EN faculty
volume_up
{kata benda}

faculty
volume_up
(大学的)系 [( dà xué de ) xì] {kt bnd}
faculty
volume_up
(学院或系的)全体教学人员 [( xué yuàn huò xì de ) quán tǐ jiào xué rén yuán] {kt bnd}
faculty
volume_up
(授予的)权力 [( shòu yǔ de ) quán lì] {kt bnd}
faculty
volume_up
全体教员 [quán tǐ jiào yuán] {kt bnd}
faculty (juga: dowry, endowment, flair, genius)
volume_up
天赋 [tiānfù] {kt bnd}
faculty (juga: discipline, knowledge, science, studies)
volume_up
学科 [xuékē] {kt bnd}
faculty (juga: academy, institute, rector, college)
volume_up
学院 [xuéyuàn] {kt bnd}
faculty (juga: function, functions, sense, senses)
volume_up
官能 [ɡuān nénɡ] {kt bnd}
faculty (juga: ability, talent, caliber, savoir faire)
volume_up
才干 [cáigàn] {kt bnd}
faculty (juga: ability, capacity, equipment, flair)
volume_up
才能 [cáinéng] {kt bnd}
volume_up
技能 [jì nénɡ] {kt bnd}
faculty
volume_up
教职工的总称 [jiào zhí ɡōnɡ de zǒnɡ chēnɡ] {kt bnd}
faculty (juga: flair, prowess)
volume_up
本领 [bén lǐnɡ] {kt bnd}
faculty (juga: department, division, family, section)
volume_up
[kē] {kt bnd}
faculty (juga: corollary, department, family, strain)
volume_up
[xì] {kt bnd}
faculty (juga: ability, aptitude, calibre, capability)
volume_up
能力 [nénglì] {kt bnd}
faculty
volume_up
[yuàn] {kt bnd}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "faculty":

faculty

Contoh penggunaan untuk "faculty" di bahasa China

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.