Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "stranded"

EN

"stranded" bahasa Ceko terjemahan

volume_up
strand {kt bnd}

EN stranded
volume_up
{kata sifat}

volume_up
vláknitý {kt sft mask.}
stranded (juga: wrecked, shipwrecked)
volume_up
ztroskotaný {kt sft mask.}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "stranded":

stranded
strand

Contoh penggunaan untuk "stranded" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe have had to see the images of these stranded and dead people on the news.
Ve zprávách jsme se museli dívat na fotografie jejich vyplavených mrtvých těl.
English(Laughter) And so there was the paper, and he proposed a three-stranded structure.
(Smích) Tak jsem se díval na tu studii a on navrhnul 3-vláknovou strukturu.
EnglishWe would regularly see on television pictures of families stranded abroad.
Pravidelně jsme v televizi vídávali záběry rodin ponechaných v zahraničí.
EnglishWe should start by allowing the people who are stranded here to have a proper education.
Měli bychom začít tím, že umožníme řádné vzdělání lidem, kteří zde uvízli.
EnglishTens of thousands of people in December were stranded at airports in Europe when it snowed.
Desítky tisíc lidí uvízly v prosinci v Evropě na letištích, když sněžilo.
EnglishAlso, stranded travellers, for example, do not really know what their rights are.
A cestující, kteří uvízli na cestě, neznají přesně svá práva.
EnglishFive million of our citizens were stranded with no real alternative form of transport available.
Pět milionů našich občanů uvízlo, aniž by mělo možnost skutečně alternativní dopravy.
EnglishThis would allow the repatriation of passengers left stranded in foreign airports.
To by umožnilo převoz cestujících, kteří zůstali v bezvýchodné situaci na cizích letištích, do vlasti.
EnglishSome passengers were stranded and were unable to continue their journeys.
Někteří cestující uvízli a nebyli v cestě schopni pokračovat.
EnglishA lot of people, tens of thousands of them, are stranded all over the world and waiting to come home.
Mnoho lidí, desítky tisíc, uvázlo na celém světě na letištích a čekají na návrat domů.
EnglishStranded ships often block navigable waterways periodically and cause substantial economic damage.
Uvízlé lodě často pravidelně blokují vodní dopravu a způsobují významné hospodářské škody.
EnglishIndeed, many of our own colleagues from far-flung corners of Europe have been left stranded this week.
Mnozí z našich kolegů ze vzdálených koutů Evropy skutečně tento týden uvázlo na letištích.
EnglishHowever, many people are stranded in far-flung corners of the world.
Ovšem mnozí lidé jsou uvězněni ve vzdálených koutech světa.
EnglishThey took the flight and were stranded, and so they had no information that would have protected them.
Nastoupili do letadla, ale zpátky už se nedostali, takže žádné informace, které by je pomohly ochránit, neměli.
EnglishWe saw passengers being left stranded at destinations, without accommodation or even a flight home.
Byli jsme svědky toho, že cestující zůstali ve svých destinacích, a to bez ubytování či dokonce bez zajištění letu domů.
EnglishBut there are a few people there, a few thousand, who are stranded.
Ale několik tisíc lidí tam uvízlo.
EnglishAlthough they are aware of their rights, this is of little help to them if they are stranded in an airport or on hold to an airline.
I když jsou si vědomi svých práv, je jim to jen málo platné, pokud uvízli na letišti nebo čekají na letecký spoj.
EnglishSo we built a three-stranded model.
Tak jsme vytvořili 3-vláknový model.
EnglishTo lost ticket sales should be added the cost of accommodation, meals and transport for passengers who were stranded at airports.
Ztráta příjmů z letenek by měla být doplněna o náklady na ubytování, stravování a přepravu cestujících uvízlých na letištích.
EnglishWe now need to discuss and think carefully about what should be done for the people, the European citizens, who are stranded.
Nyní je třeba, abychom diskutovali a důkladně promysleli, co je třeba udělat pro lidi, evropské občany, kteří zůstali na letištích.