Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Denmark untuk "127"

EN

"127" bahasa Denmark terjemahan

Contoh penggunaan untuk "127".

Contoh penggunaan untuk "127" di bahasa Denmark

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt represents only 1.1 % of gross national product, whereas the ceiling is 1.27 %.
Dets del af bruttonationalproduktet er kun på 1, 1 %, medens loftet er på 1, 27 %.
EnglishIf the Council insists there is a limit, we have to insist that it is 1.27 %.
Hvis Rådet insisterer på en begrænsning, må vi insistere på, at den er på 1,27 %.
EnglishWe all know that, of the 1.27 %, 1.14 % is committed and approximately 1 % is spent.
Vi ved alle, at af de 1,27 % er der forpligtelser for 1,14 %, og der bruges ca.
EnglishThe population of 127 million is likely to grow to over 200 million by 2030.
Befolkningstallet på 127 millioner forventes at vokse til over 200 millioner i 2030.
EnglishAs a percentage of European GDP, it has fallen from 1.27 % to below 1.05 %.
Som procentsats af det europæiske BNP falder det fra 1,27 % til under 1,05 %.
EnglishMr President, my reference to the regulations is based on Articles 127, 122 and 43.
Hr. formand, min henvisning til forretningsordenen er baseret på artikel 127, 122 og 34.
EnglishThe proposal which is based on Article 127 of the Treaty has a two-fold purpose.
Forslaget, som bygger på traktatens artikel 127, har to formål.
EnglishHence this basic premise and own resources ceiling of 1.27 % which governs the overall thinking.
En sådan påstand og grænseværdien på 1, 27 % kræver, at man tænker grundigt efter.
EnglishAlmost half of its population of 127 million people is living below the poverty line.
Næsten halvdelen af landets befolkning på 127 millioner indbyggere lever under fattigdomsgrænsen.
EnglishMr President, I rise to make a point of order under Rule 127.
Hr. formand, jeg vil gerne komme med en bemærkning i henhold til artikel 127.
EnglishOverall delays in flights have risen from 12.7 % in 1991 to 30 % in 1999.
Hvis man ser på samtlige flyafgange, er forsinkelserne steget fra 12,7 % i 1991 til 30 % i 1999.
EnglishThe permitted ceiling in the EU budget is 1.27 % of the combined GNP for the Member States.
Det tilladte loft for EU ' s budget er 1,27 % af Fællesskabets BNP.
EnglishThe figure of 1.27 % cannot, however, be a definitive standard.
Satsen på 1, 27 % kan ikke være en norm, der er knæsat én gang for alle.
EnglishMr President, I raise a point of order pursuant to Rules 127 and 52.
Hr. formand, jeg vil gerne fremsætte en bemærkning til forretningsordenens artikel 127 og 52.
EnglishThe Commission is now saying that this means cash value of 1.27 %.
Kommissionen siger nu, at det betyder den kontante værdi af 1,27 %.
EnglishThis is essential for enlargement, and to remain within 1.27 % of GNP.
Den er uundværlig for udvidelsen og også for at kunne opnå de 1, 27 % af bruttonationalproduktet.
EnglishThis is the only way of respecting Article 127 of the Treaty.
Det er den eneste måde, hvorpå vi kan overholde traktatens artikel 127.
EnglishThe total EU budget should not be increased by more than 1.27 %.
Slutsummen på EU ' s budget bør ikke forhøjes ud over de 1, 27 %.
English127 of them subsequently claimed in court that they had suffered ill treatment or torture.
127 af dem gjorde efterfølgende gældende i retten, at de var blevet udsat for mishandling eller tortur.
EnglishThe document notes that such references could be made, for example, in Article 127 or Article 100a of the TEC.
I dokumentet bemærkes det, at dette f.eks. kunne ske i artikel 127 eller 100 A i TEF.
Kata lain
English
  • 127

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris bab.la.