EN

rigidly {keterangan}

volume_up
rigidly (juga: inflexibly)
So European money is quite rigidly managed - even too rigidly in some areas.
Takže jsou evropské finanční prostředky spravovány poměrně přísně - někdy až příliš přísně v určitých oblastech.

Contoh penggunaan untuk "rigidly" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishI feel that, in this field, they are playing the national sovereignty card too rigidly.
Zdá se mi, že v této oblasti příliš hrají na notu národní suverenity.
EnglishSo European money is quite rigidly managed - even too rigidly in some areas.
Takže jsou evropské finanční prostředky spravovány poměrně přísně - někdy až příliš přísně v určitých oblastech.
EnglishThe first is on the point that Mr Szájer spoke about: the attempt to force committees to be rigidly proportionate to the disposition of parties in Parliament.
První k bodu, o kterém mluvil pan Szájer, o pokusu přinutit výbory, aby měly poměrné rozložení přesně jako strany v Parlamentu.
EnglishRather than sticking rigidly to a defensive position, the ORs have everything to gain by putting themselves on an equal footing with their competitors.
Spíše než neústupně trvat na obranné pozici mohou francouzské nejvzdálenější regiony získat mnoho tím, že budou usilovat o stejná práva a postavení, jaké mají jejich konkurenti.
EnglishIt is delicate, because applying it too rigidly could genuinely affect the impact it has, and could have serious consequences for the social sphere and the economic cycle.
Je choulostivý, neboť jeho příliš nekompromisní provádění by mohlo vážně ovlivnit jeho dopad a mohlo by představovat vážné důsledky pro sociální oblast a hospodářský cyklus.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "rigidly":

rigidly
rigidity
rigid