Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "well"

EN

"well" bahasa Ceko terjemahan

volume_up
well {kt bnd}
volume_up
well {kt sft}

EN well
volume_up
{kata benda}

well (juga: basin, reservoir, tank)
Well you have this great big tank full of liquid detergent.
Máte takhle obrovskou nádrž tekutého pracího prostředku.
And then even better is we take a video, a video of someone filling it up.
A úplně nejlépe natočíme video, video někoho, jak plní nádrž.
well (juga: font, fount, spring, strand)
volume_up
pramen {mask.}
well (juga: water well)
volume_up
studna {fem.}
For me, it is important that the well from which we draw our money is not treated as bottomless, and I am not certain that that is the case.
Pro mě je důležité, aby studna, z níž bereme naše peníze, nebyla považována za bezednou, a nejsem jist, že tomu tak je.
well (juga: bore, borehole)
volume_up
vrt {mask.}
The person on the assembly line doesn't know because he doesn't know how to drill an oil well to get oil out to make plastic, and so on.
Člověk na výrobní lince to neví, protože neví, jak vykopat ropný vrt, aby dobyl ropu k výrobě plastů, a tak dále.
well (juga: hot spring)
well (juga: spring, spring of water)

Contoh penggunaan untuk "well" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe're last place in health care, and that's important for a sense of well-being.
Jsme na posledním místě ve zdravotní péči, a to je důležité pro pocit blahobytu.
EnglishNaturally, the Member States supply arms to crisis and conflict regions as well.
Členské státy samozřejmě dodávají zbraně i do krizových a konfliktních oblastí.
EnglishIs it because of an as yet not well understood psychological or cultural factor?
Je to kvůli tomu, že dosud řádně nechápeme psychologický nebo kulturní faktor?
EnglishMr President, first of all, I would like to say 'well done' to the rapporteur.
Pane předsedající, nejprve bych chtěl zpravodajce říci, že odvedla dobrou práci.
EnglishWe do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Nemusíme schválit plynovod Nord Stream, mohli bychom schválit také plynovod Amber.
EnglishAnd nobody knows how hard that is, but we'll probably find out in a few years.
A nikdo neví, jak náročné to je, ale pravděpodobně na to během pár let přijdeme.
EnglishWell, there are many reasons, and you heard some of them in the short talk today.
Existuje mnoho důvodů a některé z nich jste slyšeli v dnešním krátkém vystoupení.
English(PL) Commissioner, implementation of the Lisbon Strategy is not going very well.
(PL) Pane komisaři, provádění Lisabonské strategie nepostupuje příliš zdařile.
EnglishWe will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
Celkový stav rozpočtů, jakožto i efektivnost investic budeme nadále monitorovat.
EnglishWell, Baroness Ashton, on Mr Bouazizi's coffin there was no green flag of Islam.
Paní baronko Ashtonová, na Bouaziziho rakvi nebyla žádná zelená vlajka islámu.
EnglishThis brings the figure to 8 years, well over the German qualification minimum.
Celkem by to pak bylo 8 let, což pro získání invalidního důchodu v Německu stačí.
EnglishYou might have noticed, we haven't done all that well so far.
Začali jsme v roce 2004 a, jak jste si všimli, zatím jsme toho moc nedokázali.
EnglishWe would do well, therefore, to stop covering up reality as soon as possible.
Velmi by nám proto prospělo, kdybychom co nejdříve přestali skutečnost zakrývat.
EnglishYou may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.
Můžete se ptát, proč jsou pro mě vyhlídky na přistoupení těchto zemí tak důležité.
EnglishAs well as its security aspects, this protocol covers environmental protection.
Tento protokol kromě bezpečnostních aspektů pokrývá i ochranu životního prostředí.
EnglishAnd I hope that someday we'll all live together in peace and respecting each other.
A doufám, že jednoho dne budeme žít všichni společně v míru a vzájemném respektu.
EnglishIn that case, Community solutions will apply to real and well-studied phenomena.
V tomto případě budou řešení Komise aplikována na skutečný a bohatě prozkoumaný jev.
EnglishWell, this TV-industrial complex informed my entire childhood and probably yours.
Ano, tento „televizní komplex“ mě informoval celé dětství a Vás pravděpodobně také.
EnglishAnd then I thought -- in my 40s I started thinking, "Well, why don't I do something?
A pak mě napadlo, kolem čtyřicítky jsem začala přemýšlet, "A proč něco neudělám?
EnglishAnd sound places us in time as well, because sound always has time embedded in it.
A zvuk nás také ukotvuje v čase, protože zvuk v sobě vždy má zabudovaný i čas.