Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "straitjacket"

EN

"straitjacket" bahasa Ceko terjemahan

EN straitjacket
volume_up
{kata benda}

A straitjacket like that can only result in rising unemployment, leading to the kind of social unrest we have seen before.
Takováto svěrací kazajka může vést jedině ke zvýšení nezaměstnanosti, což následně povede k sociálním nepokojům, které jsme již zažili.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "straitjacket":

straitjacket

Contoh penggunaan untuk "straitjacket" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishRather than acting as a spur to our work, that advice note almost became a straitjacket.
Spíše než podnětem pro naši práci se toto oznámení stalo téměř svěrací kazajkou.
EnglishThey are trying to impose a veritable straitjacket on the Member States.
Pokouší se svázat členské státy do opravdové svěrací kazajky.
EnglishBut the Greek Government is stuck inside the euro straitjacket.
Řecká vláda je však sevřená ve svěrací kazajce eura.
EnglishHowever, the currency of a nation trapped in the euro straitjacket cannot adjust to the needs of its economy and people.
Národní měna uvězněná ve svěrací kazajce eura se však nemůže přizpůsobovat potřebám svého hospodářství a občanů.
EnglishWe cannot put our exporting companies into a straitjacket yet expect them to outperform their competitors.
Nemůžeme však navléci našim vyvážejícím společnostem svěrací kazajku a pak očekávat, že budou prosperovat lépe než jejich konkurenti.
EnglishCountries like Spain, Portugal and Ireland may soon follow Greece as their economies become untenable in the straitjacket of the euro.
Řecko mohou záhy následovat země jako je Španělsko, Portugalsko a Irsko, neboť jejich ekonomiky jsou v sevření eura neudržitelné.
EnglishThey might even come to be perceived as an oppressive and needless straitjacket, like their precursors in the Holy Roman Empire during its decline.
Možná, že takový orgán bude považován za utiskující a zbytečný, tak jako jeho předchůdci ve Svaté říši římské v době jejího úpadku.