EN

faculty {kata benda}

volume_up
faculty
volume_up
(大学的)系 [( dà xué de ) xì] {kt bnd}
faculty
volume_up
(学院或系的)全体教学人员 [( xué yuàn huò xì de ) quán tǐ jiào xué rén yuán] {kt bnd}
faculty
volume_up
(授予的)权力 [( shòu yǔ de ) quán lì] {kt bnd}
faculty
volume_up
全体教员 [quán tǐ jiào yuán] {kt bnd}
volume_up
天赋 [tiānfù] {kt bnd}
volume_up
学院 [xuéyuàn] {kt bnd}
faculty (juga: function, sense, functions, senses)
volume_up
官能 [ɡuān nénɡ] {kt bnd}
faculty (juga: ability, talent, caliber, savoir faire)
volume_up
才干 [cáigàn] {kt bnd}
volume_up
才能 [cáinéng] {kt bnd}
faculty
volume_up
教职工的总称 [jiào zhí ɡōnɡ de zǒnɡ chēnɡ] {kt bnd}
faculty (juga: flair, prowess)
volume_up
本领 [bén lǐnɡ] {kt bnd}
volume_up
[kē] {kt bnd}
faculty
volume_up
[yuàn] {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "faculty" di bahasa China

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "faculty":

faculty
faculty member