volstrekt onvoldoende aan wat dan de oplossing zou moeten zijn.
EnglishAnd everybody was becoming very discouraged because it was weeks and weeks that we waited, really, where nobody came in.
En iedereen raakte erg ontmoedigd want het waren weken en weken, echt, dat er niemand binnenkwam.
EnglishWe saw how NATO and Russia signed an agreement over which Europe simply applauded and waited.
Wij hebben gezien hoe de NAVO en Rusland een akkoord gesloten hebben terwijl Europa zich beperkte tot applaus en enkel toekeek.
EnglishIt may well be true, as the President-in-Office said, that for us these countries will have waited a " mere " 15 years to join the Union.
Zoals de fungerend voorzitter al zei, kan het wel zijn dat deze landen in onze ogen ' slechts?
EnglishAnd for the next two hours, they all waited with me: taking turns, going up to their room, coming back, telling me jokes, distracting me.
De volgende twee uur wachtten ze allemaal met mij: om de beurt.
EnglishMr President, I did not want to draw your attention to this point before the vote, so I waited until after the vote.
Voorzitter, ik heb niet vóór de stemming uw aandacht voor dit punt willen vragen, maar ik heb even de stemming afgewacht.
EnglishYou waited seven years to tell me?
Je wachtte zeven jaar om me dit te vertellen?
EnglishShe's waited for this day For many a year
EnglishI'm not used to being waited on.