Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Denmark untuk "7 summit"


Menunjukkan hasil untuk "summit" "7 summit" is currently not in our dictionary.
EN

"7 summit" bahasa Denmark terjemahan

EN

summit {kata benda}

volume_up
The summit was variously described as a social summit and an e-summit and so on.
Topmødet blev både beskrevet som et socialt topmøde og et e-topmøde osv.
The first question is this: was the Tampere Summit an important summit?
Det første spørgsmål lyder: Var dette topmøde i Tampere et vigtigt topmøde?
Nice was the summit of interests, not to mention the summit of national egoism.
Nice var i virkeligheden interessernes topmøde, for ikke at sige de nationale egoismers topmøde.
summit (juga: surface, top)
summit (juga: apex, peak, point, spike)
Thirdly, I welcome the fact that it will not be a deregulation summit.
For det tredje hilser jeg velkommen, at det ikke vil være toppen af dereguleringsprocessen.
The EU Summit must learn from the referendums in Denmark and Ireland.
EU-toppen må lære af folkeafstemningerne i Danmark og Irland.
Its wish to translate the many pronouncements of European Union summits into deeds is nothing new either but it merits our support.
At det lader handling følge de mange ord, der er udtalt af Den Europæiske Unions top, er heller ikke noget nyt, men det fortjener dog vor støtte.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "summit":

summit

Terjemahan serupa untuk "7 summit" dalam bahasa Denmark

summit kata benda

Contoh penggunaan untuk "7 summit" di bahasa Denmark

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishMr President, the G7+1 summit is taking place today in Moscow on disarmament matters.
Hr. formand, i dag afholdes G7 + 1-topmødet for at drøfte nedrustningsproblemerne.
EnglishThe G7 summit ratified the results of the Amsterdam Council.
G7-topmødet bekræftede resultaterne fra topmødet i Amsterdam.
EnglishThus it is our fervent hope that this point too may be considered at the G7+1 summit in Moscow.
Det er derfor vort inderlige håb, at man også på dette punkt når frem til aftaler på G7 + 1-topmødet i Moskva.
EnglishThese are still needed in order to fully finance the initiative announced at the G7 Summit in Cologne.
Der er stadig brug for dem til fuldt at finansiere det initiativ, der blev bebudet ved G7-topmødet i Köln.
EnglishThis is especially the case in an increasingly global economy, as the conclusions of the G-7 Summit attest.
Det gælder i særlig grad i en økonomi, der bliver mere og mere global, som konklusionerne fra topmødet i G7 vidner om.
EnglishThe Commission is already implementing, within the limit of its powers, the programme drawn up at the G7 Summit in Moscow.
Kommissionen gennemfører allerede inden for rammerne af sine kompetencer det program, der blev fastsat på G-7 topmødet i Moskva.
EnglishAt the June 1999 G7 Summit, the United States, the United Kingdom and other countries talked of reducing the poor countries ' debt to 90 %.
På G7-mødet i USA i midten af juni 1999 talte Storbritannien og de andre lande om at nedsætte de fattige landes gæld med op til 90 %.
EnglishMadam President and honourable Members, I am glad to present on behalf of the President of the Commission a report on the G7/ G8 summit in Genoa.
Fru formand og ærede medlemmer, det er mig en glæde på vegne af formanden for Kommissionen at fremlægge en rapport om G7 ' s / G8 ' s møde i Genova.
EnglishFrom 20 to 22 July this year, the Commission President took part in the G7/ G8 summit, together with the current President of the European Council, Guy Verhofstadt.
Formanden for Kommissionen deltog den 20.-22. juli i år i G7 ' s / G8 ' s møde sammen med den nuværende formand for Det Europæiske Råd, Guy Verhofstadt.
EnglishIn 1999, on the occasion of the G7 Cologne Summit, ministers agreed to an expanded and more flexible initiative that will provide faster, deeper and broader debt relief.
I 1999 enedes ministrene ved G7-topmødet i Köln om et udvidet og mere fleksibelt initiativ, der vil yde hurtigere, mere dybtgående og bredere gældssanering.