Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "Print Preview"

EN

"Print Preview" bahasa Ceko terjemahan

Contoh penggunaan untuk "Print Preview".

Terjemahan serupa untuk "Print Preview" dalam bahasa Ceko

print kata benda
to print kata kerja
preview kata benda

Contoh penggunaan untuk "Print Preview" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishYou can also see what the printed page will look like by selecting Print Preview.
Výběrem možnosti Náhled je také možné zobrazit, jak bude vypadat vytištěná stránka.
EnglishThe following table describes shortcuts used to preview and print webpages.
Tabulka s popisem klávesových zkratek pro zobrazení náhledu a tisk webových stránek
EnglishYou can also see what the printed page will look like by selecting Print Preview.
Je také možné zobrazit náhled vytisknuté stránky pomocí možnosti Náhled.
EnglishThis document is ready to print, but let's preview what it will look like before we print.
Tento dokument je připraven k tisku, ale podívejme se nejdříve, jak bude dokument vypadat.
EnglishPrint preview is typically located on the File menu for a program.
Náhled tisku je obvykle umístěn v nabídce Soubor programu.
EnglishTo see a preview, you click Print Preview on the File menu.
Náhled zobrazíte klepnutím na příkaz Náhled v nabídce Soubor.
EnglishIn some programs, you can choose print options in the preview mode, and then print directly from the preview.
V některých programech je možné v režimu náhledu vybrat možnosti tisku a tisknout přímo z náhledu.
EnglishIn some programs, you can choose print options in the preview mode, and then print directly from the preview.
V některých programech je možné vybrat možnosti tisku v režimu náhledu a tisknout přímo z náhledu.
EnglishPrint Preview shows exactly how the pages will print.
Příkaz Náhled přesně zobrazí, jak budou stránky vytištěny.
EnglishOn the File menu, click Print Preview.
V nabídce Soubor klepněte na příkaz Náhled.
EnglishWhen you are finished previewing your document, click Close to close the Print Preview dialog box and return to the document.
Chcete-li ukončit náhled dokumentu a vrátit se do dokumentu, zavřete dialogové okno Náhled klepnutím na tlačítko Zavřít.
EnglishTo see what the print copy will look like before you print it, open the document in a program that offers a print preview.
Pokud chcete vidět, jak bude tisk vypadat, ještě než ho vytisknete, otevřete dokument v programu, který nabízí náhled tisku.
EnglishTo see what the print copy will look like before you print it, open the document in a program that offers a print preview.
Chcete-li si před tiskem prohlédnout, jak bude vytištěný dokument vypadat, otevřete jej v programu, který nabízí náhled tisku.
EnglishPrint Preview gives more control when printing, with manual scaling and an accurate view of what you're about to print.
Náhled před tiskem zajišťuje při tisku vyšší kontrolu s možností ručního nastavení velikosti a přesného zobrazení textu určeného k vytištění.
EnglishIf you preview or print a document and it doesn't look the way you intended, you might need to edit the document or change your print options.
Když náhled nebo tisk dokumentu neodpovídá vašim záměrům, budete pravděpodobně muset upravit dokument nebo změnit možnosti tisku.
EnglishClose Print Preview

Kata lain

English
  • Print Preview

Di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.