EN

designer {kata benda}

volume_up
designer (juga: draftsman)
A game designer from the New School put together a wonderful video gaming school.
Herní návrhář z New School dal dohromady skvělou školu videoher.
The design was created by Helmut Andexlinger, a professional designer at the Austrian Mint.
Návrh vytvořil návrhář z Rakouské mincovny Helmut Andexlinger.
Now, another great designer -- he's very well known in Japan -- Shigeo Fukuda.
Nyní další vynikající návrhář -- je velmi známý v Japonsku -- Shigeo Fukuda.
(Laughter) Not like me -- I'm a game designer; I'm exuberant.
(Smích) Ne jako já - já jsem neukázněná herní návrhářka.
So as a fashion designer, I've always tended to think of materials something like this, or this, or maybe this.
Jako módní návrhářka jsem vždy pracovala s materiály jako jsou tyhle, nebo tyhle, nebo třeba tyto.
Jsem Jane McGonigal, herní návrhářka.
designer (juga: artist)
The winning series was the work of Robert Kalina, a banknote designer from the Oesterreichische Nationalbank in Vienna.
Jejím autorem byl výtvarník Robert Kalina z rakouské centrální banky (Österreichische Nationalbank) ve Vídni.

Contoh penggunaan untuk "designer" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishYou would have thought it stands to reason that design requires an intelligent designer.
Mysleli byste si, že dá rozum, aby design měl svého inteligentního designéra.
EnglishSome of you guys know Paul Rand, the greatest graphic designer -- I'm sorry -- out there.
Někteří z vás znají Paula Randa, nejlepšího grafického designera -- pardon -- vůbec.
EnglishOne thing EU designer Jean Monnet hated about democracy was that nothing is irrevocable.
Jedna věc, kterou tvůrce EU Jean Monnet nesnášel na demokracii, byla, že nic není neodvolatelné.
EnglishThe designer's name, “D.
Při levém dolním okraji ústředního motivu je iniciála a příjmení autorky „D.
EnglishSo we'll have not just designer babies, but designer baby boomers.
Takže nebudeme mít pouze děti od návrhařů, ale i jejich rodiče.
EnglishThis is a beautiful water bottle -- some of you know of it -- done by Ross Lovegrove, the designer.
Toto je krásná karafa na vodu -- někteří z vás ji znají -- je od designéra jménem Ross Lovegrove.
EnglishLiving creatures are too complex to have come about by chance; therefore, they must have had a designer.
Živé organismy jsou příliš složité na to, aby vznikly náhodou; proto musely mít svého stvořitele.
EnglishThe intelligent designer's always portrayed as this super intelligent, moral being that comes down to design life.
Hlavní příběh je pak vždycky o tom, že za námi přijdou, spasí nás a z ~~~
EnglishLet's summon the best designer, the mother of all designers. ~~~ Let's see what evolution can do for us.
Povolejme nejlepší návrhářku, matku všech návrhářů: podívejme se, co pro nás může udělat evoluce.
EnglishThat is why Europe has an ambition to be a co-designer of, and leader in, these four trends.
Proto má Evropa ambici podílet se na vytváření těchto čtyř tendencí a stát se v rámci nich hlavním představitelem.
EnglishThe ingenuity of the producers and retailers of designer drugs is winning out against the legislation of the Member States.
Důmyslnost výrobců a prodejců těchto drog na zakázku vyhrává nad právními předpisy členských států.
EnglishIts remote northern beauty has inspired many artists, including the composer Jean Sibelius and the designer Alvar Aalto.
Krásy této severské země inspirovaly řadu umělců, včetně skladatele Jeana Sibeliuse a designéra Alvara Aalta.
EnglishIt is one thing to have a watch or designer clothing counterfeited, but it is far more serious if it is a medicine.
Jedna věc však je mít falešné hodinky či značkové oblečení, závažnější však je, pokud se jedná o léčivé přípravky.
EnglishPoignancy is a word I love as a designer.
Břitkost je slovo, které jako dizajnér miluji.
EnglishTo the left are the designer’s initials (“DL”).
Napravo od portrétu je vyznačen letopočet „2006“ a značka mincovny „R“, nalevo pak iniciály autorky návrhu „DL“.
EnglishAnd I of course knew stuff, as a designer, about typography, even though we worked with those animals not so successfully.
Samozřejmě jako designér znám věci jako třeba typografii, i když jsme si tady s těmito tvory nevedli příliš dobře.
EnglishRobert Kalina, designer of the euro banknotes
EnglishAnd as I took on my career as a designer, I began to ask myself the simple question: Do we actually think beauty, or do we feel it?
A když začala má kariéra dizajnéra, začal jsem si klást jednoduché otázky: Krásu si myslíme, nebo ji cítíme?
EnglishThe great graphic designer Paul Rand designed the IBM logo, the Westinghouse logo.
Nejlepší grafický designer Paul Rend: navrhl logo IBM, logo Westinghouse -- on v podstatě řekl, "Já jsem navrhl všechno."
EnglishEven the flag of the European Union, created for the Council of Europe, was inspired by Marian iconography according to its designer.
Dokonce i vlajka Evropské unie, vytvořená pro Radu Evropy, je podle jejího tvůrce inspirována mariánskou ikonografií.